ראש השנה

התחלת הסליחות

הרב יעקב אריאל
1) מתי השנה הספרדים ובני עדות המזרח מתחילים לומר סליחות? 2) מתי השנה האשכנזים מתחילים לומר סליחות? 3) מתי האשכנזים חסידיים מתחילים לומר סליחות? 4) מתי הזמן המוקדם ביותר בו מותר להתחיל לומר סליחות? אני מתכוון גם לשאלה 1,לשאלה 2 ולשאלה 3

חיילים בפעילות מבצעית

הרב יעקב אריאל
האם חיילים בפעילות מבצעית בראש השנה ביום יוצאים ידי חובה בתפילת מוסף של חזן בבסיסם או שצריכים להתפלל בעצמם?
הקודם   1    2    3    4    הבא