סליחות קודם חצות

שאלה

האם יש אפשרות לומר סליחות במוצ"ש הראשון קודם חצות?

תשובה

הרב יעקב אריאל |

ראוי שלא להקדים, אך בשעת דחק התירו האחרונים להקדים
לאשמורת הראשונה דהיינו 10.45 בערך