חיילים בפעילות מבצעית

שאלה

האם חיילים בפעילות מבצעית בראש השנה ביום יוצאים ידי חובה בתפילת מוסף של חזן בבסיסם או שצריכים להתפלל בעצמם?

תשובה

הרב יעקב אריאל |

אם הזמן קצר מאוד ואין באפשרותם לקיים גם חזרת הש"ץ שיתפללו עם החזן עד המלך הקדוש (ללא פיוטים) וימשיכו את יתר התפילה כולם יחד בלחש