ברכות שופר למי שלא שמע.

שאלה

אם תוקעים תקיעות למי שלא היה בתפילה, האם הבעל תוקע מברך להם את שתי הברכות?

תשובה

הרב יעקב אריאל |

במשנ"ב פסק שלכתחילה ראוי שהשומע יברך ובדיעבד אם ברך המשמיע פסק הרמ"א שיצא י"ח.