ראש השנה

ברכות שופר למי שלא שמע.

הרב יעקב אריאל
אם תוקעים תקיעות למי שלא היה בתפילה, האם הבעל תוקע מברך להם את שתי הברכות?

אתרוג של מעשר ראשון

הרב עזריאל אריאל
יש מנהג בין מגדלי האתרוגים להפריש את כל המעשר הראשון מאתרוגים פסולים כדי שלא למכור למצוה אתרוגים של מעשר ראשון שהם גזל לויים[1]. מה דינו של אתרוג שנקנה אצל מי שאינו מקפיד על כך, ומתוך כך יש ספק אם הוא אתרוג של מעשר ראשון? האם אפשר לצאת בו ידי חובת אתרוג? [1] "ארבעת המינים השלם" (עמ' רצח סי' קיז…

מנהגי ראש השנה

הרב יעקב אריאל
ב"ה השנה תכננו לחגוג את ראש השנה אצל משפחת אישתי,במשפחתה יש מנהגים שונים מאשר אצלנו לגבי המאכלים (הסימנים)בערב ראש השנה- האם אני (ואולי גם אישתי) צריך להשתדל לארגןולאכול גם את הסימנים הנהוגים גם במשפחתי או שאני הולך אחרהמנהג בביתה?בתודה מראש שנה טובה כתיבה וחתימה טובה

ליל שני של ראש השנה

הרב יעקב אריאל
מתי הזמן המדויק שבו אפשר להתחיל להכין ליום שני של ראשהשנה? האם צריך לחכות לזמן המקביל לזמן מוצאי שבת או שדילחכות 18 דקות אחרי השקיעה? הסברא אומרת שדי ב 18 דקותשהרי אין כאן איסור מלאכה מצד עצמו אלא רק הכנה ואחרי 18דקות זה כבר צאת הכוכבים?

קול תקיעה שהשתנה

הרב יעקב אריאל
אם אדם תקע בשופר תקיעה ובאמצע התקיעה קול התקיעה השתנה,ועדיין הוא לא תקע כדי שיעור תקיעה האם צריך לחזור ולתקוע?מה הדין שהשינוי היה בתחילת התקיעה דבר שהוא יותר מצוי ממתינתחיל להחשיב את התקיעה כתקיעה?

סליחות קודם חצות

הרב יעקב אריאל
האם יש אפשרות לומר סליחות במוצ"ש הראשון קודם חצות?

תקיעות בתפילת לחש

הרב יעקב אריאל
האם ראוי/נכון בבכנ"ס שנוהגים לתקע בתפילת לחש, לשנות ולאלתקע בגלל ההפרעה שזה יוצר?ב. אם לא תוקעים האם אומרים בלחש 'היום הרת עולם'?

הדיוק ההלכתי של לשון כפרות

הרב יעקב אריאל
בנוסח הנאמר בכפרות אנו אומרים "כסף זה ילך לצדקה"האםהמילה 'זה' יוצרת מחויבות לתת דווקא שטר/מטבעות שהיו ביד באותורגע (מעין האמור בנדרים) או שמא אין לדקדק בלשון זו ודי לתתסכום השווה לסכום שהיה בזמן הכפרות ברשות האדם?

שהחיינו

הרב יעקב אריאל
כיצד ניתן להבין את דעת מרן, שפוסק שביום השני מברכיםשהחיינו על קידוש, ולא על השופר?

תקיעת שופר בצבא

הרב יעקב אריאל
אני חייל סדיר ובר"ה אהיה במקום מבודד ללא מניין ולצערי גםללא בעל תוקע.קיימת אפשרות שיביאו לי שופר דרך הרבנות הצבאית. אינני יודעלתקוע בשופר.יש אפשרות להגיע ליישוב דתי המרוחק מהמקום מרחק נסיעה.אין אישור להגיע לשם ברגל מסיבות בטחוניות.מה עלי לעשות?

ענייני תפילה בראש השנה

הרב יעקב אריאל
בס"דלכבוד הרב שלום-א. האם מותר להגיד תהילים בשעות הערב והלילה?ב.האם מותר לדבר בין תקיעות מיושב לשאר התקיעות? ב"ה יש לנוילדים וזה כמעט בלתי אפשרי לשמור על שתיקה במשך כלהתפילה...(בהנחה שאצליח לשמוע את כל 100 התקיעות)ג. אם לא אשמע אלא רק 30 תקיעות בבית הכנסת, האם עלעלי להשלים לאחר מכן את שמיעת 100 קולו…

מסכת ראש השנה

הרב יעקב אריאל
במסכת ראש-השנה דף ב:-ג. מובא מהלך לגבי מניית השניםלמלכים- כשבסופו נדחית ההוכחה של ר' יוחנן ומתקבלת דעתו שלר' אלעזר- שמביא הוכחה משלמה המלך, ואז מביאים ברייתאכמוהם.בתוספות, דיבור המתחיל "תניא כוותיה דר' יוחנן"- מובאת שאלהעקרונית על זה: שמשלמה זו לא הוכחה- כי אולי הוא במקרה הואהומלך מניסן, אבל מניין ה…

תקיעת שופר

הרב יעקב אריאל
(האם מותר לאישה לתקוע בשופר בציבור? האם יכולה להוציא אתהציבור ידי חובה?למדנו בשו"ת "משפטי עזיאל" חו"מ כללים סימן ד': לולב ושופר -רשאיות לברך עליהן. וכן בשו"ת "ציץ אליעזר" חלק ט' סימן ב':מנהג הנשים לברך על מ"ע שהז"ג ברצון חכמים הוא גם בקרבאחינו הספרדים ובמיוחד על הלולב.(ונזכרים הלולב והשופר יחדיו)וכן…

ימים נוראיים

הרב יעקב אריאל
שלום לרבראשית, באמת כל ישר כח לרב על הפעילות הציבורית הענפה.שאלתי היא מדוע כ"כ מוזכרים בימים אלה אימת יום הדין, ובקשתהסליחות מפני הפחד מהעונש? הרי אנו מחונכים שהמדרגה היותרגבוהה היא לא לעבוד את ה'' מתוך שכר ועונש, אלא מתוך עשיהלשם השלמות ובשביל קרבה לה''בכלל, הפחד הזה בימים נוראים עלול לשתק את האדם …

הכנת נירות בליל יום שני של ר"ה

הרב יעקב אריאל
אנו מדליקים נרות שבת בתוך כוסיות "נירונים" ובסיום בערת הנרנשארת דיסקת אלומניום.האם מותר להוציא את הדיסקה כדי להכניס נירות חדשים בליל יוםשני של ר"ה. האם הדיסקה "מוקצה"?הוצאת הדיסקה נעשית בקלות ע"י סכין או צידה האחורי של כפיתוכדו''בתודה ושנה טובה

שמחה בתפילת ראש השנה

הרב יעקב אריאל
בס"ד הסיבה שלא אומרים הלל כתובה בגמרא, שר"ה הוא יום הדין וזהלא מתאים לומר שירה ולשיר ביום הדין.שאלתי כיצד גמ'' זו (אני לא זוכר איפה בדיוק זה היה כתוב)מסתדרת עם התפילה הנהדרת והמופלאה של ישיבת ר"ג בכולל שלבר אילן (כאן המקום גם לומר יישר כח לרב על תפילת נעילהבשנה שעברה...) ? הרי שרים שם (כמעט בלי סוף…

כל נדרי

הרב יעקב אריאל
תפילת כל נדרי היא תפילה, או התרת נדרים מרוכזת, ואם היאהתרת נדרים מדוע צריך גם התרת נדרים בער"ה?

סליחות במוצ"ש

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרבה שלום. אני מתפלל בבית כנסת בר"ג. ובמוצ"שהקרוב נקבע לומר סליחות ב 00.23. האם ישנה בעיה לומרסליחות במניין זה, או שצריך לחפש מניין שאומר סליחות לאחר חצות.ואם אפשר מה הטעם שאפשר לומר לפני חצות? תודה רבה.

מנחה וסעודה שלישית בראש השנה

הרב יעקב אריאל
השנה חל יום ראשון של ראש השנה בשבת. בד"כ נוהגים אצלנולהתפלל מנחה מיד לאחר מוסף. השנה התעוררו מספר שאלותבנושא. האם מותר להתפלל מנחה לפני הסעודה השניה? האםקידוש שבו אוכלים מזונות בין שחרית למוסף פותר את הבעיה? האםניתן להתפלל מנחה קטנה סמוך לתפילת ערבית של היום השניולאכול את הסעודה השלישית לפני מנחה? …

חציר בפסח

הרב דוד אייגנר
אני מפעילה פינת חי. האם ניתן להאכיל חציר של שיבולת שועל לארנבונים בפסח?
הקודם   1    2    3    4    הבא