פורים

קריאת בן י"ד בט"ו

הרב יעקב אפשטיין
אחות שגרה מחוץ לירושלים וצריכה לעבוד ביום ראשון בלילה האם היא מיתחיבת גם בפורים של ירושלים?

קריאת המגילה או סעודת פורים

רבני מכון התורה והארץ
אישה שבפורים מחייבים אותה לעבוד, והיא צריכה להחליט אם להגיע בבוקר לעבודה ולהפסיד קריאת המגילה או שתגיע בצהריים ואז תפסיד את סעודת פורים. מה עדיף?

שכרות לנשים בפורים

הרב יעקב אריאל
1. האם ישנו חיוב לאשה לשתות יין 'עד דלא יגע' בפורים והרי 'אףהן היו באותו הנס' ?2 האם מותר לבנות בבית מדרש לנשים לרקוד ולהשתכר במסיבתפורים (כמובן שיש שם רק נשים)3. האם מותר לרב במוסד לבנות להשתכר בפורים לפני תלמידותיו ?

משלוח מנות בקהילה

הרב יעקב אריאל
בקהילה מסוימת נהוג, שהקהילה קונה משלוח לכל הקהילה, מישרוצה מבני הקהילה משלם סכום מקסימלי, ואזי שמו נרשם על כלהמשלוחים, יש שמשלמים סכום מופחת ושמם מופיע על כמות קטנהיותר של המשלוחים.א. האם ניתן לצאת יד"ח במשלוח זה?ב. האם צריך שיהיה שווי מסוים בכל משלוח המתחלק בין השמותהמופיעים עליו?ג. האם המקרה זה ני…

קריאת מגילה ע"י נשים

הרב יעקב אריאל
האם ניתן לערוך קריאת מגילה בבית מדרש של נשים (כאשר איןשם גברים כלל) ולתת לנשים לקרוא את המגילה מתוך מגילה כשרהעם ברכה? האם ניתן לחלק את הפרקים בין הנשים?

מה ההגדרה של רעהו?

הרב יעקב אריאל
האם אפשר לצאת במשלוח מנות איש לרעהו, גם אם אינו רעהוממש, או אין מכירו בכלל, או נתינה לאביון שלישי בנוסף ל2 שמחויב? תודה פורים שמח!

פורים משולש

הרב יעקב אריאל
אדם שהיה ביום ה' ובבוקר יום ו' במקום שאינו מוקף חומה. מידבבוקר לאחר קריאת המגילה הוא נוסע לירושלים לשבות שם.מה דינו ביחס לסעודה? האם יכול לסעוד אותה בי-ם ביום ו'?האם יכול לתת מתנות לאביונים ומשלוח מנות לירושלמים?האם התחייב בעל הניסים בשבת?האם יכול להעלות למפטיר בשבת בי-ם?פורים שמח

פורס מפה ומקדש

הרב יעקב אריאל
מי שנוהג בפורים שחל ביום ו לפרוס מפה ולקדש. אם לפני השקיעהיקומו המסובם רק לצורך אמירת קבלת שבת ויחזרו על מנת לקדשולבצוע. האם במקרה זה צריכים לברך המוציא לפי דעת הי"אברעא סע' ד? מה הדין אם בזמן זה גם התפללו ערבית?

קריאת מגילה ע"י אשה

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שלוםאני מלמד במדרשה תורנית לבנות והועלה הרעיון שמס' בנות יכינואת קריאת המגילה ותקראנה בפני הבנות. יש לציין שיש כאן ערךחינוכי בכך שהבנות נוטלות חלק פעיל במצוות החג, מאשר למצואגבר שיקרא להן ויוציא אותן ידי חובה

פורים שחל ביום שישי

הרב יעקב אריאל
שלום לרב,הייתי מבקש לדעת האם יש דינים מיוחדים הקשורים לפורים השנה שחללהיות ביום שישי ב"ה. הכוונה לענייני זמן הסעודה, תפילת מנחה,השתיה והעמידה לתפילה אחריה בקבלת שבת ובערבית. מדובר במישגר בערים שאינן מוקפות

גירסאות לקריאה במגילה

הרב יעקב אריאל
שלום לרב.קורא ספרדי שקורא לציבור מעורב האם צריך לחזור על הפסוקים"ואיש לא עמד בפניהם/לפניהם" ו להשמיד להרוג ולאבד/ולהרוגולאבד"?

שו"ת קצרות בענייני פורים

1] האם בפורים מותר לתת צדקה לאביונים כלומר בקופת צדקה במקום לתת מתנה לאביונים?2] האם אפשר לעשות זאת לפני פורים או אחרי?3] האם חובה לקחת יום חופש ביום פורים או שאפשר ללכת לעבודה ?4] מחצית השקל אפשר לתת לפני או אחרי פורים (אם זה לא מסתדר ביום פורים עצמו)?5] האם יש בעיה לאישה להתחפש לגבר ולהפך?

האםהקורא לנשים צריך לפשוט המגילה כאיגרת?

רבני מכון התורה והארץ
האם בקריאה לנשים על הקורא לפשוט את המגילה כמו בקריאה "הרגילה"? האם יש הבדל באם הקריאה נעשית בבית הכנסת לנשים רבות או בבית לבנות הבית?

קריאת מגילה לנשים

הרב יעקב אריאל
שלום רב. אני בת מדרשה רציתי לדעת מה דעתו של הרב בענייןקריאת מגילה ע"י נשים לבנות המדרשה. וגם אשמח אם תוכללהביא או להפנות אותי אל המקורות. בתודה מראש.

זמן קריאת מגילת אסתר

הרב יעקב אריאל
יש לנו שיעור קבוע בשבת בין מנחה למעריב, וקריאת מגילה נערכתבמוצא"ש - כיצד לנהוג? האם להתפלל מעריב מיד בצאת שבתלאחר השיעור וללכת הביתה להתארגן למגילה (תחפושות של ילדים, הבאת מגילה וכד') או לוותר על השיעור הקבוע ולהתפלל ערביתכמחצית השעה לאחר צאת שבת ומיד לקרוא מגילה?במקרה שהרב פסק כאופציה הראשונה כיצד …

קריאת מגילה במוצ"ש

הרב יעקב אריאל
כיצד יש לנהוג בקריאת המגילה ולהמנע מכל הבעיות כדוגמת מוקצהוכו'

הבדלה בפורים השנה

הרב יעקב אריאל
מתי ראוי לעשות הבדלה בפורים השנה שקוראים את המגילה במוצ"ש?

מגילת אסתר

הרב יעקב אריאל
האם מותר לסמן את הטעמים על מגילת אסתר?, האם יש הבדלבזה בין המגילות (איכה, רות קהלת שיר השירים)?

קריאת מגילה

הרב יעקב אריאל
לרב שלום,אני תלמיד ישיבה במרכז הארץ ואני גר במקור בירושלים. רציתילדעת האם ייתכן מצב שבו אשמש כבעל קורא למגילת אסתרולהוציא ידי חובה את הציבור גם בי"ד וגם בט"ו?תודה מראש.

חיוב בימי הפורים

הרב יעקב אריאל
שלום לכב' הרב.אני תושב ירושלים ואמור לצאת למילואים ביום פורים פרזות, כךשבליל פורים פרזות אהיה בירושלים, בבוקר אצא למילואים, ובלילשושן-פורים אהיה במקום שמתחייב ב'פורים פרזות'. מתי אני מתחייבבמצוות היום? האם יתכן שכלל איני מתחייב?תודה לרב מראש, ובעז"ה שעד פורים "ליהודים היתה אורה ושמחהוששן ויקר, כן תה…
הקודם   1    2    3    4    5    הבא