עץ אתרוג הסמול לעץ אחר האם כשר לברכה

שאלה האם עץ אתרוגים הגדל בסמוך לעץ הדר אחר 2-3 מטר האם הוא מוגדר כמורכב ? שאלתי הנה האם הוא כשר לברכה בסוכות

תשובה

רבני מכון התורה והארץ | ה' אב תשע"ה 12:12

שלום

איסור כלאים האילנות הוא הרכבת וחיבור ענף בענץ  זה בזה (כנה ורוכב) של שני מינים שונים, אך אין איסור בגדילתם בסמיכות (עיין רמב"ם הלכות כלאיים פ"א הלכות ה-ו, שו"ע יור"ד סי' רצה), לכן אין כאן איסור כלל והאתרוגים מותרים לברכה.