גוש קטיף - חבל עזה

דעת כבוד הרב בעניין ההתנתקות

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב,למה הרב לא יוצא בהודעה לציבור בעניין מוסריות ההנהגה שלהיום, בעניין גיבוש רעיון ההתנתקות, בעניין ההתנתקות עצמה, ובענייןביצועה בפועל?מה דעת כבוד הרב בכל עניינים אלו? ומה יפסוק לעניין דרכי מחאהמותרות ואסורות?

ביצוע "קריעה" בגירוש מגוש קטיף

הרב יעקב אריאל
השבוע גורשתי מהיישוב מורג שבגוש קטיף,מכיוון שהייתי על אחד הגגותופוניתי לאחר שפונה בית הכנסת לא ידעתי אם עליי לבצע קריעהבבגדי, והאם עלי לברך על כך, האם כעת אליי לבצע קריעהבבגדי? ואם כן מה עליי לברך? האם עליי לעשות זאת עם שארהאנשים שפונו יחד איתי מהגג? אליי לציין שאיני תושב קבוע ביישוב.

חובת קריעה על חורבן גוש קטיף

הרב יעקב אריאל
שלום הרב. 1. האם ומתי חלה עלי חובה לקרוע מדין שמועה רעה או חורבן ערייהודה בנוגע לגוש קטיף ? 2. מהו המסר החינוכי אשר עלינו להפנים כתוצאה ממהלך נוראי זה?מה עלינו להעביר לילדים ולתלמידים? 3. אבקש את התיחסות הרב לגבי הבטחות של הרבנים כיהגזירה תבוטל והיו לא תהיה 4.כיצד ניתן להבין את השנאה העזה של השמ…