קיום מצוות בחו"ל

שאלה שלום רב, שאלתי האים הנושא של קיום המצוות בחו"ל ובא"י נידון בעוד מקומות למעט המקור בספרי דברים ? ומה יחסו של הרמב"ם לזיקה הזו(קיום המצוות בארץ לעומת בחו"ל)? ואם אפשר לתמצת את גישתו של הרמב"ן? בברכה ותודה. חנוך.

תשובה

רבני מכון התורה והארץ | א' תמוז תשע"ו 15:23

עיין בהקדמת הרב קוק לספרו עץ הדר ששם  מברר את הייחס של כל המצוות לארץ ישראל .  כמו כן אפשר להעזר במאמר של הרב יואל פרידמן שנמצא באתר המכון לחץ כאן