ארץ ישראל כללי

קיום מצוות בחו"ל

רבני מכון התורה והארץ
שלום רב, שאלתי האים הנושא של קיום המצוות בחו"ל ובא"י נידון בעוד מקומות למעט המקור בספרי דברים ? ומה יחסו של הרמב"ם לזיקה הזו(קיום המצוות בארץ לעומת בחו"ל)? ואם אפשר לתמצת את גישתו של הרמב"ן? בברכה ותודה. חנוך.

עליה לארץ בתקופה זו

הרב יעקב אריאל
רב מסויים בשיעורו השבועי טען בפני שומעיו, שעקב המצב הבטחוני הקשה בימינו אל להם ליהודי התפוצות לעלות ארצה. ומוטב להם להישאר בחו"ל מאחר ושם בטוח יותר מאשר כאן. מה דעת כבודו על כך? בתודה.

ארץ ישראל ושמירת הנפש

הרב דוד אייגנר
כידוע יש מצווה לרשת את הארץ ולשבת בה, אבל מה עדיף במקרה שהישיבה באותו מקום בארץ מסכנת אותי? או במילים אחרות "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" או "והורשתם את הארץ וישבתם בה"? מה יותר חשוב? תודה רבה!

אוטונומיה לערבים

הרב יעקב אריאל
האם הרב יוכל להסביר את שכתב בגליון 'נקודה' (כסלו התשס"א), 'שאנו ניצור גושי התישבות של ערבים ... כשכל גוש חי את חייו האטונומיים", כיצד מתישבים הדברים עם דרכו של מרן הרב צבי יהודה זצ"ל?

מאחזים בארץ ישראל

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב, בימים אלו,ממשלת ישראל מדברת על "פינוי מאחזים"מיושבים ואף כאלו שאינם.בתור אנשים מאמינים, אשר מנסים לקיים את מצוות יישוב הארץ, אךגם מחוייבים באי פגיעה בזולת וכו'' מה עלינו לעשות במצב הנ"ל,האם צריך לפנות את היישובים ובכך להפקיר את חלק מאדמתנוהקדושה אך לא לפגוע ח"ו בנפש מישראל או שמא עלינו להי…

ארץ ישראל והרצי"ה

הרב יעקב אריאל
בס"ד שלום לרב אריאל! בגליון "קולך" האחרון (גליון 93) התפרסם מאמר של הרב יהודהגלעד. באחד הקטעים, הוא כותב:"כבר לפני שנים הצביע מו"ח הרב עמיטל שליט"א על העובדההתמוהה, שבכל כתבי הראי"ה קוק זצ"ל אין כמעט כל אזכורלעניין מעלתה של ארץ ישראל בתור ענין הלכתי. השגת הרמב"ןהידועה, הקובעת את מצוות ישוב הארץ כח…

מצות יישוב הארץ

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב. האם יש עוד דעה, חוץ מזו של הרמב"ן, לפיהישוב הארץ הוא מצוות עשה מדאורייתא? תודה רבה וחג שמח.

ישוב הארץ לדעת הרמב"ם

הרב יעקב אריאל
בשו"ת בני בנים ח"ב מב. כתב שהמצוה מדרבנן לדעת הרמבם.והביא בשם האג"מ שהיא מצוה קיומית לא חיובית. ולכן אין חובהלעלות לארץ (כנראה רק אסור לצאת), ודחה את דברי הגרע"ימשהביא תשובת הרמבם שכופין הבעל והאשה לעלות. וכתב שאפילושלא חיבו מכל מקום חיזקו ידי הרוצים לעשות כן והביא כמהדוגמאות בעניין. כיצד אפשר לדחות…

מצוות ישוב הארץ

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב. שמעתי מאחד מרבותי שמצוות ישוב הארץ פרושהלא רק שעם ישראל גר בארץ ישראל אלא בעיקר שהוא מחילריבונות יהודית על הארץ. בזה כוחה של המדינה, שבכל מקוםשאליו מגיעים גבולות מדינת ישראל יש ריבונות יהודית ובכך מתקיימתמצוות ישוב הארץ.א. האם זוהי ההגדרה הנכונה של מצוות ישוב הארץ?ב. האם יש על כך דעו…

מצות יישוב הארץ

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב!משיחה מעמיקה עם מישהי הבנתי שמצות יישוב הארץ כפי שרביםמצוטטים אותה מפי הרמב"ם קיימת רק בתנאי שיש מלך לעם.יוצא מכך שאיננו מחוייבים במצות יישוב הארץ.אם כן, מדוע רביםמאיתנו נלחמים על מצוה זו?

יציאה מהארץ

הרב יעקב אריאל
בס"דשלום כבוד הרב.אני עוסק כרגע בסוגיא של יציאה מהארץ,ורציתי לשאול מה דעת הרב(לא כפסיקת הלכה בשבילי,אלא להרחבת אופקים) בנוגע לכמה מצבים:א.יציאה מהארץ לטיול,מותר/אסור?ב. יציאה מהארץ לצורך מצווה,מותר/אסור?ג.יציאה לסיור במחנות השמדה בפולין-מותר/אסור? (אם מותר,והרבלא מתיר יציאה שלא לצורך מצווה-מדוע יציא…

דעת הרצ"י והגר"ש ישראלי - מסירת שטחים

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב,הרב צבי יהודה זצ"ל אמר "יהרג ואל יעבור" האם מותר לתלמידהרב שאול ישראלי זצ"ל לחלוק עליו בנושא הזה שנוגע לכלל?ולפי מי הרב סובר?

מסירת שטחים

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב,ענה לי שהרב צבי יהודה זצ"ל לא התכוון מעשית לגבי "יהרג ועליעבור" אלא רצה לבטא את חומרת הדבר,אז למה הוא מסביר את מקור ההלכה שזה כמו גוי שאומר ליהודילחלל שבת (לבשל) או שתמות וכוונת הגוי זה שהישראל יעבור עלדבר ד',וכן כוונת אומות העולם שנמסור ארץ כדי לעבור את דבר ד',אז למה הוא הסביר את כל זה אם …

דעת הרמב"ם במצוות ישוב הארץ

הרב יעקב אריאל
הרב כתב בספרו "באוהלה של תורה" שהרמב"ם לא מנה אתמצוות ישוב הארץ כמצווה לכשעצמה.עובדה זו נכונה, אלא שרציתי לשאול, מדוע הרב טוען שלפיהרמב"ם אין מצוות ישוב הארץ הרי הרמב"ם, בהרבה הלכות בתוךהיד החזקה, מראה שיש מצוות ישוב הארץ, למשל- הוא פוסקשמותר לקנות בית מנכרי בארץ, והוא גם כותב שיש דברים האסוריםמדרבנ…

נתינת א"י לעמ"י

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שלום. ראיתי באתר שכתב כבוד הרב על מי שטוען שארץ ישראל אינה שלנו, "ראיתי את דבריו באשר לזיקת עם ישראל לארצ ושלדעתו הארץ אינה שלנו כביכול, וטעות בידו הארץ נתנה לנו בברית עולם אלא שישובנו בארץ בפועל תלוי במעשינו". ולאזכיתי להבין. הרי כתוב בתורה, "והארץ לא תמכר לצמתת כי לי הארץ כי גרים ותושבים…

יציאה מהארץ

הרב יעקב אריאל
רציתי לשאול מה דעת הרב בעניין יציאה מהארץ לפולין, למסע שורשים? האם יש בכך משום לימוד תורה שהיציאה מהארץ מותרתמלפי חז"ל בעניין זה?

מסע נוער לפולין

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרברציתי לשאול את דעתך בנוגע לעזיבת ארץ הקודש כדי לנסוע לפולין. התוכנית כוללת נסיעה לקברי צדיקים. אף פעם לא עזבתי את הארץ, האם יש לי היתר הלכתי לטוס? תודה רבה.

האם לצאת לחו"ל לתת הרצאה בכנס מדעי?

הרב יעקב אריאל
יש באפשרותי לצאת לתת הרצאה בחו"ל בכנס מדעי. בכנס זה ההרצאות יוצאות לאור כמאמרים בכתב עת, והדבר מסייע לי מבחינה מקצועית. אמנם ניתן לשלוח מאמרים לכתבי עת מבלי לצאת מהארץ, ולוותר על השתתפות בכנסים בחו"ל. מה דעת הרב בעניין?

נטיעה בטו בשבט

הרב אברהם סוחובולסקי
שלום רב, הלו אנו נמצאים בשנת השמיטה הרי כידוע לנו שאסור לטעת עץ אוכל פרי בארץ ולוא לעסוק בחקלאות אבל יש לנו טו בשבט שאנו היהודים עוסקים בנטיעת עצים שמביאים פרי או לטעת ירקות למאכל ומן התורה מצוה לטעת עצים בטו באב מה עושים במקרה הזה שאנו נמצאים בשנת השמיטה?