ארץ ישראל וקדושתה

כהן בגבולות עולי מצרים

הרב יואל פרידמן
ראיתי בספר דבר חברון של הרב דב ליאור שהוא אוסר לכהן ללכת לאילת משום טומאת ארץ העמים וראיתי במסכת חלה שבגבולות שלא כבשו עולי בבל מפרישים 2 חלות אחת ששורפים ואחת שנותנים לכהן והברטנורא כותב שזאת ששורפים זה משום טומאת ארץ העמים שאלתי היא שלפי זה כל מה שלא כבשו עולי בבל טמא בטומאת ארץ העמים ויהיה לכהן…

טיול בשנת אבלות

הרב יהודה הלוי עמיחי
אני נמצא בשנת אבל על אבא שלי , בבין הזמנים אני רוצה לנסוע לחו''ל לטיול עם אשתי להחליף כוחות, זהו דבר שאנחנו עושים מידי פעם בבין הזמנים, האם אפשר לצאת גם כעת שאני באבל על אבי ??? באופן קבוע אני לוקח את הבנים שלי לטיול לפני פסח לצפון האם זה מותר למרות שאני באבל ???

קדושת א"י וירושלים

הרב יעקב אריאל
ידועים דברי מורנו הגרצי"ה קוק: כמו שא"י מקודשת מכל הארצות,כך "ירושלים מקודשת מכל א"י". שירושלים מקודשת יותר מכל א"ילא רק במובן של "מם היתרון" אלא גם במובן של "מם המוצאוהיחס" – מתוך א"י מקודשת ירושלים.• אין ביטוי כזה במשנה "ירושלים מקודשת מכל א"י" וגםבראשונים לא מצאתי ביטוי כזה אל…

דרישת ציון

הרב יעקב אריאל
האם אין חובה לשאת עיניים גם אל ראש ההר מקום המקדש ולאלשבת בחיבוק ידיים?

קדושת הארץ

הרב יעקב אריאל
מדוע הארץ לא פולטת את הערבים מארץ ישראל כמו שהיא פלטהאת כל אויבינו?

כניסה להר הבית

הרב יעקב אריאל
מה דעת הרב על כניסת יהודים היום להר הבית הן מצד הודעהלכולם שהר הבית שלנו והן מבחינה תורנית?

עלייה להר הבית

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב וחנוכה שמח!האם מותר מבחינת ההלכה לעלות להר הבית (כמובן לאחר טבילהוכו') ואם כן במה עליי להיזהר וללמוד לפני העלייה

הר הבית בימינו

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב!העבירו לנו שיחות משני הכיוונים על הר הבית כיום, ואני רוצהלשאול, מתוך בירור אמת, איך רבנים היום (בלי זלוזול חס ושלום)יכולים לקחת אחריות לבטל עשרות מצוות בטענה שעם ישראל לאראוי ושאר טענות? הרי אפשר להתקרב לבנין המקדש?

ירושלים בית תפילה לכל העמים ??

הרב יעקב אריאל
אין אני יודע אם שאלתי תגיע אל הרב .אשמח מאוד אם כך יהיההדבר .שאלתי היא כך לפני כשנה התפרסם באחד העיתונים מחקר עד כמהאנו קשורים לירושלים. בין היתר נשאלו האנשים מתי ובאילו נסיבותביקרת בירושלים? וכותב אותו אדם שאין אני זוכר את שמו אם כךהנתונים מה אנו יכולים לומר כלפי הגויים בגין אחיזתנו בעיר ויותרמזה מ…

טיול לחו"ל

הרב יעקב אריאל
האם ישנו צד להתיר יציאה קצרה לחו"ל לשם טיול ומנוחה?

יציאה מן הארץ - מסע לפולין

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב,ברצוני לדעת האם לפי ההלכה מותר לי לצאת מהארץלמסע פולין...רבנים רבים נחלקים בעניין ואין תשובה ברורה..אשמחאם תהיה תשובה יותר חד משמעית. היציאה ב"ה קרובה והענייןממש בוער...

יציאה לחו"ל לצרכי פרנסה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב. לאחרונה נאלצתי לצאת מהארץ לניגריה לצרכי עבודה והדרכתמשרדי תקשורת. כידוע, איסור היציאה מהארץ לחו"ל אינו חל עלמס' נושאים כגון פרנסה, נישואין וכו'. אולם בעוד מס' חודשים נדרשתנסיעה נוספת, לחלופין ניתן אולי לפעול במסגרת החברה להבאתהקבוצה לארץ ואז גם תתאפשר תפילה במניין מה שאינו מתאפשרבחו…

טיסה לטיול שורשים

הרב יעקב אריאל
סבי וסבתי הציעו לי להצטרף אליהם לטיול שרשים בהונגריה ארץמולדתם (מעונינים מאד שאבוא).משקולי אי עזיבת הארץ:האם זה דומה לנסיעה לפולין ?האם יש על מי לסמוך וליסוע?האם זה שונה מנסיעת בילוי רגילה לחו"ל?האם לדעת הרב מותר ליסוע? תודה רבה

מדרגות בקדושת הארץ

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב.יש לי 2 שאלות:- שמעתי בהלויה הלאומית מפי הרב קמינצקי שבזמן שצה"ל יוצאמרצועת עזה, על כל אחד מישראל לבצע קריעה. בעת הגירושכבר ביצעתי קריעה. האם עלי לקרוע שנית?2.בעניין קדושת ארץ ישראל, האם בגבולות הארץ המובטחת ישרמות שונות של קדושה בין החלקים השונים? (מלבד ירושלים כמובן)תודה רבה, ושבוע …

קדושה ראשונה ושניה

הרב יעקב אריאל
1. האם יש משמעות לקדושה שלשית שהחלה לפני כמאה שנה ?לפי זה מקומות שלא התקדשו בקדושה שניה (כמו אילת) תחול בהםקדושה שלישית לעיין מצוות התלויות בארץ ?2. מדוע לפי הראב"ד אין קדושה במקום המקדש כשהוא חרב והריהמקום התקדש גם בקדושה שניה בימי עזרא וקדושה שניה קידשה לעת"ל?

יציאה לחו"ל לצורך טיול

הרב יעקב אריאל
האם ישנו איסור לצאת לזמן קצר מהארץ לצורך טיול משפחתי ?האם יש להתיר כאשר הדבר כרוך בסכסוך עם ההורים ?

הנסיעה לפולין ומחלוקת הרבנים בעניין

הרב יעקב אריאל
אני תלמידה בכיתה י"א והאולפנה שלי מארגנת נסיעה לפולין.התחלתי לברר את דעות הרבנים וראיתי שהדעות חלוקות.א.השאלה שלי היא איך אני אדע באיזה רב לבחור. הרי אם אניאסע אז לפי רבנים מסוימים אני אעבור על ההלכה כי לפי דעתםאין היתר לנסוע וזה אולי גם יפגע באמונה שלי כי אני עושה משהושיש רבנים שאומרים שאסור לעשות …

החלת קדושה שלישית בימינו

הרב יעקב אריאל
האם יש מישהו מהפוסקים שטוען שחזרת עם ישראל לארצו בדורנומחילה קדושה שלישית של חזקה כמו בימי עזרא ובכך יש קדושה גםבמקומות שלא ישבו בהם עולי בבל ? ומדוע ?

יציאה לחו"ל כדי לשמח חתן וכלה

הרב יעקב אריאל
האם לצורך שימוח חתן וכלה מותר לצאת לחוץ לארץ? (אם אפשר גם מקור)ואם מותר, האם הרב ממליץ לצאת?

יציאה לחו"ל לבקר אח

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב,מה הגדרה או כוונה של המשנה ברורה בהלכות חול המועד שכתובשמותר לצאת לחו"ל לקבל פני חברו? ולבקר אחים מותר לצאת?
הקודם   1    2    הבא