תורה ומצוות

תינוק בכור לאימו ולא לאביו האם חייב בפדיון

רבני מכון התורה והארץ
גיסתי ילדה בן בכור לא עברה הפלה הריון טיבעי לידה וואקום הבעל שלה גרוש ויש לו שלושה ילדים מנישואים קודמים בנישואים הקודמים נולד לו בן בכור האם לפי ההלכה גיסתי מחוייבת לעשות פדיון הבן ? שוב לידת וואקום הריון ראשון ללא הפלות התחתנה נישואים ראשונים שלה . לעשות פדיון ?

שנים מקרא ואחד תרגום בליליה

רבני מכון התורה והארץ
שלום כבוד הרב רציתי לדעת מה אני עושה כל יום בלילות יש לי אפשרות וזמן פנוי ואני רוצה בזמן זה לקרוא 2 מקרא ואחד תרגום ביום אין לי זמן אז האם זה אפשרי לקרוא אחרי השקיעה או שאני מתבטל מה עלי לעשות

דיני דאורייתא ודרבנן

מכון פוע"ה
למה אי אפשר להיצמד למה שהתורה כותבת ביום השמיני האשה יכולה לטבול ואז היא מותקת לבעלה?

האם אפשר לעשות התרת נדרים ולשמור בין בשר לחלב 30 דקות או פחות?

רבני מכון התורה והארץ
האם אפשר לעשות התרת נדרים ולשמור בין בשר לחלב 30 דקות או פחות?

לימוד תורה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב.שאלתי היא האם יש גבול וגדר למימרא "אין אדם למד אלא ממקוםשלבו חפץ", שכן חבריי אומרים כי נטיותי בלימוד מקדימות את המאוחר כל עוד לא ביססתי עצמי בנגלה .

תורה היא

הרב יעקב אריאל
בס"דשלום עליכם כבוד הרב!!!השאלה הזאת היא בשבילי:"תורה היא וללמוד אני צריך".הרב,חשוב לי מאוד לדעת.לדעת כל הפוסקים האם אדם צריך/חייב לעבוד וללמוד אושהוא יכול ללמוד כל החיים תורהבלי לעבוד כלל?

מזוזות בגן השייך למועצה ומשמש כבית כנסת

הרב יעקב אריאל
האם יש חובה לדאוג למזוזות על כל הפתחים בגן השייך למועצה המקומית ומשמש בשבתות כבית-כנסת זמני.

מזוזה במשרדים

הרב יעקב אריאל
האם צריך לקבוע מזוזה בברכה במשרדים חדשים שעובדים בהם ביום בלבד?

הכנסת ספר תורה מבית כנסת אחר

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב,האם צריך לקיים הכנסת ספר תורה במקרה שמקבלים במתנה ספר תורה מבית-כנסת אחר, שלצערנו הרב נאלץ לסגור את שעריו מפאת חוסר מתפללים?ראיתי בספר "נטעי גבריאל - כתיבת והכנסת ספר תורה" לר'' גבריאל ציננער, שמביא בשם תקנת פוזנא (?) אות ס'' ואני מצטט "כל ס"ת שנתנו אחר כבוד לביהכנ בכבוד, אין רשאין לת…

העברת ספר תורה

הרב יעקב אריאל
האם בהעברת ס"ת ממקום למקום צריכים ללוותו/לשומרו כמה אנשים וא"כ כמה?

כבוד תורה

הרב יעקב אריאל
מה הגדרים או ההלכות לגבי מקרה בו אתה משתתף בפגישה עם אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות והם פוגעים בשיחתם בגדולי ישראל? האם יש הבדל בין אירוע חברתי לבין אירוע עיסקי? האם יש משמעות לכך שהם מתייחסים לאירוע ספציפי שעל פניו באמת מציג את מושא השיחה בקלקלתו?

דיני ירושה (פרשת השבוע)

הרב יעקב אריאל
א. אם בנות צלפחד לא היו "מערערות" (וכן בני דודיהן בפרשה אחרת) האם דיני הירושה היו נראים אחרת ?ב. דיני הירושה של התורה לא מתאימים לרוח השיוויון שבתקופתינו. מה הדין לאבא שידוע לכל שרצה לחלק את רכושו בין בנו לבתו רק שלא הכין צוואה ש"עוקפת" את ההלכה ומורישה את הנכסים בשווה לפני שנפטר. האם הבן צריך לתת ל…

בדבר הסכם יששכר וזבולון

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר היות ובבית הכנסת שלנו מתקיים כולל בין הזמנים והיות ושכר האברכים הלומדים ממומן ע"י 2 נדיבים והיות ובתשובת מנחת יצחק חלק ז סימן פז הוא אומר ומביא מקור לכך שאין האברך שחולק את השכר בלימודו מפסיד כלום, כאשר ההסכם מבוצע עפ"י יורה דעה רמ"ו סימן א' נראה שניתן לשכנע בכך את האברכים או חלקם שיסכימ…

אותיות לא מתויגות בספר תורה

הרב יעקב אריאל
עליתי לתורה וראיתי שחלק מאותיות שעטנ"ז ג"ץ אינן מתויגות. מה צריך לעשות המקרה כזה?

שילוח הקן וצער בעלי חיים

הרב יעקב אריאל
א. מדוע התורה צוותה על שילוח האם לפני לקיחת הבנים דווקא על ציפור ולא בשאר בע"ח?ב. האם ראוי לקיים רעיון זה בבע"ח אחרים מעין רוח ההלכה. למשל אדם שמחלק את גורי הכלבה שלו האם ראוי להקפיד שלא יעשה זאת בפניה כדי לא לצערה?

קריאת התורה של עשרת הדברות

הרב יעקב אריאל
מתי קוראים עשרת הדברות (בשבועות, ובפרשות השבוע) בטעםעליון ומתי בטעם תחתון?

ואהבת לרעך כמוך

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב המכובדהאם הכלל האמור מחייב גם את הדתיים או שהינו אמור רק לבואכביטוי של יפי נפש שהרי יש לקבל כל אדם באשר הוא אדם גם אםאינו דתי

מהות המצוות?

הרב יעקב אריאל
בס"דלכבוד הרב שלום !!להלכה נפסק כי גוי השומר שבת חייב מיתה.וגם אם יקיים את כל המצוות שבתורה עדיין ישאר גוי גמור,כל עודלא התגייר כהלכה.ולעומת זאת יהודי שאינו שומר תורה ומצוות הנו יהודי לכל דבר.יוצא כי לא המעשים עושים את האדם אלא האדם עושה את המעשים. אם כן מה כוחם והשפעתם של המצוות אם אדם נשאר אדם מע…

המשך לעניין המצוות?

הרב יעקב אריאל
בס"דלכבוד הרב שלום !!לעניין תשובתך בדבר מהות המצוות."המצוות מציאות לפועל את יחודו של האדם מישראל "האם הכוונה לטבעים האישיים ולכוחות הנפש הטמונים בכל אדםמישראל?האם הדרך להוציא את את הטבעים החבויים המצויים בנו אך ורקע"י מצוות ?והרי ראינו יהודים שאינם שומרי תורה ומצוות בעלי כוחות נפשמעוררי קנאה?בתשובתך…

המשך לעניין מהות המצוות?

הרב יעקב אריאל
בס"דלכבוד הרב שלום !!בהתאם לתשובתך נאמר כי לשלמות המצווה יש תנאים שונים לשלמותה. ובמצבנו הנוכחי שאין לנו בית מקדש (ותנאים נוספים החסריםלהשלמתה)הרי נפגמת שלמות המצווה,ומאחר והמצווה מהווה קשר מושלםוהשפעתה מושלמת על הדבקות והאמונה מכאן שלדביקות אמיתיתומושלמת לעולם לא נגיע ,מאחר והתנאים ליצירת הקשר ניפ…
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    הבא