מקדש והלכה

כניסת אשת כהן מעוברת למקום שיש בו מת

הרב אברהם כהנא
האם אשת כהן מעוברת בבן זכר בחודש התשיעי יכולה להיכנס למקום טומאת מת?

עבודת בכורות במקדש

רבני מכון התורה והארץ
יש דין שבכור יעבוד בבית מקדש וכדי שיהיה פדיון הבן צריך שהוא ייצא רק דרך הרגילה ולא על ידי ניתוח כמו קיסרי וכו השאלה שלי היא האם בכור שיצא לעולם לא על ידי הדרך הרגילה אלא על ידי ניתוח האם הוא יעבוד בבית מקדש ?

מקדש וקודשיו

הרב יעקב אריאל
א. האם מותר, ובאילו תנאים לעלות להר הבית בימינו?ב. האם יש לקרוע על מקום המקדש, כשמגיעים לכותל או כשעומדים בשערי ההר? (שמעתי שהרב שפירא שליט"א קורע פעם בשלושים יום, לא בדקתי את השמועה).השאלות נשאלו למעשה.בתומ"ריהודי.

עבודת הבכור במקדש

הרב אברהם כהנא l מכון המקדש
האם לעתיד לבוא יחזרו הבכורות לעבוד בבית המקדש?

הוספת כלים במקדש

הרב יוסף אלבז l מכון המקדש
שלמה המלך הוסיף עשר מנורות ועשרה שולחנות בהיכל. א) מדוע הוא הוסיף? האין בזה איסור בל תוסיף? ב) מדוע לא עשו כך בבית שני? ג) מה הדין בבית שלישי?

התנגדות רבנים לעלייה להר הבית

הרב יעקב אריאל
מדוע כיום רוב הרבנים פוסקים שאין לעלות להר הבית כלל, הריהר הבית מותר לטמאי מתים, ורק מקום המקדש אסור. אמנם איןמידע מדויק על מקום המקדש אך יש מקומות בהר, בצפונו ובדרומושודאי אינם מקום המקדש. ומדוע לא נותנים לעלות באופן אישילפחות, לבני תורה, הבנתי שחוששים שאם תהיה קראיאה לעולתלציבור הרחב יעלו אף אנשים…

שאלות שונות בענין המקדש

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שלום רב שאלה 1חשוב מדוע יש הבדל במקום שמירתם בבית המקדש שאלה 2תאר את תפקידו של איש הר הביתשאלהלמה היה משמש השער המזרחישאלהמהם שמות חמשת השערים

התפילה בבית המקדש

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב יעקב אריאל שלום וברכה,אני עורכת עבודה סמינריונית בנושא 'התפילה בבית המקדש'. אשמחאם תפנה אותי למקורות שעוסקים בעניין.ויהי רצוןשיבנה המקדש במהרהבימנו אמן!בתודה מראש.

השוואה בין בית מקדש הראשון לשני

הרב יעקב אריאל
אנחנו עוסקים בספר יחזקאל. הגענו לדיון על בית המקדש הראשון.ערכנו השוואה בין בית המקדש הראשון לשני ואחת מהשאלות שעלתהלדיון היא:למה בתקופת בית המקדש הראשון היו נסיונות חוזרים ונשנים להחזיראת העם בתשובה (יחזקאל וכו'), אבל בתקופת בית שני בכלל לאהיו נביאים ולא ניסו להחזיר את העם בתשובה ולמנוע חורבן שני.בי…

עליה להר הבית

הרב יעקב אריאל
מהי עמדתו של הרב מבחינה הלכתית ביחס לעליה להר?האם יש דרך לעלות לסיור בהר,ללא חשש או סכנה?ראיתי תשובה בענין זה אצל הרב נבנצאל,ותמהתי,עד כמהחריפה היא ההתנגדות לעליה להר. והאם בכלל ראוילשאוף לעלות,או שמא "שב ואל תעשה עדיף"עוד הייתי מבקש לדעת,מהן ההכנות הנדרשות,וחומרת הענין. תודה,חודש טוב

התגלגלות מרכיבי משכן שילה

הרב יעקב אריאל
מה נעשה במרכיבי משכן שילה לאחר בניית מקדש שלמה?

בניית בית המקדש

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,יש קבוצות שמעודדות את בניית בית המקדש בזמן הזה.האם אכן זה אפשרי מבחינה טכנית לבנות את המקדש לפני בוא המשיח?הרי איך בכלל אפשר להיכנס לשטח הר הבית בלי פרה אדומה?

פרה אדומה

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרבאם כשהיה בית המקדש קיים היו מצליחים להשיג פרה אדומה,מדוע לא מצליחים להשיג עכשיו?

פתיל תכלת ועלייה להר-הבית

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב! ראשית אבקש את סליחתך, ראיתי שנשאלו כבר שאלות דומות באתר,אך הן לא ענו לצרכיי.א. בזמן האחרון התחלתי ללמוד את עניין התכלת ואני חושב להדרבעניין וללבוש פתיל תכלת, אולם ישנן שיטות רבות לגביי סוג הפתילוסוג הקשירה ולא מצאתי הכרעה בעניין. מה דעת הרב? איזה פתיללהשתמש וכיצד לקושרו?ב. האם לדעת ה…

בניית בית המקדש

הרב יעקב אריאל
שלום וברכההאם חייבים נביא כדי לבנות את בית המקדש?האם תיתכן מבחינה טכנית בניית בית המקדש לפני ביאת המשיח?

קדושת רצפת המקדש

הרב יעקב אריאל
שבוע טוב. ראיתי שהרב כתב בהסכמה למסכת זבחים בהוצאת מכון המקדש שרק מה שרואים מרצפת המקדש התקדש. לא הבנתי האם זה אומר שגם המחילה ששלמה הכין לגניזת הארון התקדש גם הוא ומה יהיה הדין אם באופן תיאורטי באו ו"קילפו" את השכבה העליונה של רצפת המקדש - האם גם מקומות כאלה קדושים בקדושת המקדש? תודה

שריפת בגדי כהן שנרדם במשמרתו

הרב יעקב אריאל
לכבודהרב יעקב אריאל שלום כבוד הרב, במסגרת לימודי לקראת בר המצווה שלי אני לומד עם אבי מסכת תמיד. הגענו לגמרא בדף כ"ח עמוד א שאומרת: ורשות היה לו לשרוף את כסותו והם אומרים מה קול בעזרה כל בן לוי לוקה ובגדיו נשרפים שישן לו על משמרו.למדתי עם אבי שיש לממונה אפשרות להפקיר את בגדיו של השומר ומכוח זה לשרו…

דעת הרב שליט"א בעניין עלייה להר הבית

הרב יעקב אריאל
מה דעת כת"ר בעניין עלייה להר הבית בזה"ה? ידוע שאחיו של הרב הוא עולה רבות להר הבית. מה דעת הרב?

הקטרת קטורת

הרב יעקב אריאל
לרב שלום,1.האם במשכן רק אהרון הכהן שהוא היה הכה"ג היה מקטיר מידי ערב ובבוקר את הקטורת ?האם הוא זה שהיה מכין את הקטורת מידי בוקר וערב?2.האם פירוש המילה קטורת היא= 11 סוגי צמחים שכאשר הקטירו אותם היו מפיצים ריח נעים

קורבנות תנופה

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב .ישנם באופן כללי שני סוגי קורבנות אלו העולים על המזבח .ונשרפים .ואלו שהם קורבן תנופה ולא יעלו על המזבח מהו ההבדל .ולמה . יתכן שאני חסר ידיעה ולא מדייק אשמח אם תעזור
הקודם   1    2    הבא