מידות

כבוד האדם

הרב יעקב אריאל
מהי הסברא של ההיתר של כבוד הבריות באיסורי דרבנן? האם זהמצד צלם אלוקים שבאדם 'קללת ה' תלוי' ומילא אסור לאדם למחולעל כבודו ולהחמיר, או מטרת חז"ל לא 'להשפיל' את האדם ואזיכול להחמיר על עצמו? לסברא זו גם כאשר ה'ביזוי' נובע מהמצוהנקל כגון הושטה ברבים לבני זוג אסורים (אם האשה טוענת שמתבזה,בהנחה שהרחקות זה …

יצה"ר ויצה"ט

הרב יעקב אריאל
שמעתי מהגרע"י שיצה"ר משנולד ויצה"ט נמצא רק מגיל ברמצווה. ע"כ. שאלתי, א"כ ממה נובעים הדחפים הטובים של האדםשלפני גיל בר מצווה ? תודה.

האם לגבר יש היתר ללכת ללא חולצה?

רבני מכון התורה והארץ
האם לגבר יש היתר ללכת ללא חולצה?

לא תקום ולא תיטור

הרב יעקב אריאל
1) האם אני חייב לסלוח לאדם שפגע בי (נפשית או ממונית)? הוא גרם לי עגמת נפש גדולה ולא ביקש סליחה ולא התנצל.2) אם אני לא סולח לו אני נכשל באיסור לא תקום?3)  למה אין בשו"ע הלכות של לא תקום (מצאתי רק ברמב"ם או בספר החינוך)? תודה גדולה.

תכונות ומידות הנפש

הרב יעקב אריאל
האם בעיקרון כל תכונה אנושית זה מידה בנפש האדם (כגון:פטפטנות ושתיקה, וכדו...)

צריבת שירים

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב, רציתי לשאול האם מותר לצרוב שירים חסידים בלבד שאני מוריד מהאינטרנט לצורך שמיעה בנסיעות וכדו'', זה גורם לי להמון שמחה... תודה

טרמפים

הרב יעקב אריאל
היום שרבים המבקשים לעצור טרמפים וזאת תופעה כגון טרמפיםבתוך העיר וכדומה וכן מאוכלוסיות מאוד מסויימות מתי נאמר עלהעניין שזה פרזיטיות וחילול ד' ומתי נאמר שאם לא עוצר זו מידת סדום

קבלת חובות נוספות

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב,איך מתמודדים עם כך שאני מקבלת על עצמי דברים ולאחר יוםעוברת עליהם? איך אפשר לשנות מנהג מגונה זה גם לאחרהשתדלויות רבות איני מצליחה. תודה

לשון הרע לצורך

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר. לעיתים, כדי לפתור בעיה בענייני עבודה או/ו למנוע עוול צריךראובן לספר עניין מסויים לשמעון על לוי שלא בידיעתו של לוי. אולםאז בעצם לעיתים הנאמר הינו בגדר לשון הרע, אם כך כיצד ניתןלתעדף הדברים? בברכה,

לדון לכף זכות

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב1) האם כאשר אני נוסע בכביש ורואה איך שנהגים נוסעים מהר וכמומשוגעים ועוקפים בצורה מסוכנת צריך לדון אותם לכף זכות שאוליממהרים או שהם לא מבינים את חומרת המעשה מספיק טוב ?מהצריך לחשוב על זה?2) כאשר אני רואה אנשים דתיים שמדברים לשון הרע ומדברים בזמןהתפילה דברי חולין צריך לדון אותם לכף זכות?3…

חזרה בתשובה וצער על חטאים

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרבאומרים שבעל תשובה צריך לזכור חטאיו כאשר הוא שב מהם להיותיותר שמח מאשר עצוב על עברו1) האם לפני התשובה הוא צריך להיות במרירות לב וצער ובכי ?שזהיכול להיות דכאון2) אמרו לי שזכירת חטאים היא לא צריכה להיות בעצב אלאבזהירות מהעבר...איך זה יתכן ?והרי רשום שכן צריך להיות בפחדוצער מהעבר "כי עווני …

בין אדם לחברו - תיפוף בבניין ושאלות נוספות

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב1)אני מתופף מלפני הרבה שנים, האם הדבר מותר לפי ההלכהמבחינת הניגון בבניין עם דיירים כאשר אני מנגן בשעות המותרות וגםשהשקעתי בחומרי איטום בקירות שמחלישים את הקול שעובר לשכנים ? 2)יש לי חבר בישיבה שהיה לו בעיה שרצו להוציא אותו מהישיבהלצבא מהר והוא פנה לרבנים שיעזרו לו וששמעתי את זה וראיתיא…

"ואהבת לרעך כמוך"

הרב יעקב אריאל
בס"ד שלום וברכה כבוד הרב! אני עושה עבודה גדולה מאוד בנושא "ואהבת לרעך כמוך"אני רואה את נושא זה כחשוב ביותר לחברה שאנו חיים בההיום לאור השינויים שחלים בה. לכן הנושא קרוב ללבי ונראה לישחשוב לעסוק בו.עבודתי כוללת בתוכה כשלושה פרקים: הראשון בנושא מיהו רעך?ביהדות הרגילה, השני מיהו רעך הקבלה?, והשלישי ה…

תביעת "לשון הרע"

הרב יעקב אריאל
האם יש בעיה לתבוע בבית משפט (ולקבל כסף) על "לשון הרע"מכיוון שבהלכה אין פיצוי כזה? תודה.

אינטרנט ושמירת העיניים

הרב יעקב אריאל
בעלי אדם דתי, אין לנו טלויזיה בבית והוא משתדל בשמירתעיניים. אבל הוא נמצא שעות רבות מול האינטרנט (לא לצרכיעבודה), ואני מסבירה לו שיש הרבה פריצות בפרסומות. הוא טועןשהוא לא מתייחס אליהן, ולי זה מאוד מפריע, כיצד אפשר לפתוראת הבעיה?

קריאת בביליוגרפיות

הרב יעקב אריאל
האם או באלו תנאים מותר לקרוא ספרי בבליוגרפיה על יהודיםלמשל על ראשי ממשלות בעבר, על רבנים (כמו הספרים על הרבעובדיה) וכדומה

לשון הרע בכלי התקשורת

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב. החדשות בכלי התקשורת הן הזדמנות נוראיתלהשמצות. אישי ציבור ופוליטיקאים משמיצים זה את זה ללא הפסקה.א.האם כשמדובר בדמויות ציבוריות הדבר מותר?ב.האם כדאי להמנע לחלוטין מהקשבה לכלי התקשורת החילונים?ג.האם אפשר לסמוך על כלי התקשורת הדתיים שהם נקיים מלשון הרע?ד.איפה עובר הגבול בין הבעת התנגדות…

"לשהו"ר - "הוא חילוני

הרב יעקב אריאל
האם כשאני אומרת על אדם כלשהו שהוא חילוני זה לשון הרע, כימצד אחד ידוע וברור שאי-שמירת מצוות זה דבר רע, אבל אוליבגלל שהוא "תינוק שנשבה" יש מקום להקל? בעצם כיום קשה לדעתאם אותו חילוני המדובר הוא אכן תינוק שנשבה או שמא חוזרבשאלה, אז האם מותר?

אמירה על אדם "שהוא חילוני" - המשך

הרב יעקב אריאל
שלוםהרב כתב שלומר על אדם שהוא חילוני בלי סבה טובה זה לשוןהרע. מה לעשות כששואלים אותי במפורש על אנשים שאני מכירהאותם או את בני משפחותיהם טוב אם הם דתיים או חילוניים? זאתשאלה של "כן ולא" וקשה עד בלתי אפשרי להתחמק, כימהתחמקות עפ"ר אפשר להבין את התשובה.תודה רבה

מצוות ואהבת לרעך כמוך בזמן הזה

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר.נשאלנו באתר "מרחבקוק" כיצד יש לקיים את מצוות ואהבת לרעךכמוך בזמן הזה?למרות שהתשובה ברורה (לימוד ויישום פרק לב בתניא על מנת לקרבכל יהודי באשר הוא ללא תלות במצבו הרוחני וכן הפצת מעינותהתורה והחסידות ודאגה גשמית לזולת לכל צרכו) נבקש גם להאיראת הנושא בזוית הלכתית. בתודה מראש
הקודם   1    2    3    4    הבא