מועד

רחיצה ביום טוב

הרב יעקב אריאל
בימנו שלכולם יש מקלחת בביתם וכן נוהגים להתקלח תדיר האם נכוןהדבר שביו"ט יהיה מותר להתקלח במים חמים מדין "שווה לכלנפש"? (במיוחד בשמחת תורה שאז מזיעים ויש גם צער בנדון)

סחיטת פרות ביו"ט

הרב יעקב אריאל
לאור דברי האגלי טל במלאכת דש אות יד סק"ה. שם האג"טמסביר את היתר המלילות, למרות שמלאכת מפרק נאסרה ביו"ט,בגלל שמלילת המלילות נעשית כדבר מועט, ואופן הביצוע שונהמאשר דישה רגילה.ברצוני לשאול האם לפי עיקרון זה יהיה ניתן להתיר לסחוט פרותביו"ט ביד ישירות לכוס כי זה מועט וגם נעשה בצורה שונה? ומההדין לגבי מסח…

שימוש בדסקיות הנרונים בר"ה

הרב יעקב אריאל
האם מותר להוציא את הדיסקית שנשארת לאחר שכבו הנרונים בתוך הזכוכיות בליל יו"ט השני של ר"ה?

הלכות טרמפים

הרב יעקב אריאל
שלום לרב אריאלראובן ושמעון גרים ביישוב בשומרון, ונוסעים בכל יום בטרמפיםלעבודה. בשעה בה הם עומדים בטרמפיאדה, יש כל -2 דקותמכונית יוצאת מהיישוב. ראובן צריך להגיע ליישוב הסמוך, שכלמכונית עוברת דרכו. שמעון צריך להגיע לתל אביב, כאשר כמעטואין טרמפים בדיוק לשם, יש די-הרבה לערים בסביבה (פ"ת, ר"גוכו'). ראובן…

שימוש בכיריים קרמיים ביו"ט

הרב יעקב אריאל
האם מותר להשתמש בכיריים קרמיים ביו"ט ולהעלות את חומם וכןהאם מותר להנמיך את חומם?

מקלחת בחג לכבוד שבת

הרב יעקב אריאל
האם ניתן להתקלח בחג השבועות לכבוד שבת?

אופני השמחה במועד

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר ומועדים לשמחה.ידועים דברי הרמב"ם שאין שמחה אלא בבשר וביין. אדמו"ר הזקןפוסק בשולחנו הטהור שבזמן הזה שאין בית המקדש קיים ואין לנוזבחים ושלמים עיקר השמחה ביין.האם החיוב לשתות יין בזמן הזה במועד הינו מהתורה או מדרבנן ?

יום טוב שני לשליחים בחו"ל

הרב יעקב אריאל
אנו שליחים בחו"ל, שעפ"י פסק הרב חוגגים יו"ט שני של גלויות;כעת אנו רוצים לדעת האם עלינו לאכול בסוכה בשמ"ע בהתחשבבעובדות הבאות: א.בקהילתנו נוהגים רק לקדש בסוכה. ב. אין לנו סוכה, בימי החג אכלנו עם כל הקהילה בסוכה הכללית.ג. החג חל השנה בשבת, כך שהטורח לארגן סעודה בסוכה ללאטלטול אוכל וילדים גדול יותר. …

יו"ט שני של גלויות- בן א"י שיוצא לשליחות

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב, שאלתי היא האם תושב ארץ ישראל שיצא לשליחותלחו"ל לתקופה של -3 שנים רשאי שלא לשמור יום טוב שני שלגלויות ולעשות מלאכה בביתו בצנעא?

יום טוב שני של גלויות בביקור בחו"ל

הרב יעקב אריאל
שלום וברכה!אני יוצא מהארץ לשלושה שבועות בלבד.האם מותר לי ביום טוב שנישל גלויות להתנהג שלא כמועד ולנסוע לטיול בלי שאנשיםיראו?בהתחשב שבני הקהילה שבה אני נמצא נוסעים באוטו לביהכנ"ס וכו'?

עליה לקברי צדיקים באסרו חג

הרב יעקב אריאל
בס"דשלום כבוד הרב!האם יש בעיה ביום חמישי הקרוב - איסרו חג שבועות לעלות לקברי צדיקיםתודה

הכנה מיו"ט ראשון לשני

הרב יעקב אריאל
האם מותר להכין מיו"ט ראשון לשני בר"ה כמה דק' לחכות לאחר שקיעה? הרי יש כמה צה"כ?

הכנת פירה תפוחי אדמה ביום טוב

הרב יעקב אריאל
אנו נוהגים ביום טוב להגיש תפוחי אדמה לשלחן.שני ילדיי הקטנים אוכלים אותם רק לאחר ריסוקם לפירה.בשבת אנו נמנעים מריסוק או עושים זאת אך לא בשיני המזלג. האםביום טוב ניתן לרסק להם בצלחת שלהם עם שיני המזלג?האם ביום טוב מותר לעשות כן גם עבור אדם מבוגר?תודה ושנה טובה.

רחיצה בראש השנה

הרב יעקב אריאל
האם מותר להתקלח בראש השנה בפרט השנה כששבת חלה מידלאחר החג? מה הדין לגבי ילדים ותינוקות ?

רחצה ביו"ט

הרב יעקב אריאל
הרב פסק שמותר רק אבר אבר בחלק מהגוף ובמים קרים, אבלבשולחן ערוך (אורח חיים סי' תקיא ס"ב) פסק: אבל במים שהוחמומעי"ט, מותר לרחוץ כל גופו אפילו כאחד; מיהו דוקא חוץ למרחץ,אבל במרחץ אסור. הגה: ויש אוסרים בכל ענין, וכן נוהגין, (טורוהרא"ש).ובמשנה ברורה ס"ק יח פסק בסוגריים: ודוקא כל גופו כאחד אבלאבר אבר לכו"…

העברת אש מכירה לכירה, מריחת וזלין ושאלות שונות

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרב יש לי מספר שאלות: 1. האם מותר ביום טוב להדליק את הכפתור של הגזבאמגזית או תנור ולהעביר אש מאש לכירה? 2. האם מותר לכבות ביום טוב את הכפתור של הגזכדי שהאש תתכבה?ואם לא איזה דרכים יש? 3. האם מותר להשתמש בבושם על בגד ביום טוב? 4. האם מותר למרוח קרמים על הגוף ביום טוב?5. האם מותר להשתמש …

הנאה ממעשה גוי ביום טוב

הרב יעקב אריאל
בראש השנה התארחתי אצל חמותי. בביתם גרה עובדת פליפיניתאשר רגילה לשטוף את הבית,מידי יום, בשעות אחר הצהריים. ביוםהחג הראשון כשחזרתי מתפילת מנחה מצאתי את כולם מחוץלבית (בחצר) ואת העובדת מתחילה לשטוף את הסלון (אשר בו אנואוכלים בחג). לדברי חמותי לא הייתה אמירה לגוי וכולם פשוט יצאוכשראו שהעובדת ביקשה לשטוף…

כיבוי גז ביום טוב

הרב יעקב אריאל
ביום טוב של סוכות התארחנו במקום בו מדלקים את הגז מאש לאשאבל מכבים את הגז בסוף הבישול , כשאמרנו שצריך לכבותבאמצעות מקומקום מים לא הקשיבו לנו . האם מותר לאכול בבישולכזה במקרה בו הדבר נעשה במזיד? אם לא נאכל הדבר יכוללגרום לפיצוץ וריב עם ההורים. הם טוענים שאנחנו מחמירים תודה רבה

הזמנת והאכלת נכרי ביו"ט

הרב יעקב אריאל
האם מותר להזמין לסעודה ביו"ט זקן שמטפל וסועד אותו נכרי?

נסיעת חרום בשבת

הרב יעקב אריאל
ברצוני לשאול אודות נסיעת חרום לבי"ח בשבת- מה עדיף לנסוע ברכב פרטי או להזמין אמבולנס?נסיעה ברכב פרטי לבי"ח היא אמנם מותרת לצורך חרום, אך מה קורה בסופה- כיצד מכבים אורות? כיצד מכבים את הרכב? כיצד נועלים את הרכב? האם מלאכות אלו ניתן לעשות בשינוי? האם מותר לבקש מגוי שיעשה זאת? האם תוך כדי הנסיעה מותר לפ…
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    הבא