אני בשנת אבל, האם מותר לי ללבוש בגד או נעליים חדשות?

שאלה

שבוע טוב.. אני בשנת אבל, האם מותר לי ללבוש בגד או נעליים חדשות?

תשובה

רבני מכון התורה והארץ | ט"ז חשון תשע"ח 11:47

לבישת בגד חדש הוא גורם לשמחה ואבל צריך למעט בשמחה.

כתב בספר "גשר החיים"  פרק כב אות ב

"ללבוש בגדים חדשים וצבועים מחדש מחמירים בי"ב חדש ,  ומקילים לאחר ל' כשלבשם אחר".

לכן נראה שלאחר שלושים יום אם  אחר ילבש את הבגד זמן מסויים היה מותר ללבוש אותו