יהודי או לא?

שאלה שלום כבוד הרב,

חברי אומר שמי שיהודי ואינו מאמין בה´ לא יהודי.
כמובן איני מסכים עם זאת.
אנא אני זקוק לתשובתך:
מי שיהודי ואינו מאמין בה´ יהודי?

תשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 1:35:07 PM בס"ד

שלום וברכת ד´

יהודי זה בגזע, אפילו המיר דתו הוא נשאר יהודי. ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא. יתכן שלדברים מסוימים לא יחשיבו אותו כיהודי, כגון: למניין וזימון, אבל הגדרתו היא כיהודי, מכיוון שכל אדם יכול לעשות תשובה ולבוא אל דרך האמת.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון