אמונה

ספרי חיזוק באמונה ומוסר

רבני מכון התורה והארץ
שלום כבוד הרב. אני חייל בחטיבת גולני. התגייסתי לפני שנתיים לערך ואני מרגיש שהאמונה שלי מתערערת מיום ליום. אני גם מגיע למצבים שאני לא רוצה להגיע ,מבחינת מידת הכעס יצר הרע ועוד. אשמח אם תייעץ לי על טיפים לחזרה בתשובה מתוך אמונה שלימה . בתודה הראל סלמן

פסיקת ההלכה

הרב דוד אייגנר
שלום וברכה, רציתי לשאול האם אדם פרטי ראשי ללמוד נושא הלכתי לעומק ולבסוף לפסוק לעצמו גם אם פסיקתו סותרת פסיקות אחרות, או שמא לאדם צריך להיות רב שייתן את ה"מילה האחרונה" גם אם האדם הגיע למסקנה לבדו. לסיכום האם מותר ואפשר לאדם פרטי להפעיל שיקול דעת הלכתי או שמא הוא חייב לשמוע למה שרבותיו מורים לו גם א…

מוזיקה וקדושה

הרב יעקב אריאל
שלום הרב,ישנה שאלה שמעסיקה אותי הרבה זמן, אשמח מאוד אם תוכל לענות עליה, אני נערה  שמאוד מחוברת למוזיקה.  בתפיסה שלי  המוזיקה שאני שומעת היא גם מעין דרך חיים, רצון להיות בעלת עולם תרבותי רחב, שאני חפצה שהנפש שלי תתרחב בכל רובדי החיים.  ההתלבטות שלי היא- האם אני צריכה לותר על חלק מהמוזיקה? האם מוזיק…

תפיסת הקב"ה

הרב יעקב אריאל
בעת לימודי במכללה, התוודעתי לגישה הרואה את הקב"ה כמרוחקומנותק מבני האדם. משמעות הדבר (כפי שהבנתי אותה) היא שבשעתהתפילה איני פונה אל הקב"ה, אלא מכוונת את תפילתי להורדתהשפע האלוקי לעולם. תמיד האמנתי בכך שהקב"ה משגיח עליבאופן אישי, שהוא מקשיב לכל תפילה, ושביכולתי לפנות אליובשיחה פשוטה, לכן תפילתי החלה …

השתלשלות ההלכה

הרב יעקב אריאל
השתלשלות ההלכה. מלשונות הפסוקים בנחמיה וביאשיה (שמצאובימיו ספר תורה) אני מבינה שיאשיהו ונחמיה הופתעו מהספרים,וניסו להבין מהפסוקים את ההלכה, כלומר היתה בעיה ברציפותהעברת ההלכה!

(השתלשלות ההלכה (המשך משאלה קודמת

הרב יעקב אריאל
ברור לכל מי שלומד תנ"ך ומשנה, שיש הבדל בין היהדות המוצגתבבית ראשון, לבין היהדות המוצגת בבית שני! מה דעת הרב בעניין?

(השתלשלות ההלכה (המשך משאלה קודמת

הרב יעקב אריאל
מפריע לי הוא שדת התקבעה בצורה מסוימת, וקשים עליהההתמודדויות עם דברים חדשים בבחינת "חדש אסור מן התורה"– ולא מפני שזו הלכה למשה מסיני אלא מפני שכך התמדההדתית, וכמו כן קשים עליה השינויים מפני החשש לפגיעה בדת.דוגמא בולטת לכך שמפריעה לי כל פעם מחדש היא: קטניותבפסח, רבים האנשים שלא אוהבים את פסח…

טעויות בבריאה

הרב יעקב אריאל
איך אתה מסביר את כל הטעויות הגאוגרפיות, הביולוגיותוהכרונולוגיות בספר בראשית? דוגמא: בראשית ג 14: "... על גחנךתלך ועפר תאכל כל ימי חייך" ה'''' אומר לנחש שהוא יכאל עפר??חוץ מזה, יש המון סוגים של נחשים שחיים במיים ועל העצים ובכלללא הולכים על הגחון. טעויות בבריאה: אלוהים ברא קודם את האור(יום א) ורק ביום…

הוצאות שבת

הרב יעקב אריאל
הגמ'' במסכת ביצה טז ע"ב אומרת כי : "כל מזונותיו של אדםקצובים לו מראש השנה ועד יום הכפורים, חוץ מהוצאת שבתותוהוצאת יום טוב, והוצאת בניו לתלמוד תורה. שאם פחת - פוחתיןלו, ואם הוסיף - מוסיפין לו".שאלתי היא עד כמה ניתן לסמוך על גמרא זו הלכה למעשה?

ביטוח חיים

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שלום !!מה היא דעת תורה לגבי ביטוח חייםהאם יש בכך הפגנה לחוסר אמונה?

כרונולוגיית סדר עולם

הרב יעקב אריאל
שלום הרב!א)כיצד מתייחסים לבעיתיות שבחוסר ההתאמה בין הכרונולוגיה שלסדר עולם רבה להיסטוריה הידועה והמוכרת? ב)אני לומד במכללה למורים, ומרצה מסויים אמר בשיעור שבתורהאין חשיבות לגורם הזמן, והתאריכים שבמקרא הם בד"כ בעלימשמעות סמלית בלבד, וכן שסדר עולם רבה הוא בעל אופי מדרשיסמלי בלבד, ללא משמעות זמן.מה דע…

עד מתי נתעלם מקדמת הטכנולוגיה

הרב יעקב אריאל
מדוע לא נקל על כלל ישראל ונאפשר הדלקת חשמל בשבתלשימוש ביתי?

המציאות כמעידה על מצב האדם

הרב יעקב אריאל
האם בימינו אדם יכול לבחון את מציאותו הרוחנית ביחס למה שקורהלו בעולם? האם אדם יכול להסיק מזה שאירע לו תקלה ולאחרשהוא פשפש במעשיו והניח כי התקלה אירעה בגלל מעשה בעייתיבהתנהגותו ותיקן אותו שאם חייו השתפרו זה בגלל אותו תיקוןוההיפך?

חזרה בתשובה

הרב יעקב אריאל
עשיתי חטא ואני מצטערת על טפשותי אך כל פעם שאני נזכרת בזהאני מעלה חיוך. השאלה האם ניתן לחזור בתשובה על משהושמצטערים עליו שכלית אך לא בטוח שרגשית?

חזרה בתשובה

הרב יעקב אריאל
כל פעם שאני מנסה לחזור בתשובה מחטא חמור שאני עובר עליואני לא מצליח להיות עצוב וזה מפריע לי וכנראה בגלל זה אניחוטא שוב, איך אני אמור לחזור בתשובה בלי רגש של עצבות עלהחטא?

הישן יתחדש והחדש יתקדש

הרב יעקב אריאל
מהי פרושה של אמרתו המפורסמת של מרן הרב קוק זצ"ל: "הישןיתחדש והחדש יתקדש" .

הרב קוק והמודרנה

הרב יעקב אריאל
אבקש מקורות להנחה בדבר פסיקת הרב קוק והרב הרצוג ביחסלחידושי המדע כפי שנטען במאמר שהתפרסם בעיתון "הצופה" תחתהשם הרב קוק והמודרנה.תודה רבה.

הכרעה באמונות ודעות

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב אריאל שליט"א. בשם כבודו מובא ב''תחומין'' חלק יא ]לא תסור מכל אשר יורוך(למלאות 70 שנה לרבנות הראשית) עמ'' 23[: "א"כ גם בנושא זהשל אמונות ודעות יש סמכות קובעת, וחובה להישמע לה." האם איןבמסגרת המגבלות של האמונה המונותיאיסטית וקבלת עול תורהומצות מקום לריבוי דעות בעניינים שבאמונה ודעה? הלא מצי…

אמונה ומחשבה

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב אריאל. תודה רבה לך על תשובתך בנושא הסמכותהקובעת באמונות ודעות מתאריך יום שני 15 ספטמבר 2003. גם אנילא התכוונתי לחלוק על עיקרי האמונה שהרי כתבתי בשאלה: "האםאין במסגרת המגבלות של האמונה המונותיאיסטית וקבלת עול תורהומצוות מקום לריבוי דעות בעניינם שבאמונה ודעה?" וכוונתי הייתהלומר בכך שאחרי שהא…

המשל והנמשל - אשת הושע הנביא

הרב יעקב אריאל
אשה מנאפת אסורה על בעלה ואי אפשר להחזירה אחר שילוחיה,עד כאן המשל. בנמשל הקב"ה מחזיר את כנסת ישראל כיצד ?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    הבא