מאמרים

תוכנה לניהול מעשר כספים - "עשר בשביל שתתעשר"

הגיע הזמן להחליף את הפנקס הישן... חדש מבית מכון התורה והארץ: מעשרוניה, תוכנה לניהול מעשר כספים

גביית תשלום עבור תרומה

הרב עזריאל אריאל
מקובל לתת חיטת תרומה למשקים שיתופיים שמכרו את הרפתות שלהם לחברים כוהנים, כדי שישתמשו בה להאכלת בעלי החיים שברשותם[1]. משווקי החיטה גובים מן המשקים תשלום עבור החיטה, שהוא כ- 70% ממחיר חיטה מקבילה. האם הדבר מותר?

עגבניות שנקטפו מיד אחר ראש השנה

הרב עזריאל אריאל
א' בתשרי הוא ראש השנה לירקות. והוא התאריך הקובע את שייכותם לשנת המעשר הקודמת או הבאה. יש לכך השלכה משנה אחת על חברתה. ולשאלה אם להפריש מעשר שני או מעשר עני. בהקשר לכך ישנה בעיה מיוחדת בעגבניות.

מעמד הכוהנים והלוויים בזמן הזה

הרה"ג חיים דוד הלוי זצ"ל
לפני שניכנס לבירור המעמד ההלכתי של הכוהנים והלוויים בזה"ז יש לברר מדוע נבחר אהרון וזרעו אחריו לכהן עד סוף כל הדורות?

הפרשת תרומות ומעשרות משסק

הרב אורי רדמן
השסק חונט בסתיו ופעמים חנטתו מתאחרת לאמצע החורף. במקרים אלו מתעורר הספק איזה פרי חנט לפני ט"ו בשבט ואיזה לאחריו. איך נקבע את שנת מעשר פירות העץ?

כתב יוחסין ומעלתו בימינו

הרב יעקב אפשטיין
מחלוקת גדולה נטושה בין האחרונים על גדר הכהונה בימינו

קביעות למעשרות בהכנסת פירות למכונית

הרב עזריאל אריאל
אצל עובדי הפרדס קורה הרבה שהם קוטפים מספר תפוזים ומכניסים אותם למכונית לשם אכילה במהלך הנסיעה. האם ההכנסה של הפירות למכונית מחייבת אותם בהפרשת תרו"מ מדין "ראיית פני הבית", או שהם מותרים באכילת עראי?

הפרשת תרו"מ פעם נוספת

הרב יהודה הלוי עמיחי
מדוע יש הנוהגים להפריש תרו"מ מכל דבר שגידולו מהארץ, למרות שיש על האריזה חותמת שהופרשו תרו"מ, והאם אין בכך משום "בל תשחית"?

קביעות למעשר בחממה

הרב דב לנדא
בשמיטה שמענו שלהרבה פוסקים דין חממה כדין בית. שאלתנו היא, אם גידול בחממה נחשב כ"רואה פני הבית", ואין לאכול ממנו ארעי בלא תרו"מ?

פירות של גלות ופירות של גאולה

הרב גבריאל קדוש
האם יש קשר בין מצבם של הפירות לבין מצבו של עם ישראל?

תרו"מ בגינת הבית

הרב עזריאל אריאל
אדם שיש לו עצי הדר בחצר הבית. האם מותר לו לאכול את הפירות מבלי להפריש, לפני הכנסתם הביתה?

הפרשת תרו"מ על ידי גבאי צדקה - חלק א'

הרב אהוד אחיטוב
גבאי צדקה האוסף עודפי-ירקות מחקלאים ומחלקם לאנשים נצרכים, האם בסמכותו להפריש תרו"מ מהירקות לפני חלוקתם לנזקקים?

הפרשת תרו"מ על ידי גבאי צדקה - חלק ב'

הרב אהוד אחיטוב
גבאי צדקה האוסף עודפי-ירקות מחקלאים ומחלקם לאנשים נצרכים, האם בסמכותו להפריש תרו"מ מהירקות לפני חלוקתם לנזקקים?

חזקה שליח עושה שליחותו

הרב שמואל דוד
האם אמירה לשליח על תרומות ומעשרות פוטרת את הבעלים?

התחלת גמר מלאכה בבית אריזה - חלק א'

הרב עזריאל אריאל
בבתי אריזה רבים מקובל שהעובדים אוכלים מן הפירות במהלך העבודה. ההיתר לאכול מותנה בכך שעדיין לא נגמרה מלאכתם של הפירות. השאלה הנשאלת היא: האם גמר המלאכה הוא כאשר הפירות מוכנים לשיווק בבית האריזה או בגמר מלאכת השדה?

הפרשת תרומות ומעשרות במקום בעל הבית

הרב שמואל דוד
מהו הדין בהפרשת תרומות ומעשרות במקום בעל הבית? ומהו הדין בהפרשת חלה?

ספקות בנתינת מעשר עני

הרב יואל פרידמן
מן הדין צריך להפריש ולומר את נוסח הפרשת תרו"מ גם במצב של ספק וכתקנת חז"ל בדמאי. אך מה הדין לגבי נתינת מעשר העני לעני? בדיני ממונות הדין הוא "המוציא מחברו עליו הראיה" ולכן במעשר ראשון אין חובת נתינה ללוי במצב של ספק. שונה הדין במעשר עני וכפי שיתבאר במאמרנו

שקד: מכירת פירותיו לגוי, גידולו ועונת המעשרות - חלק ב'

הרב יואל פרידמן
שיווק השקדים בארץ נעשה ע"י גויים. הגויים קונים את הפירות בעודם מחוברים כשלושה חודשים לפני הקטיף, חותמים על חוזה ומשלמים דמי קדימה כמחצית שויי הפירות. השאלה היא, האם מכירה זו מותרת עפ"י ההלכה אם לאו ומה דין הפירות למעשרות?

שקד: מכירת פירותיו לגוי, גידולו ועונת המעשרות - חלק א'

הרב יואל פרידמן
שיווק השקדים בארץ נעשה ע"י גויים. הגויים קונים את הפירות בעודם מחוברים כשלושה חודשים לפני הקטיף, חותמים על חוזה ומשלמים דמי קדימה כמחצית שויי הפירות. השאלה היא, האם מכירה זו מותרת עפ"י ההלכה אם לאו ומה דין הפירות למעשרות?

ספקות בנתינת מעשר (ג')

הרב יואל פרידמן
המאמר עוסק בסוגי ספקות-חלק ג'
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    הבא