מאמרים

הקנאת מעשר עני בקנין חצר

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א
שאלת בדבר הקנאת מעשר עני בקנין חצר, כאשר המשגיח ישמש גם כשכירם של העניים לקנות להם את המעשר

מעשר עני וספק מתנות עניים

הרה"ג משה צבי נריה זצ"ל
המאמר עוסק במעשר עני וספק מתנות עניים

נתינת מעשר עני במתנה ע"מ להחזיר

הרב יעקב אפשטיין
כדי להינצל מגזל מעשר עני הציע הרה"ג יעקב אריאל שליט"א לתת את כל המעשר עני לגבאי צדקה בתור מתנה ע"מ להחזיר. וכך המעשר יינתן לעניים והם יחזירו אותו למגדלים והנזק הכלכלי למגדלים יהיה מזערי

מתנה על מנת להחזיר במעשר עני

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א
השאלה העקרונית בה נעסוק במאמר זה, האם ניתן לקיים מצות מתנות עניים במתנה ע"מ להחזיר?

חשש פירות ערלה בשוק

הרב יואל פרידמן
מצויים פירות ערלה בשוק, והשאלה היא האם מותר לקנות שם לכתחילה פירות, אף שייתכן שבין הפירות שקונה יהיו פירות ערלה. השאלה היסודית היא איך להתייחס לפירות השוק: האם יש להם דין של פריש או של קבוע

שנת מעשר עני- רווחה, חסד וצמיחה כלכלית

הרב יהודה זולדן
מכון התורה והארץ מקיים מדי שנה. בשנה זו שנת מעשר עני, הרחבנו את העיסוק הרבה מעבר לעיון ממוקד בסוגיות הקשורות למעשר עני, בכותרת: שנת מעשר עני- רווחה, חסד וצמיחה כלכלית

ספקות בנתינת מעשר עני - ב'

הרב יואל פרידמן
המאמר עוסק בספקות בנתינת מעשר עני חלק ב'

"די מחסורו "–קריטריונים וגבולות

הרה"ג שלמה דיכובסקי
"מצוות עשה ליתן צדקה לעניי ישראל כפי מה שראוי לעני אם היתה יד הנותן משגת.. לפי מה שחסר העני אתה מצווה ליתן לו.. אפילו היה דרכו של זה העני לרכב על הסוס ועבד רץ לפניו.. שנאמר די מחסורו אשר יחסר לו"

הפרשת מעשר עני במגזר החקלאי

הרב יעקב אוהב ציון
במאמר זה נבאר כיצד מפרישים בפועל מעשר עני בחלק מיישובי דרום הר חברון. כמו כן נראה מהי הדרך הטובה לקיים מצוה חשובה זו בלא לפגוע בעניים.

דין לקט בנשר הקומביין

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א
כיום אין החקלאים נוהגים לעזוב לקט לעניים. אך עדיין יש לשאול אם אותו "נשר", שייך לבעלים, או שהנשר שייך בעיקרו לעניים, והוא הפקר ופטור מתרו"מ. בשאלה זו דנה תשובתו של הרב שליט"א

אכל או הזיק מעשר עני-תגובה

הרב יעקב אפשטיין
השגות לגבי המאמר אכל או הזיק מעשר עני

אכל או הזיק מעשר עני

הרב יהודה הלוי עמיחי
אדם שהפריש מעשר עני אולם לאחר מכן אכלו ולא נתנו לעני, מה דינו?

דרכי נתינת המעשרות

הראשל"צ הרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל
דרכי נתינת המעשרות מאת הראשל"צ הרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל

חיוב נתינת מעשר עני מפירות היתר-מכירה

הרב אהוד אחיטוב
מהו המעמד של מעשר עני בפירות היתר מכירה והאם יש חובה לתת אותו לעניים?

מעשר עני בספקות

הרב יהודה הלוי עמיחי
פירות שספק אם הפרישו בהם תרומות ומעשרות כדין, ופירות שהפרישו מהם ולא נתנו מעשר עני לעני- האם חלה חובה על הקונה להפריש או לתת את המעשרות מפירותיו?

הלכות נתינת מעשר ראשון ומעשר עני

שנת תשע"ד היא השנה השישית ממחזור השמיטה ועל כן היא שנת מעשר עני. בשנה זו מפרישים מעשר עני במקום מעשר שני, מלבד ההפרשות הנהוגות בכל שנה (תרומה, מעשר ראשון ותרומת מעשר), כפי שיתבאר להלן.

תגובה למאמר: העקרונות בנתינת מעשר עני

הרב יעקב אפשטיין
תגובה למאמר העקרונות בנתינת מעשר עני

"להיות בריתי את לוי" (על נתינת המעשר)

הרב עזריאל אריאל
טעמה של נתינת התרומות והמעשרות לכהנים וללויים - מפורסם הוא ופשוט: להחזיק בידם של משרתי ה'. אך אם נשים את לבנו, נוכל לראות כי שתי מטרות יש למתנות אלו

איסוף ענבים ע"י נכרים - מירוח נכרי

הרב שמעון בירן הי"ד
במערך עבודות האיסוף של יבול כרם ענבי המאכל אנו מעסיקים עובדים נכרים בעבודות של בציר ואריזה. האם בשל כך נפטר היבול מחיוב הפרשת תרו"מ?

האם מעשר עני הוא מעשר (תגובה)

הרב יואל פרידמן
תגובה למאמר 'העקרונות בנתינת מעשר עני'
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    הבא