מאמרים

דרכי נתינת מעשר עני -חלק א', מצוות הנתינה

הרב עזריאל אריאל
במסגרת מאמר זה, ננסה לסקור את הבעיות הקיימות בנתינת מעשר עני כיום, ולבחון את האפשרויות השונות להתמודד עם בעיות אלו.

דרכי הקנינים במעשר עני - חלק ב'

הרב שמואל דוד
פירות שאנו מגדלים אצלנו במשק, חייבים הם בתרומות ומעשרות בוודאות, ולכן חייבים אנו לתת לעני את המעשר המגיע לו. אך באופן מעשי, קשה מאד לשלוח בכל פעם משאית שתחלק את המעשר לעניים. לכן עלינו למצוא דרכים מעשיות ופשוטות יותר לנתינת המעשר. בבירורן של דרכים אלו יעסוק מאמר זה.

תרו"מ מקליפות ועלים במשנתו של הגר"ש ישראלי זצ"ל

הרב עזריאל אריאל
במערכת הציבורית עולה שאלה מעשית, והיא: מה אפשר לקחת להפרשה? האם אפשר להשתמש להפרשה בחלקים גרועים של הפרי או הירק (כמו: קליפות, עלים חיצוניים וכדו') או שחייבים להפריש מן החלקים הטובים שלהם?

דרכי הקנינים במעשר עני - חלק א'

הרב שמואל דוד
פירות שאנו מגדלים אצלנו במשק, חייבים הם בתרומות ומעשרות בוודאות, ולכן חייבים אנו לתת לעני את המעשר המגיע לו. אך באופן מעשי, קשה מאד לשלוח בכל פעם משאית שתחלק את המעשר לעניים. לכן עלינו למצוא דרכים מעשיות ופשוטות יותר לנתינת המעשר. בבירורן של דרכים אלו יעסוק מאמר זה.

גדר "עני" למעשר עני

הרב מרדכי אליהו זצ"ל
מדברי המשנה מתבאר לכאורה שישנם רמות שונות של עוני, ולכל רמה דין משלה. מה הגדר של 'עני' עבור מעשר עני?

הפלפל החריף - אילן או ירק

הרב יואל פרידמן
לאחרונה התעורר חשש שמא זנים מסוימים של פלפל חריף הינם עץ, וממילא יש בהם חשש ערלה. לאחר הבירור של אגרונום המכון, אג' מרדכי שומרון נלע"ד שאין חשש כזה בזני הפלפל החריף המקובלים בשוק, והסקירה המדעית הרי היא כתובה בחוברת זו

התחלת גמר מלאכה בבית

הרב עזריאל אריאל
בבתי אריזה רבים מקובל שהעובדים אוכלים מן הפירות במהלך העבודה. ההיתר לאכול מותנה בכך שעדיין לא נגמרה מלאכתם של הפירות. בשאלת ההגדרה של גמר המלאכה עסק חברנו הרב שמעון בירן הי"ד וכאן נרחיב את הדיון

חיוב תשלומים כאשר לא נתן מעשר עני

הרב יואל פרידמן
אדם שהפריש פירות ובשעת ההפרשה חשב שאינם טבל ודאי ולכן לא נתן את המעשר לעני; לאחר שאכלו את הפירות התברר שהיו טבל ודאי. נשאלת השאלה האם חייב לתת את הכסף לאחד העניים.

תכונות הפלפל החריף

אג' מרדכי שומרון
האם הפלפל (פלפלת הגינה) הוא ירק או אילן ואם דינו אכן כאילן הרי שיש לו דין ערלה?

ערלה בתמרים הנטועים לנוי

הרב עזריאל אריאל
אדם ההולך בגן ציבורי חדש ורואה תמרים שנשרו מן העצים, האם מותר לו לאכול אותם?

הפרשת תרומות ומעשרות מנשר הקומביין

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א
נשאלתי על-ידי חברי קבוצת מגדל-עוז השותפים בגד"ש עציון, אם ניתן לסמוך בשעת קציר החיטה על הגרגרים הנושרים בשדה מן הקומביין לצורך תרומה גדולה ותרומת מעשר?

מעשר עני במקום מעשר שני

הרב דורון ותקין
תחושת העשיר היא רגש עליונות - רגשי רחמים על העני שזקוק לו, ראשיתה של הרגשה זו, במחשבה - שהנתינה נועדה לעזור למקבל בלבד. לפי תפיסה זו, העני אינו חלק מהחברה, הוא מנצל אותה, ומהווה לה משא וטורח

נוסח הפרשת תרומות ומעשרות מקציר החיטה

הרב שמעון בירן הי"ד
האם ניתן להשתמש כתרומה גדולה ותרומת-מעשר במספר עשיריות האחוז מן היבול הנותר בשדה לאחר שנקצר על-ידי הקומביין?

הפסיפלורה (שעונית סגולה) - סקירה

מאיר פרנקל
מה דין הפסיפלורה לעניין ערלה?

מעשר בפירות החונטים במוצאי שביעית

הרב יהודה הלוי עמיחי
בארץ מצויים היום מספר פירות החונטים מראש השנה עד ט"ו בשבט, דבר שלא היה מצוי בתקופות קדומות. לכן עלינו לברר את מעמדם ההלכתי של הפירות הללו: האם הם קדושים בקדושת שביעית? האם חייבים בתרו"מ? איזה מעשר יש להפריש?

מכרי עניים במעשר עני

הרב דורון ותקין
בשנת מעשר עני מן הדין מפרישים את המעשר ונותנים את הפירות עצמם לעניים. אבל בזמננו בגלל הקשיים המעשיים למצוא עני, להפריש את הפירות ולתת אותם בעצמם, נמצאו מספר פתרונות מעשיים נוחים יותר

נתינת מעשר-עני לעניים

הרב אהוד אחיטוב
האם ניתן לקיים מעשר עני בנתינת שווי הפירות לעניים או לקופות צדקה הדואגות לעניים – במקום לתת את הפירות עצמם?

משנה לשנה

הרב דורון ותקין
המאמר שלפנינו עוסק בעניין מעשר עני

מעשר עני מהיבול שנותר בשדה

הרב יואל פרידמן
האם אפשר להיפטר מנתינת מעשר עני אם משאירים את ה"נשר" בשדה כאשר ידוע שאין מגיעים לשם עניים. ותחילה יש לדון בדבר בהשוואה למתנו"ע אחרות, היינו לקט, שכחה ופאה

לבבות דקלים

הרב יעקב אפשטיין
מה דין לבבות דקלים לגבי ברכות ולגבי ערלה, רבעי, תרומות מעשרות ושביעית?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    הבא