מאמרים

מכרי עניים במעשר עני

הרב דורון ותקין
מן הדין מפרישים את מעשר העני ונותנים את הפירות עצמם לעניים. אבל בזמננו בגלל הקשיים המעשיים למצוא עני, להפריש את הפירות ולתת אותם בעצמם, נמצאו מספר פתרונות מעשיים נוחים יותר. בית האוצר שעל יד "מכון התורה והארץ" בחר לתת את הפירות בדרך של מכרי עניים.

האם עדיף להפריש תרו"מ בדרך "ברירה" או ש"לא מן המוקף" - חלק ד'

הרב יעקב אריאל
מסגרת מאמרנו זה נרצה לברר באיזו דרך עדיף להפריש תרומות ומעשרות - בדרך של "ברירה" או בדרך ש"לא מן המוקף".

האם עדיף להפריש תרו"מ בדרך "ברירה" או ש"לא מן המוקף" - חלק ג'

הרב יעקב אריאל
מסגרת מאמרנו זה נרצה לברר באיזו דרך עדיף להפריש תרומות ומעשרות - בדרך של "ברירה" או בדרך ש"לא מן המוקף".

האם עדיף להפריש תרו"מ בדרך "ברירה" או ש"לא מן המוקף" - חלק ב'

הרב יעקב אריאל
מסגרת מאמרנו זה נרצה לברר באיזו דרך עדיף להפריש תרומות ומעשרות - בדרך של "ברירה" או בדרך ש"לא מן המוקף".

האם עדיף להפריש תרו"מ בדרך "ברירה" או ש"לא מן המוקף" - חלק א'

הרב יעקב אריאל
מסגרת מאמרנו זה נרצה לברר באיזו דרך עדיף להפריש תרומות ומעשרות - בדרך של "ברירה" או בדרך ש"לא מן המוקף".

עני היכול לקבל מעשר עני

הרב עזריאל אריאל
כיום נדיר למצוא עני שאין מי שמפרנס אותו כלל, מפני שכמעט כל העניים מקבלים קיצבאות מן הביטוח הלאומי. האם אפשר לתת מעשר עני גם לאנשים אלו?

חיוב תשלומים כאשר לא נתן מעשר עני

הרב יואל פרידמן
אדם שהפריש פירות ובשעת ההפרשה חשב שאינם טבל ודאי ולכן לא נתן את המעשר לעני; לאחר שאכלו את הפירות התברר שהיו טבל ודאי. נשאלת השאלה האם חייב לתת את הכסף לאחד העניים.

מעשר עני מהיבול שנותר בשדה

הרב יואל פרידמן
ישנם מצבים רבים, בהם כדאי לחקלאי להשאיר בשדה מן היבול לשם מעשר עני. האם אפשר להיפטר מנתינת מעשר עני אם משאירים את ה"נשר" בשדה כאשר ידוע שאין מגיעים לשם עניים?

"עשר תעשר" "כי תכלה לעשר" - קריאתם בחג הסוכות - חלק ב'

הרב יהודה זולדן
על מנת להזהיר ולהזכיר על נתינת מתנות עניים בחג הסוכות, נראה שבחג סוכות היו קוראים פסוקים העוסקים בזה. פעם בשבע שנים, בסוכות שבמוצאי שמיטה בחג סוכות, ומדי שנה בשנה.

"עשר תעשר" "כי תכלה לעשר" - קריאתם בחג הסוכות - חלק א'

הרב יהודה זולדן
על מנת להזהיר ולהזכיר על נתינת מתנות עניים בחג הסוכות, נראה שבחג סוכות היו קוראים פסוקים העוסקים בזה. פעם בשבע שנים, בסוכות שבמוצאי שמיטה בחג סוכות, ומדי שנה בשנה.

בענין נתינת מעשר עני באיזורי הארץ השונים

הרב שאול ישראלי זצ"ל
האם יש חובה לתת מעשר עני גם במקומות שנכבשו ע"י עולי מצרים בלבד, כדעת הרמב"ם? האם יש חובת נתינה בדגן, תירוש ויצהר, כדעת הכפתור ופרח? ומה דינם של האיזורים המסופקים, שלא ידוע אם נכבשו ע"י עולי בבל?

הפרשת תרומות ומעשרות ביקב בשביעית

הרב יהודה הלוי עמיחי
האם יש חובה להפריש תרומות ומעשרות על יין שהופק מענבים של גוי? האם בכלל אפשר להפריש תרומה גדולה ותרומת מעשר מחביות אטומות? ומה עושים עם התרומה?

נתינת מעשר עני בספק

האדר"ת זצ"ל
שיעור זה נאמר על ידי האדר"ת זצ"ל בשנת תרנ"ב בנושא נתינת מעשר עני בספק.

דרכי נתינת מעשר עני -חלק ה', סיכום

הרב עזריאל אריאל
במסגרת מאמר זה, ננסה לסקור את הבעיות הקיימות בנתינת מעשר עני כיום, ולבחון את האפשרויות השונות להתמודד עם בעיות אלו.

דרכי נתינת מעשר עני -חלק ד', מקבל המעשר

הרב עזריאל אריאל
במסגרת מאמר זה, ננסה לסקור את הבעיות הקיימות בנתינת מעשר עני כיום, ולבחון את האפשרויות השונות להתמודד עם בעיות אלו.

ערלה בגדר חיה

הרב יגאל קמינצקי
עם הרחבתן ופיתוחן של גינות הנוי לרגל סיום השמיטה נדרשנו לעסוק בכמה שאלות בסוגיית "הנוטע לסייג" האם חייבים בערלה?

הגרש"ז אויערבך זצ"ל ודרך פסיקתו במצוות התלויות בארץ

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א
"דרך ארץ קדמה לתורה", ודרך ארץ ישראל - במיוחד. אי אפשר לתאר את דרכו ההלכתית של הגרש"ז אויערבך זצ"ל בלי הנחת יסוד זו של המידות התרומיות שבהן ניחן, שהן גם השורש של שיטתו ההלכתית והן גם פירותיה, פרי הארץ לגאון ולתפארת

דרכי נתינת מעשר עני -חלק ג', המלוה את העני והוזלת המחיר לחקלאי

הרב עזריאל אריאל
במסגרת מאמר זה, ננסה לסקור את הבעיות הקיימות בנתינת מעשר עני כיום, ולבחון את האפשרויות השונות להתמודד עם בעיות אלו.

דרכי נתינת מעשר עני -חלק ב', החייבים והפטורים בנתינה והקנאת המעשר

הרב עזריאל אריאל
במסגרת מאמר זה, ננסה לסקור את הבעיות הקיימות בנתינת מעשר עני כיום, ולבחון את האפשרויות השונות להתמודד עם בעיות אלו.

פתרון לבעיית הערלה במשתלות

אגרונום מרדכי שומרון
ישנם מטעים בהם אין פיקוח כראוי ופרי הערלה מוצא את דרכו לשווקים, כדי להתמודד עם הבעיה של הימצאות פירות ערלה בשוק - יש למצוא פתרונות להקטנת ההפסד הכספי הנגרם לבעלי מטעים עקב השמדת פרי הערלה.
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    הבא