מאמרים

חיוב תרומות ומעשרות בפירות בזמן מיון או עיבוד - חלק ג'

הרב אברהם וסרמן
מהו מעמדם ההלכתי של פירות וירקות המובאים למפעלים לעיבוד מזון והעוברים תהליך עד שיארזו לשיווק? מחד, הרי טרם נארזו וא"כ לא נגמרה מלאכתן, ובודאי לא נקבעו למעשרות. לפי זה, מותר לאכלן אכילת עראי ולכתחילה אין להפריש מהן תרו"מ. מאידך, הרי מלאכות השדה כבר נסתיימו, והעיבוד הוא הכשרת הפרי לאכילה הנעשית בבית.…

חיוב תרומות ומעשרות בפירות בזמן מיון או עיבוד - חלק ב'

הרב אברהם וסרמן
מהו מעמדם ההלכתי של פירות וירקות המובאים למפעלים לעיבוד מזון והעוברים תהליך עד שיארזו לשיווק? מחד, הרי טרם נארזו וא"כ לא נגמרה מלאכתן, ובודאי לא נקבעו למעשרות. לפי זה, מותר לאכלן אכילת עראי ולכתחילה אין להפריש מהן תרו"מ. מאידך, הרי מלאכות השדה כבר נסתיימו, והעיבוד הוא הכשרת הפרי לאכילה הנעשית בבית.…

חיוב תרומות ומעשרות בפירות בזמן מיון או עיבוד - חלק א'

הרב אברהם וסרמן
מהו מעמדם ההלכתי של פירות וירקות המובאים למפעלים לעיבוד מזון והעוברים תהליך עד שיארזו לשיווק? מחד, הרי טרם נארזו וא"כ לא נגמרה מלאכתן, ובודאי לא נקבעו למעשרות. לפי זה, מותר לאכלן אכילת עראי ולכתחילה אין להפריש מהן תרו"מ. מאידך, הרי מלאכות השדה כבר נסתיימו, והעיבוד הוא הכשרת הפרי לאכילה הנעשית בבית.…

גמר מלאכה - ממתי מותר להפריש תרומה - לעומת זמן היתר אכילת עראי - חלק ב'

הרב שמעון בירן
במסכת מעשרות דנים בהלכה - עד מתי מותר לאכול מהפירות אכילת עראי, בלא שחייבים להפריש תרומות ומעשרות. מותר לאכול כך עד לשלב הנקרא "גמר מלאכה". לעומת זאת, בתוספתא מדובר על הפרשת תרומות בשלב מוקדם יותר. במאמר זה ננסה ליישב את אי ההתאמה שבין המקורות.

גמר מלאכה - ממתי מותר להפריש תרומה - לעומת זמן היתר אכילת עראי - חלק א'

הרב שמעון בירן
במסכת מעשרות דנים בהלכה - עד מתי מותר לאכול מהפירות אכילת עראי, בלא שחייבים להפריש תרומות ומעשרות. מותר לאכול כך עד לשלב הנקרא "גמר מלאכה". לעומת זאת, בתוספתא מדובר על הפרשת תרומות בשלב מוקדם יותר. במאמר זה ננסה ליישב את אי ההתאמה שבין המקורות.

דיני חילול מעשר שני

הראשל"צ הרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל
דיני חילול מעשר שני מאת הראשל"צ הרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל

מכתב בענין גמר מלאכה וקביעות למעשרות

הרב שלמה מן ההר
גמר מלאכה וקביעות למעשר בפירות שמוליכים היום לשוק למה נקבע דין אחד למי שגומר את פירותיו על מנת להוביל אותם לשוק, ודין אחר למי שגומר אותם להכניס אותם לביתו?

הגדרות כלליות לגמר מלאכה - חלק ד'

הרב שמעון בירן
במאמר שלפנינו נעסוק בנושא: גמר המלאכה בגידולים. פירות וירקות רבים אינם זוכים להתיחסות כלשהי במשנה. מנין נדע מהו שלב גמר המלאכה שלהם? בספרות התלמודית אין הגדרה כללית ברורה שתסכם את המושג "גמר מלאכה". בפרקים הבאים נעשה נסיון התחלתי לרכז את המופיע בראשונים ובאחרונים בענין זה.

הגדרות כלליות לגמר מלאכה - חלק ג'

הרב שמעון בירן
במאמר שלפנינו נעסוק בנושא: גמר המלאכה בגידולים. פירות וירקות רבים אינם זוכים להתיחסות כלשהי במשנה. מנין נדע מהו שלב גמר המלאכה שלהם? בספרות התלמודית אין הגדרה כללית ברורה שתסכם את המושג "גמר מלאכה". בפרקים הבאים נעשה נסיון התחלתי לרכז את המופיע בראשונים ובאחרונים בענין זה.

הגדרות כלליות לגמר מלאכה - חלק ב'

הרב שמעון בירן
במאמר שלפנינו נעסוק בנושא: גמר המלאכה בגידולים. פירות וירקות רבים אינם זוכים להתיחסות כלשהי במשנה. מנין נדע מהו שלב גמר המלאכה שלהם? בספרות התלמודית אין הגדרה כללית ברורה שתסכם את המושג "גמר מלאכה". בפרקים הבאים נעשה נסיון התחלתי לרכז את המופיע בראשונים ובאחרונים בענין זה.

הגדרות כלליות לגמר מלאכה - חלק א'

הרב שמעון בירן
במאמר שלפנינו נעסוק בנושא: גמר המלאכה בגידולים. פירות וירקות רבים אינם זוכים להתיחסות כלשהי במשנה. מנין נדע מהו שלב גמר המלאכה שלהם? בספרות התלמודית אין הגדרה כללית ברורה שתסכם את המושג "גמר מלאכה". בפרקים הבאים נעשה נסיון התחלתי לרכז את המופיע בראשונים ובאחרונים בענין זה.

איבוד פירות שחיללו עליהם מעשר-שני

הרב אהוד אחיטוב
כאשר מחללים מע"ש על פירות, כיצד יש לנהוג באותם פירות שנתקדשו לאחר החילול?

דין "מוקף" בזמן הזה - חלק ב'

הרב יואל פרידמן
למדנו במשנה שהחתיכה או הפרי שמיועדים לתרומה גדולה, צריכים להיות סמוכים וקרובים לשאר הפירות. ישנם מקורות נוספים לדין מוקף מפסוקים בסיפרי ובירושלמי, והם יובאו להלן במסגרת הדיון אם דין מוקף הוא מדאורייתא או מדרבנן.

דין "מוקף" בזמן הזה - חלק א'

הרב יואל פרידמן
למדנו במשנה שהחתיכה או הפרי שמיועדים לתרומה גדולה, צריכים להיות סמוכים וקרובים לשאר הפירות. ישנם מקורות נוספים לדין מוקף מפסוקים בסיפרי ובירושלמי, והם יובאו להלן במסגרת הדיון אם דין מוקף הוא מדאורייתא או מדרבנן.

שווָה פרוטה?

רבני מכון התורה והארץ

על משמעות פרוטת חז"ל להלכה לאורך הדורות

"מוקף" בזה"ז - חלק ב'

חליפת מכתבים
חליפת מכתבים בין הרב יואל פרידמן, הגר"ש ישראלי והרב נריה גוטל בנושא 'מוקף' בזה"ז

"מוקף" בזה"ז - חלק א'

חליפת מכתבים
חליפת מכתבים בין הרב יואל פרידמן, הגר"ש ישראלי והרב נריה גוטל בנושא 'מוקף' בזה"ז

פדיון מעשר שני בירושלים בזמן הזה

הרב אהוד אחיטוב
במצוות הבאת מעשר שני לירושלים נאמר בתורה (דברים יד, כד-כה) שאין חיוב להעלות את פירות המעשר עצמם כי אם את כסף פדיונם. אולם כל זה אמור בפדיון שנעשה מחוץ לירושלים, אך בירושלים, לא ניתן לפדות מע"ש אלא במצבים מסוימים כפי שיתבאר

מתנות לאביונים ומשלוח מנות ממעשר עני

הרב יואל פרידמן
האם אפשר לתת מתנות לאביונים ומשלוח מנות לעני ממעות מעשר עני?

הקנאת מעשר עני בקנין חצר

הרב יעקב אריאל
בדבר הקנאת מעשר עני בקנין חצר, כאשר המשגיח ישמש גם כשכירם של העניים לקנות להם את המעשר.
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    הבא