מאמרים

שחורה אני ונאוה

הרב יוסף דב הלוי סולוביצ'יק
ברב סולובייציק במאמרו מבאר את וידוי מעשרות. המאמר נכתב בספר 'הודאת הארץ' שיצא בעריכת מכון התורה והארץ.

הפרשה מעלי הכרובית על הכרובית

הרב שאול ישראלי זצ"ל
האם עלי הכרובית והכרובית נחשבים כעין שני מינים,? אם יש לחשוש לכך שעלי הכרובית אינם משמשים למאכל אצל כל אדם? ומתוך כך, האם מותר להפריש תרו"מ מעלי הכרובית על הכרובית עצמה?

עין איה מסכת מעשר שני - חלק ב'

הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל
הראי"ה קוק זצ"ל בספרו 'עין איה' מפרש את מסכת מעשר שני. המאמר נכתב בספר 'הודאת הארץ' שיצא בעריכת מכון התורה והארץ.

הפרשת תרו"מ בפירות הראויים לאכילה בדוחק

הרב שאול ישראלי זצ"ל
האם הכלל שיהיה "מאכל רוב אדם" נאמר רק על פירות שדוחק לאוכלם, כמו כרשינים ואזוב וכדו', ושהדוחק לאוכלם הוא הגורם שנאכל רק על ידי מיעוט בני אדם? אם כן: אז כל הנ"ל חייבים בתרו"מ, ויהיה ניתן גם להפריש מהם על פירות אחרים מסוגם. או שמא נאמר שפרי המוגדר כ"אוכל" הוא רק פרי כזה שמנהג רוב האנשים בפועל לאוכלו.…

הפרשת תרומות ומעשרות לפני גמר מלאכה - חלק ה'

הרב שמעון בירן
למושג "גמר מלאכה", מספר נפקא מינות. אחת ההלכות היא שאסור להפריש תרומות לפני גמר מלאכה: לא מהפרי על עצמו, לא מהפרי על פירות אחרים ולא מפירות אחרים עליו. יש לבדוק אם יש לאיסור זה מקור מדאורייתא או שהוא גזרה מדרבנן. יש לברר מאיזה פירות אסור להפריש לפני גמר מלאכה, ויש לבדוק אם האיסור תקף גם בזמן הזה.

עין איה מסכת מעשר שני - חלק א'

הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל
הראי"ה קוק זצ"ל בספרו 'עין איה' מפרש את מסכת מעשר שני. המאמר נכתב בספר 'הודאת הארץ' שיצא בעריכת מכון התורה והארץ.

הלכות השנה הראשונה לשמיטה

מכון התורה והארץ
כיצד נוהגים בירקות ופירות בשנה הראשונה לשמיטה, שנת מעשר שני? הרב אהוד אחיטוב משיב

הפרשת תרומות ומעשרות לפני גמר מלאכה - חלק ב'

הרב שמעון בירן
למושג "גמר מלאכה", מספר נפקא מינות. אחת ההלכות היא שאסור להפריש תרומות לפני גמר מלאכה: לא מהפרי על עצמו, לא מהפרי על פירות אחרים ולא מפירות אחרים עליו. יש לבדוק אם יש לאיסור זה מקור מדאורייתא או שהוא גזרה מדרבנן. יש לברר מאיזה פירות אסור להפריש לפני גמר מלאכה, ויש לבדוק אם האיסור תקף גם בזמן הזה.

הפרשת תרומות ומעשרות לפני גמר מלאכה - חלק ד'

הרב שמעון בירן
למושג "גמר מלאכה", מספר נפקא מינות. אחת ההלכות היא שאסור להפריש תרומות לפני גמר מלאכה: לא מהפרי על עצמו, לא מהפרי על פירות אחרים ולא מפירות אחרים עליו. יש לבדוק אם יש לאיסור זה מקור מדאורייתא או שהוא גזרה מדרבנן. יש לברר מאיזה פירות אסור להפריש לפני גמר מלאכה, ויש לבדוק אם האיסור תקף גם בזמן הזה.

הפרשת תרומות ומעשרות לפני גמר מלאכה - חלק ג'

הרב שמעון בירן
למושג "גמר מלאכה", מספר נפקא מינות. אחת ההלכות היא שאסור להפריש תרומות לפני גמר מלאכה: לא מהפרי על עצמו, לא מהפרי על פירות אחרים ולא מפירות אחרים עליו. יש לבדוק אם יש לאיסור זה מקור מדאורייתא או שהוא גזרה מדרבנן. יש לברר מאיזה פירות אסור להפריש לפני גמר מלאכה, ויש לבדוק אם האיסור תקף גם בזמן הזה.

הפרשת תרומות ומעשרות לפני גמר מלאכה - חלק א'

הרב שמעון בירן
למושג "גמר מלאכה", מספר נפקא מינות. אחת ההלכות היא שאסור להפריש תרומות לפני גמר מלאכה: לא מהפרי על עצמו, לא מהפרי על פירות אחרים ולא מפירות אחרים עליו. יש לבדוק אם יש לאיסור זה מקור מדאורייתא או שהוא גזרה מדרבנן. יש לברר מאיזה פירות אסור להפריש לפני גמר מלאכה, ויש לבדוק אם האיסור תקף גם בזמן הזה.

גמר מלאכה - מהו - חלק ד'

הרב שמעון בירן
ההשלכות של "גמר מלאכה" בתחומים רבים בהלכות תרומות ומעשרות, נתקלים במושג "גמר מלאכה" או המושגים המקבילים לו (הלקוחים מעולם התבואה): "מירוח" או "גורן". מהן ההשלכות של מושג זה?

גמר מלאכה - מהו - חלק ג'

הרב שמעון בירן
ההשלכות של "גמר מלאכה" בתחומים רבים בהלכות תרומות ומעשרות, נתקלים במושג "גמר מלאכה" או המושגים המקבילים לו (הלקוחים מעולם התבואה): "מירוח" או "גורן". מהן ההשלכות של מושג זה?

גמר מלאכה - מהו - חלק ב'

הרב שמעון בירן
ההשלכות של "גמר מלאכה" בתחומים רבים בהלכות תרומות ומעשרות, נתקלים במושג "גמר מלאכה" או המושגים המקבילים לו (הלקוחים מעולם התבואה): "מירוח" או "גורן". מהן ההשלכות של מושג זה?

גמר מלאכה - מהו - חלק א'

הרב שמעון בירן
ההשלכות של "גמר מלאכה" בתחומים רבים בהלכות תרומות ומעשרות, נתקלים במושג "גמר מלאכה" או המושגים המקבילים לו (הלקוחים מעולם התבואה): "מירוח" או "גורן". מהן ההשלכות של מושג זה?

שליח שהפריש תרו"מ פחות מהשיעור

הרב יהודה עמיחי
שליח שהפריש תרו"מ פחות מהשיעור, האם חלה כאן תרומה גדולה?

פירות שחנטתם מוקדמת - חלק ג'

הרב יואל פרידמן
רוב הפירות, הן הקיציים והן החורפיים, חונטים זמן רב למדי לאחר ט"ו בשבט, אך ישנם כמה סוגים של פירות שמועד החנטה שלהם מוקדם. בגידולים אלו יכולה להתעורר בעיה של חנטה בחודש שבט שהוא חודש המעבר של שנת המעשר. הבעיה ההלכתית מתחלקת לשתים: א. האם חייבים להפריש מעשר שני כדין מעשר השנה השניה, או מעשר עני כדין ה…

פירות שחנטתם מוקדמת - חלק ב'

הרב יואל פרידמן
רוב הפירות, הן הקיציים והן החורפיים, חונטים זמן רב למדי לאחר ט"ו בשבט, אך ישנם כמה סוגים של פירות שמועד החנטה שלהם מוקדם. בגידולים אלו יכולה להתעורר בעיה של חנטה בחודש שבט שהוא חודש המעבר של שנת המעשר. הבעיה ההלכתית מתחלקת לשתים: א. האם חייבים להפריש מעשר שני כדין מעשר השנה השניה, או מעשר עני כדין ה…

פירות שחנטתם מוקדמת - חלק א'

הרב יואל פרידמן
רוב הפירות, הן הקיציים והן החורפיים, חונטים זמן רב למדי לאחר ט"ו בשבט, אך ישנם כמה סוגים של פירות שמועד החנטה שלהם מוקדם. בגידולים אלו יכולה להתעורר בעיה של חנטה בחודש שבט שהוא חודש המעבר של שנת המעשר. הבעיה ההלכתית מתחלקת לשתים: א. האם חייבים להפריש מעשר שני כדין מעשר השנה השניה, או מעשר עני כדין ה…

פירות שחלקם חונטים לפני ט"ו בשבט וחלקם לאחריו

מכתבים
מכתבים בנושא הפרשת תרומות ומעשרות מפירות שחלקם חונטים לפני ט"ו בשבט וחלקם לאחריו.
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    הבא