מאמרים

טיפול בתרומה במערכת הציבורית - חלק ב'

הרב עזריאל אריאל
מה ניתן לעשות עם התרומה במקומות גדולים? מהם הקשיים העומדים בפני משגיחי הכשרות וכיצד מטפלים בתרומה בפועל?

טיפול בתרומה במערכת הציבורית - חלק א'

הרב עזריאל אריאל
מה ניתן לעשות עם התרומה במקומות גדולים? מהם הקשיים העומדים בפני משגיחי הכשרות וכיצד מטפלים בתרומה בפועל?

הפרשת תרו"מ ממיץ

הרב יהודה הלוי עמיחי
פירות המיועדים למיץ - האם מפרישים מהם לפני סחיטת הפרי או לאחר מכן?

תיקון פירות שלו שאינם בשליטתו - חלק ב'

הרב עזריאל אריאל
האם בעל הפירות יכול למנות את משגיח הכשרות להפריש תרו"מ גם בניגוד לדעתו של המחזיק בהם? ומה הדין אם המחזיק הוא גוי, שאינו בר שליחות, או יהודי שאין לו כל ענין בהפרשה? הה דין הפרשה מכוח אדם שהפירות שלו אך אינם ברשותו?

תיקון פירות שלו שאינם בשליטתו - חלק א'

הרב עזריאל אריאל
האם בעל הפירות יכול למנות את משגיח הכשרות להפריש תרו"מ גם בניגוד לדעתו של המחזיק בהם? ומה הדין אם המחזיק הוא גוי, שאינו בר שליחות, או יהודי שאין לו כל ענין בהפרשה? הה דין הפרשה מכוח אדם שהפירות שלו אך אינם ברשותו?

הפרשה מכוח שליטה בנכסים - חלק ב'

הרב עזריאל אריאל
מה קובע את הסמכות להפריש תרו"מ מפירות סיטונאיים? האם הבעלות עליהם או השליטה עליהם?

הפרשה מכוח שליטה בנכסים - חלק א'

הרב עזריאל אריאל
מה קובע את הסמכות להפריש תרו"מ מפירות סיטונאיים? האם הבעלות עליהם או השליטה עליהם?

הפרשה מראש כאשר הבעלים מתחלפים

הרב עזריאל אריאל
מה דינו של שליח להפרשה המקבל מינוי משני הבעלים: הראשון והשני. האם מינוי כפול זה יאפשר לו להפריש תרו"מ מבלי להתחשב בהחלפת הבעלות? ומה הדין כאשר המפריש הוא אחד הבעלים, הראשון או השני, והוא מקבל ייפוי כוח להפרשה גם מזולתו?

מינוי שליח להפרשה לדבר שלא בא לעולם - חלק ב'

הרב עזריאל אריאל
כיצד יועיל מינוי השליחות על הפרשת תרומות ומעשרות לדבר שלא בא לעולם או לדבר שאינו ברשותו של המשלח?

מינוי שליח להפרשה לדבר שלא בא לעולם - חלק א'

הרב עזריאל אריאל
כיצד יועיל מינוי השליחות על הפרשת תרומות ומעשרות לדבר שלא בא לעולם או לדבר שאינו ברשותו של המשלח?

מילוי מקום המשגיח להפרשת תרו"מ - חלק ד'

הרב עזריאל אריאל
האם המשגיח, או הרב הממונה על הכשרות - יכולים למנות ממלא מקום למשגיח עבור הפרשת תרומות ומעשרות או שגם ממלא המקום צריך מינוי מפורש ומחודש של הבעלים?

מילוי מקום המשגיח להפרשת תרו"מ - חלק ג'

הרב עזריאל אריאל
האם המשגיח, או הרב הממונה על הכשרות - יכולים למנות ממלא מקום למשגיח עבור הפרשת תרומות ומעשרות או שגם ממלא המקום צריך מינוי מפורש ומחודש של הבעלים?

מילוי מקום המשגיח להפרשת תרו"מ - חלק ב'

הרב עזריאל אריאל
האם המשגיח, או הרב הממונה על הכשרות - יכולים למנות ממלא מקום למשגיח עבור הפרשת תרומות ומעשרות או שגם ממלא המקום צריך מינוי מפורש ומחודש של הבעלים?

מילוי מקום המשגיח להפרשת תרו"מ - חלק א'

הרב עזריאל אריאל
האם המשגיח, או הרב הממונה על הכשרות - יכולים למנות ממלא מקום למשגיח עבור הפרשת תרומות ומעשרות או שגם ממלא המקום צריך מינוי מפורש ומחודש של הבעלים?

הפרשה ללא מינוי - חלק ד'

הרב עזריאל אריאל
האם אפשר להפריש תרו"מ במערכות ציבוריות גדולות ללא מינוי שליחות, על סמך ידיעה שהבעלים מעוניינים שיפרישו בשבילם?

הפרשה ללא מינוי - חלק ג'

הרב עזריאל אריאל
האם אפשר להפריש תרו"מ במערכות ציבוריות גדולות ללא מינוי שליחות, על סמך ידיעה שהבעלים מעוניינים שיפרישו בשבילם?

הפרשה ללא מינוי - חלק ב'

הרב עזריאל אריאל
האם אפשר להפריש תרו"מ במערכות ציבוריות גדולות ללא מינוי שליחות, על סמך ידיעה שהבעלים מעוניינים שיפרישו בשבילם?

הפרשה ללא מינוי - חלק א'

הרב עזריאל אריאל
האם אפשר להפריש תרו"מ במערכות ציבוריות גדולות ללא מינוי שליחות, על סמך ידיעה שהבעלים מעוניינים שיפרישו בשבילם?

הפסד וטומאה בתרומה - חלק ב'

הרב יואל פרידמן 
האם יש איסור בריסוס תרומה בחומר דוחה על מנת שלא יקחו ממנה הגויים?

הפסד וטומאה בתרומה - חלק א'

הרב יואל פרידמן 
האם יש איסור בריסוס תרומה בחומר דוחה על מנת שלא יקחו ממנה הגויים?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    הבא