מאמרים

הפרשת תרו"מ בשסק, שקד והדרים

הרב יואל פרידמן
מה דין פירות המשווקים שלא בעונתם לעניין תרומות ומעשרות?

גידולי רשות הרבים של ישוב - חיובם בתרומות ומעשרות

הרב אליעזר וייל
מהי רשות הרבים של היישוב ומה דין הגידולים בשטח זה לעניין תרומות ומעשרות?

תרו"מ מקליפות ועלים במשנתו של הגר"ש ישראלי זצ"ל

הרב עזריאל אריאל
במערכת הציבורית עולה שאלה מעשית, והיא: מה אפשר לקחת להפרשה? האם אפשר להשתמש להפרשה בחלקים גרועים של הפרי או הירק (כמו: קליפות, עלים חיצוניים וכדו') או שחייבים להפריש מן החלקים הטובים שלהם?

הפרשת תרומות ומעשרות מתפוחי אדמה במפעל אריזה

מכון התורה והארץ
'אין מפרישים מיבול שדרגתו נמוכה על יבול שדרגתו גבוהה' לשם כך יש צורך להגדיר בכל ירק איזה חלק יוגדר כמעשר ראשון ואיזה כמעשר שני. בתפו"א שהפקעות נאכלות מה הדין ומהיכן צריך לעשר.

חיוב תרו"מ בתבלינים ועלי תה - חלק א'

הרב יואל פרידמן
קיימת היום בארץ תעשייה שמעבדת צמחים מסוגים שונים לשם עשיית תה. האם חייבים להפריש תרו"מ מצמחים אלו?

חיוב תרו"מ בתבלינים ועלי תה - חלק ב'

הרב יואל פרידמן
קיימת היום בארץ תעשייה שמעבדת צמחים מסוגים שונים לשם עשיית תה. האם חייבים להפריש תרו"מ מצמחים אלו?

חיוב תרומות ומעשרות וערלה בעלי תה

הרב מרדכי אליהו זצ"ל
לייצור תה משתמשים בכמה מיני צמחים. בין הצמחים, ישנם כאלה שהם רב שנתיים, והשאלה האם יש בצמחים אלו איסור ערלה אם לאו והאם יש להפריש מהם תרו"מ?

מוצרי חיטה, אורז ונבטים לברכה ותרומות ומעשרות

הרב מרדכי אליהו זצ"ל
מהם דיני הברכות על חיטה, אורז ונבטים ומתוך כך, מהו דינם לענייני תרומות ומעשרות?

אכילת פירות שנקטפו בקטיף תיירותי

הרב אהוד אחיטוב
האם ב"קטיף תיירותי" ניתן לאכול מיד תוך כדי הקטיף, או שצריך להפריש תרומות ומעשרות לפני האכילה?

הפרשת תרו"מ ממשקין - חלק ב'

הרב שמחה שטטנר
במאמר זה נבוא לדון בדינם של משקין היוצאים מן הפירות, אם הם חייבים בתרו"מ. ובאם הם חייבים, אם חיובם מן התורה או מדרבנן על כל הנפקותות הנובעות משאלה זו.

הפרשת תרו"מ ממשקין - חלק א'

הרב שמחה שטטנר
במאמר זה נבוא לדון בדינם של משקין היוצאים מן הפירות, אם הם חייבים בתרו"מ. ובאם הם חייבים, אם חיובם מן התורה או מדרבנן על כל הנפקותות הנובעות משאלה זו.

הפרשת תרומות ומעשרות מ"חוביזה" (חלמית)

הרב ראובן הילר
בגינתנו צומחת "חוביזה" (חלמית) שבאה עם הרוח ולא נזרעה על ידינו, ואנחנו נוהגים להכינה ולאוכלה. האם צריכים אנחנו להפריש מזה תרו"מ, או כיון שהוא בא מן ההפקר - פטור מתרו"מ?

הפרשת תרומות ומעשרות בעגבניות לזרע - חלק ב'

הרב עודד ישראלי
אחד הזנים היקרים של העגבניה הוא הזן המיועד להפקת זרעים. זהו זן יקר מאד, המפותח באמצעות תהליכי האבקה והפרייה מיוחדים, וגדל בדרך כלל בחממה. מכיון שטבל אסור לא רק באכילה, אלא גם בזריעה, מתעוררת השאלה ביחס לגידול זה, האם הוא חייב בתרומות ומעשרות.

הפרשת תרומות ומעשרות בעגבניות לזרע - חלק א'

הרב עודד ישראלי
אחד הזנים היקרים של העגבניה הוא הזן המיועד להפקת זרעים. זהו זן יקר מאד, המפותח באמצעות תהליכי האבקה והפרייה מיוחדים, וגדל בדרך כלל בחממה. מכיון שטבל אסור לא רק באכילה, אלא גם בזריעה, מתעוררת השאלה ביחס לגידול זה, האם הוא חייב בתרומות ומעשרות.

הפרשת תרו"מ מזרעים - חלק ב'

הרב ראבן הילר
הרבה ישובים מגדלים תפוחי אדמה ובצל לצורך פרנסתם. המגדל מקבל תפוחי אדמה שבעצם ראויים לאכילה מזן המתאים לו, מחטא אותם ובהגיע העת הוא זורע אותם. כמובן מתעוררת השאלה האם תפוחי אדמה אלו, חייבים בתרומות ומעשרות או לא? בבצלים שיטת הזריעה היא שונה, זורעים תחילה זרעי בצלים לאחר מכן לוקחים את הבצלצולים שגדלו,…

הפרשת תרו"מ מזרעים - חלק א'

הרב ראבן הילר
הרבה ישובים מגדלים תפוחי אדמה ובצל לצורך פרנסתם. המגדל מקבל תפוחי אדמה שבעצם ראויים לאכילה מזן המתאים לו, מחטא אותם ובהגיע העת הוא זורע אותם. כמובן מתעוררת השאלה האם תפוחי אדמה אלו, חייבים בתרומות ומעשרות או לא? בבצלים שיטת הזריעה היא שונה, זורעים תחילה זרעי בצלים לאחר מכן לוקחים את הבצלצולים שגדלו,…

בחיוב תרומות ומעשרות בפירות א"י המיועדים ליצוא לחו"ל - חלק א'

הרב שאול ישראלי
מהו החיוב של תרומות ומעשרות בפירות א"י המיועדים ליצוא לחו"ל על פי השיטות השונות?

בחיוב תרומות ומעשרות בפירות א"י המיועדים ליצוא לחו"ל - חלק ב'

הרב שאול ישראלי
מהו החיוב של תרומות ומעשרות בפירות א"י המיועדים ליצוא לחו"ל על פי השיטות השונות?

בחיוב תרומות ומעשרות בפירות א"י המיועדים ליצוא לחו"ל - חלק ג'

הרב שאול ישראלי
מהו החיוב של תרומות ומעשרות בפירות א"י המיועדים ליצוא לחו"ל על פי השיטות השונות?

טיפול בתרומה במערכת הציבורית - חלק ג'

הרב עזריאל אריאל
מה ניתן לעשות עם התרומה במקומות גדולים? מהם הקשיים העומדים בפני משגיחי הכשרות וכיצד מטפלים בתרומה בפועל?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    הבא