מאמרים

שליח להפרשת תרו"מ מירקות שאינן בבעלות המפריש

הרה"ג יעקב אריאל
ירקן מקבל ירקות מסיטונאי ומוכרם לציבור הרחב. יש הסכם כתוב בין הירקן לסיטונאי שאין לירקן אחריות על הירקות עד שהוא משלם לסיטונאי. הירקן אינו משלם מיד, אלא רק כעבור זמן. נמצא שהירקן אינו בעלים על הירקות ואינו יכול למנות שליח להפריש מהם תרו"מ. מה הפתרון לבעיה זו?

זיתי מאכל שנמכרו לנוכרי בסוף גידולם

הרב יעקב אפשטיין
האם צריך להפריש תרו"מ על מיצים סחוטים ומשקאות, וא"כ האם מהפרי או מן המיץ, והאם מותר מזה על זה?

הפרשת תרומות ומעשרות ע''י שליח

הרה"ג יעקב אריאל
האם צריך להפריש תרו"מ על מיצים סחוטים ומשקאות, וא"כ האם מהפרי או מן המיץ, והאם מותר מזה על זה?

מנין שנות ערלה בגוש אדמה שהתפורר

אגרונום מוטי שומרון
אחת משיטות הגידול המקובלות ביותר כיום ליצור שתילי עצי פרי היא גידול השתיל בתוך גוש אדמה בתוך שקית פלסטיק. במהלך הנטיעה ישנה תופעה שעקב חוסר זהירות של הנוטעים-הגושים מתפוררים. יש לנסות להגדיר איזו מידה של התפוררות מחייבת למנות שנות ערלה מחדש

קביעות למעשרות בהכנסת פירות למכונית

הרב עזריאל אריאל
עובדי הפרדס ונהגי המשאית נוהגים לקטוף תפוזים להכניס אותם למכונית לשם אכילה במהלך הנסיעה. האם ההכנסה של הפירות למכונית מחייבת אותם בהפרשת תרו"מ מדין "ראיית פני הבית", או שהם מותרים באכילת עראי?

תרו"מ בפירות ההדר בגינת הבית

הרב עזריאל אריאל
בהפרשת תרו"מ בפירות ההדר (כגון: קלמנטינות) בגינת הבית- מדוע אי אפשר לסמוך על כך שפרי שלא ראה את פני הבית פטור ממעשרות?

מנין שנות ערלה בהעברת שתיל מעציץ שאינו נקוב לקרקע

הרב יואל פרידמן
נטיעות רבות נעשות בתקופה של סוף הקיץ, בעיקר בהדרים. נטיעות אלה נעשות תמיד בגוש. מכיון שקשה לעיתים לסיים את כל הנטיעות עד ט"ו באב, נשאלה השאלה אם ניתן לדחות את סיום הנטיעות בעוד שבועיים, מתוך ההנחה שעץ הנטוע בגוש אינו זקוק לזמן קליטה?

גמר-מלאכה וקביעות למעשר

הראשל"צ הגר"מ אליהו זצ"ל
פסקי הראשל"צ הגר"מ אליהו זצ"ל בעניין גמר-מלאכה וקביעות למעשר

חילול מעשר שני על פרוטה ורבע

הרב אהוד אחיטוב
מדוע יש המצריכים לומר בנוסח חילול מעשר שני: "הוא וחומשו מחוללים על פרוטה ורבע"?

מעשר שני שאין בו שוה פרוטה - חלק ב'

הרב אהוד אחיטוב
לעתים אדם מקבל פרי שאינו מעושר, ומפריש עליו תרו"מ ובשנת מע"ש הוא צריך לחלל את המע"ש שבפרי. אך ישנם מקרים שפדיון המע"ש הוא מסובך מבחינה הלכתית, כגון שערך הפרי הוא שוה-פרוטה אך במעשר-שני שבו (9 ) אין כדי שוה-פרוטה. במאמר זה נעמוד על השיטות השונות שנידונו על מקרים מעין אלו, ועל ההשלכות ההלכתיות הנובעות…

מעשר שני שאין בו שוה פרוטה - חלק א'

הרב אהוד אחיטוב
לעתים אדם מקבל פרי שאינו מעושר, ומפריש עליו תרו"מ ובשנת מע"ש הוא צריך לחלל את המע"ש שבפרי. אך ישנם מקרים שפדיון המע"ש הוא מסובך מבחינה הלכתית, כגון שערך הפרי הוא שוה-פרוטה אך במעשר-שני שבו (9 ) אין כדי שוה-פרוטה. במאמר זה נעמוד על השיטות השונות שנידונו על מקרים מעין אלו, ועל ההשלכות ההלכתיות הנובעות…

מטבעות לחילול מעשר שני

הרב אהוד אחיטוב
רב מושב ייחד מטבעות כסף לחילול המעשר השני עבור חברי המושב, האם יש צורך להקנות להם חלק במטבעות או שדי במתן רשות בלבד?

ברכה על ביעור ווידוי מעשר

הרב יהודה הלוי עמיחי
התורה מצוה אותנו לבער מעשר שני הנמצא ברשותנו, ולהתוודות שעשינו כפי שציונו בוראנו. האם יש לברך על מצוות אילו?

קריאת וידוי מעשר מספר תורה - חלק א'

הרב יהודה זולדן
נצטוינו להתודות לפני ה' ברוך הוא ולהגיד בפינו בבית מקדשו שהוצאנו חוקי המעשרות והתרומות מתבואותינו ומפירותינו, ושלא נשאר כלום מהם ברשותנו שלא נתננו אותו, וזהו נקרא מצות וידוי מעשר. מהו אופן אמירת הוידוי?

קריאת וידוי מעשר מספר תורה - חלק ב'

הרב יהודה זולדן
נצטוינו להתודות לפני ה' ברוך הוא ולהגיד בפינו בבית מקדשו שהוצאנו חוקי המעשרות והתרומות מתבואותינו ומפירותינו, ושלא נשאר כלום מהם ברשותנו שלא נתננו אותו, וזהו נקרא מצות וידוי מעשר. מהו אופן אמירת הוידוי?

דיני ערלה

הראשון לציון הרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל
דיני ערלה מאת הראשל"צ הרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל

הפטרת "וערבה" בשבת הגדול בשנות הביעור

הרב אליהו דוד רבינוביץ' תאומים
ב"שבת הגדול מפטירין "וערבה", אפילו אם חל פסח באמצע השבוע. הסבר האדר"ת לתקנה זו.

וידוי מעשר ואזכרת שם שמים - חלק ב'

הרב בניהו ברונר
בגמרא בברכות מ ע"ב מובאת מחלוקת בין רב לרבי יוחנן לגבי אמירת שם ומלכות בברכות. כמקור למחלוקת זו מביאה הגמרא את פסוק מוידוי מעשר. מהו הקשר בין וידוי מעשר לאמירת שם ומלכות?

וידוי מעשר ואזכרת שם שמים - חלק א'

הרב בניהו ברונר
בגמרא בברכות מ ע"ב מובאת מחלוקת בין רב לרבי יוחנן לגבי אמירת שם ומלכות בברכות. כמקור למחלוקת זו מביאה הגמרא את פסוק מוידוי מעשר. מהו הקשר בין וידוי מעשר לאמירת שם ומלכות?

נצרים וחוטרים בעצי פרי

אג' מרדכי שומרון
"ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה"
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    הבא