מאמרים

הרכבות בשזיף 'פיסרדי'

הרב יואל פרידמן
שזיף 'פיסרדי' הוא עץ שזיף בעל עלים אדומים (בגוון בורדו). לרוב נוטעים אותו בגינות לנוי, כדי ליהנות מן העלווה המרהיבה שלו. בדרך כלל אין נוטעים את העץ כדי לאכול את פירותיו, על אף שאפשר לאכול את הפירות. נהוג להרכיב שזיף 'פיסרדי' על כנות שהן מכלוא של אפרסק ושקד (677 או 'הנסן'), ולא על כנות שזיף, מכיוון ש…

הרכבה על כנה עקרה

הרב יואל פרידמן
האם מותר להרכיב שזיף על הכנה "פרסיאנה" ואם מותר לחקלאי לנטוע את האילן המורכב?

הפטל – אילן או ירק לעניין ערלה וברכות

הרב יואל פרידמן
להלכה ולמעשה יש לסווג את צמח הפטל בתור ירק, וכך כתב הראשון לציון הרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל. כן הסיקו מו"ר הרה"ג יעקב אריאל שליט"א והרב יהודה הלוי עמיחי, וכך כתבנו ב'הלכות הארץ'. עם זאת ברצוננו לעיין בדין זה מכמה פנים.

כלאי הרכבה –סקירה

הרב יואל פרידמן/מד' החקלאי מאיר פרנקל
בסקירה שלפנינו נציין את הכנות המקובלות בהתייחס לזן הרוכב שהנוטע מזמין, נציין את המינים שבהם אין בעיית כלאים, וכן מינים בהם יש בעית כלאים עם האלטרנטיבות המותרות, במידה שהן קיימות.

חשש ערלה בזיתים המגיעים מירדן

הרב שמואל דוד
מה דינם של זיתים המיובאים מירדן? האם הם נכללים באיזורים שנכבשו ע"י עולי מצרים וצריך לשמור ערלה או שהגיעו ממקומות אחרים הפטורים?

ערלה בענבים מוקדמים באזור חצבה

הרב יהודה הלוי עמיחי
מטע כרם שנטעו ביישוב חצבה שבערבה בכסלו תשס"ו, ופריו מבשיל בימים הללו, אדר תשס"ט. האם הפירות מותרים כנטע רבעי או אסורים כערלה?

הרכבה בירקות

ד"ר אביחיל גרינברגר
הרכבה היא טכניקה עתיקת יומין בחקלאות המבוססת על איחוי שני צמחים. כבר המשנה במסכת כלאיים דנה בהרכבות במסגרת כלאי זרעים. באחרונה התעוררה בארץ מחדש ההתעניינות בהרכבות בירקות וחזרה ועלתה שאלת הכלאיים

הרכבה בירקות

הרב יעקב אפשטיין
האם יש איסור הרכבה בירקות, ואם כן מה מקורו ומהי חומרתו?

דיני ערלה, תרומות ומעשרות וברכה של עלי צמח הנאכלים

הרב יהודה הלוי עמיחי
הצמח נפוליטיס הוא ממשפחת הקקטוסים, והמיוחד שבו הוא שאוכלים את עליו ולא את פריו (הזרעים). העלים נאכלים חיים ומבושלים. נשאלת השאלה מה מעמדו ההלכתי לעניין ערלה, תרומות ומעשרות וברכת הנהנין.

הגדרת "תלוש" בבצל שלא נאסף

הרב עזריאל אריאל
בזמן איסוף הבצל, נשארים בתוך האדמה בצלים רבים ויש חקלאים המעוניינים להשתמש בהם כתרומה על הבצל שנאסף מן השדה. יש לשאול א"כ, אם בצלים אלו, שאינם יונקים עוד כלום מהקרקע ולא ממשיכים לגדול, אכן נחשבים תלושים ואפשר להפריש אותם כתרומה.

מעשרות ואיסור קצירה בשבת מגידולי מצע מנותק

הרב יהודה הלוי עמיחי
האם אפשר לשווק ירקות מזרעים מונבטים שגדלו במצע מנותק בבית ללא מעשרות, האם יש כאן מכירת טבל, וכמו כן האם מותר לקצור את הנבטים הללו בשבת וחג?

הפרשת תרומות ומעשרות מפרדס שבו עצים של נטע רבעי

הרב יואל פרידמן
בהרבה מטעים ופרדסים נוטעים עצי מילואים. איך מפרישים תרו"מ כאשר חלק מהפירות הינם רבעי וחלקם טבל?

דילול פירות רבעי

הרב יואל פרידמן
האם מותר לדלל פירות רבעי? בכמה מיני פירות כגון אפרסק, נקטרינה, שזיף ומשמש יש לדילול חשיבות גדולה ובלעדיו הגידול הופך בלתי משתלם כלכלית.

תערובת פטור וחיוב תרו"מ בעציצי משתלה

הרב יהודה הלוי עמיחי
המאמר שלפנינו עוסק בתערובת פטור וחיוב תרומות ומעשרות בעציצי משתלה

נטע רבעי בגידולי חממה

הרב יהודה הלוי עמיחי
עץ תאנה שגדל בחממה – מה דינו לנטע רבעי וכן לתרומות ומעשרות?

תרומות ומעשרות ממיצים וממשקאות

הרב יעקב אפשטיין

האם צריך להפריש תרו"מ על מיצים סחוטים ומשקאות, וא"כ האם מהפרי או מן המיץ, והאם מותר מזה על זה?

רוב וקבוע בפירות שנמכרו בשוק

הרב אריה שטרן
מידי שנה חוזרת ונשאלת השאלה על אודות הפירות הנמכרים בשוק ובחנויות: האם יש לחוש לאיסור ערלה, שלפי הרבה פוסקים מצותה מן התורה אף בזמן הזה, או אולי ניתן להסתמך על רוב הפירות שאינם ערלה עפ"י הכלל הידוע ש"כל דפריש מרובא פריש"?

הפרשת תרומות ומעשרות מפירות הנופלים ממכונת איסוף

הרב יעקב אפשטיין
אדם מישראל היה בשדה חברו בשעת אסיף היבול. מהמכונה האוספת, המעבירה את היבול שנאסף למכל גדול, נפלו פירות בודדים על האדמה. האם הוא רשאי ליטלם ולאוכלם, או שעליו להפריש מהם קודם תרומות ומעשרות?

ערלה בעלים שמגדלים למאכל

הרב יואל פרידמן
יש מין מיוחד של צבר (זן "נפוליטיס"), שהפרי שלו קטן ואינו נאכל, ואשר מגדלים אותו לאכילת העלים. האם יש איסור ערלה בעלים אלו? והשאלה העקרונית: מהי הגדרת "פרי" בהלכה?

ערלה בעלים שמגדלים למאכל-תגובה

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א
במאמר נציג את תשובת הרה"ג יעקב אריאל שליט"א לשאלה בדבר צבר מזן "נפוליטיס" שהפרי קטן ואינו נאכל ומגדלים אותו לצורך אכילת העלים, האם יש בו משום איסור ערלה?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    הבא