מאמרים

חג הסוכות – הקהל את העם

הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל
קריאת התורה והקהלת העם, הוראות מושגי התקהלות, ברית השבועה של היהדות, זמן מצות הקהל, מצות השמיטה, פרשת המלך בזמן הזה

משתלה מפוקחת בנושא ערלה וכלאים

מוטי שומרון - אגרונום
בקרוב כבר תפעל בע"ה משתלה ראשונה בפיקוח הלכתי ומקצועי של מכון התורה והארץ, והציבור יוכל לרכוש עצי פרי ללא חשש ערלה וכלאים. כאשר העצים הראשונים יהיו מוכנים לשיווק, בעוד מספר שבועות, נפרסם זאת באתר של המכון.

ניוון עץ האתרוג וצמיחת ענף חדש – 'ילדה שניתקה מזקנה'

הרב יהודה עמיחי
הגזע של העץ הישן התנוון והלך, עד שכעת נראה שאין קשר בין העץ הישן ובין הענף החדש. את פירות העץ החדש קטפו והניחו ביחד עם כל אתרוגי אותו הפרדס, ונשאלו כמה שאלות. א. האם העץ החדש אסור שוב באיסור ערלה, וממתי? ב. האם תערובת הפירות שנקטפו השנה אסורה או מותרת? ג. כיצד יש להתייחס לפירות השנים הבאות?

הרחקה בין שני מיני תבלינים הגדלים באדנית

הרב אהוד אחיטוב
האם קיימת חובת הרחקה בין שני מיני תבלינים אשר אינם נאכלים בפני עצמם, כגון לואיזה, מרווה וכדו'; הנזרעים באדנית בעלת תחתית? והאם קיימת חובת הרחקה בין שני מיני צמחים, שאחד מהם הוא צמח נוי?

הגדרת אילן וירק בהלכה - חלק ה'

הרב יואל פרידמן
האם קיימת הגדרה אחת של אילן לכל הנושאים בהלכה או שמא ישנה הגדרה אחת להל' ברכות ואחרת להל' כלאים וערלה? ומה המשמעות מבחינת ההלכה?

הגדרת אילן וירק בהלכה - חלק ד'

הרב יואל פרידמן
האם קיימת הגדרה אחת של אילן לכל הנושאים בהלכה או שמא ישנה הגדרה אחת להל' ברכות ואחרת להל' כלאים וערלה? ומה המשמעות מבחינת ההלכה?

הגדרת אילן וירק בהלכה - חלק ג'

הרב יואל פרידמן
האם קיימת הגדרה אחת של אילן לכל הנושאים בהלכה או שמא ישנה הגדרה אחת להל' ברכות ואחרת להל' כלאים וערלה? ומה המשמעות מבחינת ההלכה?

הגדרת אילן וירק בהלכה - חלק ב'

הרב יואל פרידמן
האם קיימת הגדרה אחת של אילן לכל הנושאים בהלכה או שמא ישנה הגדרה אחת להל' ברכות ואחרת להל' כלאים וערלה? ומה המשמעות מבחינת ההלכה?

הגדרת אילן וירק בהלכה - חלק א'

הרב יואל פרידמן
האם קיימת הגדרה אחת של אילן לכל הנושאים בהלכה או שמא ישנה הגדרה אחת להל' ברכות ואחרת להל' כלאים וערלה? ומה המשמעות מבחינת ההלכה?

ערלה בעלי צבר אכילים

הרב שאול ישראלי זצ"ל
בצבר מזן "נפוליטיס", שהפרי שלו קטן ואינו נאכל, ואשר מגדלים אותו לאכילת העלים. האם יש בו דין ערלה? האם מותר לכל הפחות להציג את הפרי הנ"ל כמוצג בתערוכות של משווקים, כאשר יש סיכון שחלק מהמשווקים יטעמו מהעלים של הצבר?

חשש ערלה בכרמי זיתים מעבר הירדן

הרב יהודה הלוי עמיחי
האם מותר לקנות זיתים מנכרי אף שייתכן שיש במטעו עצים שהם ערלה?

דין ערלה בענף העולה מאילן שיבש

הרב יעקב אפשטיין
עץ מת וגזעו יבש עד גובה פני הקרקע, והנה עלה ענף מהשורשים שמתחת לארץ והוא מתפתח לעץ, האם צריך לספור לו שנות ערלה מחדש?

הגדרות כלאי הרכבה - חלק ב'

הרב יהודה הלוי עמיחי
התורה אסרה עלינו להרכיב מיני אילנות וזרעים זה בזה. המשניות ברובן הביאו דוגמאות מעשיות להרכבות אסורות ומותרות, אולם בימינו איננו יודעים לזהות את שמות העצים, וכמו כן ישנם מינים שונים שלא הוזכרו במשנה. כדי לאפשר לחקלאים להמשיך ולהרכיב, עלינו לחפש הגדרות הלכתיות כיצד לקבוע את מין העץ.

הגדרות כלאי הרכבה - חלק א'

הרב יהודה הלוי עמיחי
התורה אסרה עלינו להרכיב מיני אילנות וזרעים זה בזה. המשניות ברובן הביאו דוגמאות מעשיות להרכבות אסורות ומותרות, אולם בימינו איננו יודעים לזהות את שמות העצים, וכמו כן ישנם מינים שונים שלא הוזכרו במשנה. כדי לאפשר לחקלאים להמשיך ולהרכיב, עלינו לחפש הגדרות הלכתיות כיצד לקבוע את מין העץ.

חיוב ערלה בעצים שעלו מאליהם

הרב אהוד אחיטוב
כיצד לנהוג בעץ גפן שצמח מעצמו בתוך גינה ביתית?

נטיעה בגוש ודין הכלאה לכלאים

הרב שאול ישראלי זצ"ל
האם נטיעה של אילן מורכב שנמצא כבר בגוש אדמה אסורה מדאורייתא?

הרכבת שקד על כנת אפרסק-שקד

הרב יואל פרידמן
מה דין כנה המורכבת מאפרסק ושקד לעניין כלאיים ומה דין התוצר?

ערלה בנצרים וחוטרים בעץ הרימון

הרב יואל פרידמן
בעיה זו של הנצרים ודינה לערלה מצויה בכמה מיני עצים, כגון זית, אתרוג ועוד אך היא חריפה במיוחד בעץ הרימון

דין שתילים מורכבים

הרב עזרא בצרי
אסור לקיים אילן שהורכב בכלאיים אבל הפרי היוצא ממנו מותר. האם מותר לקנות מהשתלן שתילים כשידוע שהם מורכבים, או שאסור כיון שאין לטפל בעצים מורכבים, ויש אף לעוקרם?

עץ שגדל במקום הפקר – דינו לערלה

הרב יעקב אפשטיין
מטיילים שהגיעו בסיוריהם לבוסתנים ובהם אילנות צעירים שצמחו מאליהם, ועל האילנות פירות, האם צריכים לחשוש לערלה ולהימנע מאכילתם?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    הבא