מאמרים

כסף קדוש?

הרב יצחק גרינבלט
האם כסף יכול להיות קדוש? מה משמעות הקדושה של הכסף? האם ראוי לנו להימנע מהמצב של כסף קדוש? אם כן כיצד?

זריעת חיטה לשם עשיית צל על גזר - חלק ג'

הרב אהוד אחיטוב
האם מותר להקל לזרוע כלאים של גזר וחיטה, כשמטרת זריעת החיטה אינה לאכילה?

זריעת חיטה לשם עשיית צל על גזר - חלק ב'

הרב אהוד אחיטוב
האם מותר להקל לזרוע כלאים של גזר וחיטה, כשמטרת זריעת החיטה אינה לאכילה?

זריעת חיטה לשם עשיית צל על גזר - חלק א'

הרב אהוד אחיטוב
האם מותר להקל לזרוע כלאים של גזר וחיטה, כשמטרת זריעת החיטה אינה לאכילה?

ה'חיטפון' – דינו לעניין חמץ, כלאיים, חלה וברכות

הרב דוד אייגנר
החיטפון הוא צמח שנוצר לפני כ-100 שנים על ידי הכלאה בין חיטה לשיפון. יש לשאול מה דין החיטפון: האם יש בו איסור חמץ, והאם אפשר לצאת בו ידי חובת מצה? מה דינו לעניין כלאי זרעים? מה דינו לעניין הפרשת חלה? מה ברכתו?

עולש ובבונג (קמומיל) בכרם

הרב דוד אייגנר
תיקון לאמור בעלון אמונת עתיך 95 בדבר חיוב העקירה של העולש, והאם יש חיוב עקירה בצמחי מרפא שיש בהם שימוש אך לא נזרעים בצורה יזומה על ידי ההמון

איסור כלאי הכרם במינים שהשתנה ייעודם

הרב דוד אייגנר
בתחילת המשנה בכלאים הובאו כ-45 מיני צמחים שדנה בהם המשנה האם הם כלאיים זה בזה. מינים שאין בהם שימוש כלל, אינם נאסרים. בימינו, מה דינם של מינים שבזמן חז"ל נאסרה זריעתם בכרם, משום שנחשבו לצמחי מאכל, וכיום הם נחשבים לצמחים רעים?

השנה עוברת, השמיטה נשארת

סיום השנה הקלנדרית, אינו מאותת על סיומם של דיני השמיטה. עד אמצע השנה הבאה. ראיון עם הרב יהודה עמיחי בעיתון בשבע

קרן שביעית

'קרן שביעית' הוקמה כדי לסייע לחקלאים המעוניינים להדר ולהחמיר בהשבתת הקרקע לחלוטין בשנת השמיטה, ואינם מעוניינים להיזקק לפתרונות הלכתיים המאפשרים קיום מלאכות מסיומות במטע, או במכירת הקרקע לנוכרי באופן זמני.

פירות אוצר הארץ

בית הדין של אוצר הארץ הורה להקפיד בביצוע המלאכות הנצרכות לצורך קבלת פרי, אשר יהיה ראוי לשיווק לציבור שומרי השמיטה. היות וזכינו השנה לחורף משופע בגשמים ועם אירועי קור חריג, קצרים יחסית, ישנה שפע של חנטה במיני פירות מסוימים, תופעה העלולה לפגוע בפירות.

שימור קרקע בכרם

הרב יהודה הלוי עמיחי
פעמים רבות הגשם סוחף את האדמה בכרם. על מנת למנוע סחף זה הוצע שישתלו בכרם צמחי כסוי (שבולת, חיטה, קטניות וכו') עיקר הצמחייה היא בין השורות ולא תחת הגפנים, ובכך המים לא יסחפו את הקרקע.

כלאים ב"נענע" בכרם

הרב יהודה הלוי עמיחי
צמח הנענע שהתפשט והגיע מתחת לגפן, האם יש לעוקרו?

ונטעתם כל עץ מאכל?

הרב יצחק גרינבלט
זכינו בביאתנו לארץ לאפשרות אליה חלמו אלפי שנים, לנטוע עצים, עצי פרי, עצי סרק, המקשטים את נופי ארצנו, והמביאים לנו מזון בשפע ובטעמים נפלאים. קרבה שנת השבע, האם מותר לנטוע עצים אלו היום?

קניית פרחים בשנת השמיטה

אג' יחיאל שטיינמץ
אנשים רבים המקפידים על שמירת השמיטה, בסופו של דבר קונים בדרך זו או אחרת את כל סוגי הירקות והפירות בשנה זו, אך נמנעים מרכישת פרחים בה. דווקא בפרחים, צדדי ההיתר מרובים יותר מאשר בפירות וירקות, וכל מי שאוהב פרחים ונהנה מהם, ובעיקר, שמח לכבד בהם את השבת, אין כל סיבה שלא ייהנה מהם גם בשנת השמיטה.

בדין כלאיים בחממה

הרב יהודה עמיחי 
ישנן שתי שיטות גידול לעגבניות בחממה: א. שותלים שורות בודדות של עגבניות כאשר הרווח בין השורות הוא של 1.10 מ' לערך. ב. שותלים צמד שורות באשר הרווח בין זוג שורות הוא שוב 1.10 מ'. השאלה שנשאלנו היא האם אפשר לנצל את הרווחים שבין השורות, ולשתול מין אחר של ירקות בשטח הפנוי.

חלקת ניסויים חדשה הוקמה ע"י מכון התורה והארץ ברמת הגולן

חלקת ניסויים חדשה הוקמה ע"י מכון התורה והארץ ברמת הגולן על מנת לתת פיתרון הלכתי לנושא הכלאיים באגסים. ומה הקשר ללחימה בסוריה?

האדם מול הבריאה-באור מצוות הכלאים

הרב עזריאל אריאל
סוגיית טעמי המצוות בכללה - קשה היא, ולא כל הרוצה ליטול את השם יבוא ויטול השגתו של האדם, גדולה ככל שתהיה - לא תוכל לתפוס אף מעט מזעיר מן הגדלות האלוקית המונחת בכל מצוה

גינון בשמיטה

הרה"ג יעקב אריאל
לסדר "פתוח תפתח את ידך לאחיך...". דברי הרה"ג יעקב אריאל על חשיבות שמירת נוי הגינה בשמיטה, הפעולות המותרות בגינה, והחשיבות בשמירה על פרנסת הגננים שומרי השמיטה

זריעת בצלצלים ליד תורמוס

הרב שמעון בירן הי"ד
ניתוח השאלה ממספר נקודות על זריעת בצלצלים בסמוך לתורמוס שמגדלים אותו לזבל ירוק ולא למאכל

מכון התורה והארץ סוללים את הדרך בשמיטה

בשורה לקבלנים וליזמים, 'מכון התורה והארץ' פיתחו שיטה לבקשת משרד החקלאות, שתאפשר להעתיק עצים גם בשנת השמיטה ללא חשש מאיסור נטיעת עצים שאינו מייקר את ההליך
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    הבא