מאמרים

שמיטה וקיימות- הילכו יחדיו?

הרב גבריאל קדוש
נברר בעז"ה כיצד שביתת הארץ שנה שלמה, לא רק שאינה פוגעת בעקרונות הקיימות אלא להיפך יש במצוות השמיטה עליית מדרגה בהבנת השימור והקיימות שיכולה להיות כאב טיפוס להבנת כל עקרונות הקיימות באופן השלם יותר ממה שנתפס היום בחוגים מסוימים.

קיום האילן המורכב באיסור וגידולו

הרב יואל פרידמן
רוב השתילים שאנו נוטעים מיוצרים במשתלות. חלקם הגדול מורכבים – רובם 'מין במינו' ומיעוטם 'מין באינו מינו'. הבעיה של הרכבת 'מין באינו מינו' קיימת במינים להלן: אגס, אפרסק, נקטרינה, שזיף, משמש; ובמידה מסוימת במיני ההדר, בפרט באשכולית, פומלית ופומלה. השאלה היא מה הדין של עץ שכבר הורכב באיסור וניטע במטע א…

רוב יהודי העולם בארץ ישראל

הרב יהודה הלוי עמיחי
בעזרת ה', בשנים הקרובות ייווצר מצב שבארץ ישראל יהיו רוב יהודי העולם, האם תהא לכך השפעה הלכתית?

הערבות ההדדית במצוות השמיטה

הרב יהושע ון דייק
ככל שנתמוך יותר ויותר באוצרות בית דין, ובייחוד במודל של "אוצר הארץ", שמצא פתרונות הלכתיים גם לאספקת ירקות בלא להזדקק להיתר מכירה – נעודד חקלאים יהודים נוספים לשמור שמיטה בשנות השמיטה הבאות, ובכך נזכה להיות "נטפלים לעושי מצווה גדולה" כדברי הגר"א שפירא זצ"ל, שעליהם נאמר: "גיבורי כוח עושי דברו".

אופייה של מצוות השמיטה כיום

הרב עזריה אריאל
עם כיבוש ארץ ישראל בידי צבאות הכליף עומר, חרבה שאריתה של החקלאות היהודית בארץ ישראל. מאז חדלו יהודים מעיסוק בעבודת האדמה גם ברחבי אירופה, בעקבות גזירות של העמים הנוצריים. מאז, כאלף וחמש מאות שנה, היינו אומה פורחת באוויר, מנותקת מן האדמה ומעבודתה. גדלנו 'במצע מנותק' מן הקרקע, ואת עצמנו הקפנו במין 'חמ…

הרכבת ירקות

הרב יואל פרידמן
הפוסקים נחלקו אם הרכבת ירקות אסורה מדאורייתא או מדרבנן. האם האיסור קיים בעציץ שאינו נקוב ובמנותק מן הקרקע, בהרכבת ירקות בבית, אם מתבצעת ע"י גוי/ מכונה, והאם כל הנ"ל יכולים להצטרף ביחד להתיר הרכבה במקום הצורך.

הקשר השלם שבין העם והארץ במצוות השמיטה

הרב גבריאל קדוש
ב"ה שזוכים אנו בדורנו לשיבת עם ישראל על אדמתו והשראת השכינה בציון, וממילא המצוות התלויות בארץ, ובכללן מצוות השמיטה, קונות קמעא-קמעא את מקומן הראוי להן בהשתדלות לקיום כללותיה ופרטותיה בחיבור בין ישראל, ארצו ותורתו.

השמיטה במהלך הדורות

הרה"ג שאול ישראלי זצ"ל
בין כל המצות התלויות בארץ תופסת מקום מיוחד מצות השמיטה, הן מצד היקפה והן מצד השפעתה על המבנה הכלכלי, החברותי והמחשבתי כאחד. ראוי לציין, שעלינו לסקור את המצוה בהיקפה המלא: שמיטת כספים בצד שמיטת הקרקע והיובל כגולת הכותרת של שבע שביעיות של שבתות השנים.

היבט בוטני-חקלאי של גידול עצים המורכבים באיסור

אג' מרדכי שומרון
בחקלאות המודרנית בעולם בכלל ובישראל בפרט, מקובל להרכיב את מרבית מיני עצי הפרי, מסיבות אגרוטכניות שונות. מדאורייתא יש איסור להרכיב אילן על אילן ממין שונה. שאלת הגידול של עצי פרי שהורכבו באיסור נידונה בפוסקים בהרחבה, במאמר זה נתמקד בהבנת המשמעות הבוטנית של דבריהם.

בואו נצא לקראת שנה של שבת

הרב גבריאל קדוש
כיצד אנו צריכים להכין את עצמנו לקראת שבת השנים?

הכנת החקלאים והקהילה לקראת שנת השמיטה

הרב אריה לוין
אנו עומדים בערב שנת השמיטה, שנה שישית, וכשם שיום השישי מכין לשבת, כן השנה השישית, ערב שביעית, מכינה לשנה השביעית. לכן מוטל עלינו לחשוב ולתכנן את צעדינו כדי שנוכל לשמור את השנה השביעית כראוי.

שיבת ציון והמצוות התלויות בארץ

הרב גבריאל קדוש
קיום מצוות התלויות בארץ הוא הביטוי הגדול ביותר לשיבת ישראל לארצו לאחר אלפיים שנות גלות. המצוות אשר לא היינו מורגלים בהן הופכות למציאות חיה בארצנו. המעמיק בדבר יראה שארץ ישראל אינה רק מקום לקיום מצוות נוספות על שאר המצוות הכלליות, אלא היא יסוד המצוות כולן מצד עניינם הפנימי.

זרעו שש והשמיטו שבע כדי שתדעו שהארץ שלי היא

הרב אהוד אחיטוב
בעשרות שנים האחרונות מצטמצם המגזר החקלאי, לאור זו יש הטוענים שהציבור מנותק מהחקלאות בכללה וממילא גם ממצוות השמיטה. לכן מידי פעם מועלות הצעות, לעסוק בערכי-השמיטה שהם דאגה לעניים ולחלשים, דאגה לשמירת הסביבה וכדו', מבלי לעסוק במצוות השמיטה עצמה על כל פרטיה ודקדוקיה. אך גישה זו בעייתית משתי סיבות.

זמן הביעור של פירות שביעית בימינו

הרב יצחק דביר
בהגיע השנה השביעית מוציא 'מכון התורה והארץ' לוח קדושת שביעית וביעור בפירות קדושת שביעית. לשם מה נצרך הלוח במקום בו תולה התורה את דין הביעור בהיות הפרי כלה מן השדה? הפער בין ימינו אנו לבין ימי התנאים והאמוראים בנושאים החקלאיים ניכר בשנה זו, שנת השמיטה.

שמירת שמיטה תשע"ה בגן הנוי

אג' מרדכי שומרון
שנת השמיטה תשע"ה הסתיימה, וכעת הגיעה העת לעריכת סיכומים ולהסקת מסקנות

תופעת ה"חביתותים" מתפשטת, הרבנים נותנים תשובות

מתוך חדשות סרוגים
תופעת ה"חביתותים", חבית גידול ייחודית בה ניתן לגדל כ-70 צמחים, הולכת ומתפשטת ברחבי הארץ, ומביאה גם לשאלות הלכתיות. במכון התורה והארץ עונים

יריעת 'פלריג' סטנדרטית – דינה לשביעית

הרב יהודה הלוי עמיחי
יריעות 'פלריג' היא יריעה ארוגה מחוטים צפופים מאוד, ויש בה נקבים קטנים מאוד בין החוטים הארוגים. המים מחלחלים דרכה, והשורשים עוברים דרכה. יש לברר מה הדין אם העציצים מונחים על יריעות פלסטיק אטומות, אך נוף הצמחים נמצא מעל יריעת 'פלריג'.

איסור כלאי זרעים בהנבטה ביתית של קטניות

הרב יואל פרידמן
בתהליך ההנבטה משרים סוגים שונים של קטניות במים במשך לילה, מסננים את המים, משאירים את הקטניות במסננת לצורך ניקוז הנוזלים ומניעת ריקבון, מכסים במגבת לחה ושוטפים כמה פעמים ביום, עד שנובטים שורשנים, מעין 'זנבות' קטנים מהקטניות. האם הנבטת כמה מיני קטניות יחד אסורה משום איסור כלאי זרעים?

גם מי שמסתמך על היתר מכירה מפרנס לא יהודים

חדשות סרוגים
לאחר שכבר יותר מעשרה חודשים מתוך שנת השמיטה כבר מאחורינו, אנחנו יכולים להביט אחורה בסיפוק ולומר שעמדנו במשימה. חקלאים רבים מכל הארץ ובראשם חקלאי הדרום הצליחו להתפרנס בכבוד תוך שמירה מלאה של הלכות השמיטה

ערב שמיטה - פניה מאת הרב יעקב אריאל

הרה"ג יעקב אריאל
לרבני ישראל די בכל אתר ואתר, בעמדנו בפתח שנת השמיטה תשע"ה, אנו מביאים בפני הרבנים שליט"א את מטרות "אוצר הארץ" לקראת השנה הבאה.
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    הבא