מאמרים

הרכבת שזיף על שקד

הרב יואל פרידמן
תגובה למאמרו של פרופ' כסלו

שביעית בנגב המערבי

הרב יהודה הלוי עמיחי
לקראת שנת השמיטה תשע"ה, הוקמו יישובים חדשים בנגב המערבי (חלקם על ידי מפוני גוש קטיף ת"ו), והועלתה השאלה על מעמדם ההלכתי של מקומות אלו בשנת השמיטה, וכן האם מותר לגדל שם גידולים חקלאיים בתנאים מסוימים גם עבור יושבי ארץ ישראל.

שמן זית – באיזו שנה יש בו קדושת שביעית

הרב יואל פרידמן
לעניין השמיטה, התאריך הקובע את השנה בירק, בתבואה וגם בפירות האילן הוא א' בתשרי. במאמר זה נטען שהקביעה שכל שמן הזית השייך לשנה השביעית מגיע לצרכן רק בשנה השמינית אינה חד-משמעית, והיא תלויה בזני הזיתים השונים ובמיקום המטע

קנייה מהיתר המכירה או מייבוא?

הרב אברהם סתיו
שנת השמיטה מציבה אתגרים מורכבים ביותר בפני ציבור החקלאים, לאורך הדורות ניסו הפוסקים למצוא פתרונות שונים שיאפשרו לחקלאים להתפרנס תוך שמירה על השמיטה כהלכתה. במאמר זה נדון בשאלה: איזו תוצרת עדיף לקנות? יבוא מחו"ל או תוצרת של היתר המכירה?

עקירת עצים בשביעית לצורך אחסון זבל

הרב אהוד אחיטוב
האם מותר לעקור חלק ממטע עצים לא רווחי בשביעית בכדי שיתפנה עוד מקום לאחסון כמויות הזבל?

'הרכבות שולחן' – איסורן בכלאיים (תגובה)

הרב יהודה הלוי עמיחי
אדם הרכיב שני ענפי אילנות, שיש בהם איסור כלאיים. אדם אחר מיהר ולהניח את הענף המחובר באדמה או על מצע גידול, כדי שיוציא שורשים, ויהיה מוכן לנטיעה. האם פעולה זו אסורה מדין תורה? אם כן, מי עובר על האיסור, מחבר הענפים או הנוטע?

איסור כלאי אילן ב'הרכבות שולחן'

הרב יואל פרידמן
עלה בדעתנו שב'הרכבת שולחן', אין כלל איסור של כלאיים. אין זאת רק מפני שמדובר בהרכבה במנותק מן האדמה, ודינה של הרכבה כזו כהרכבה בעציץ שאינו נקוב; אלא גם מפני שכאמור, ההרכבה מתבצעת על שולחן ללא מצע גידול, ואי אפשר להגדירה כהרכבה מן הבחינה ההלכתית, כדלהלן

קטיף ערבות בשנת השמיטה

הרב יואל פרידמן
"לא מקשי קשי לה ולא עלויי מעלי לה - לאו דוקא דא"כ גבי שביעית אמאי אסור הא אמר בע"ז (נ ע"ב) אוקמי אילנא שרי אברויי אילנא אסור אלא לא ודאי מיקשי קשיא ולא עלויי מעלי לה".

הידור מצווה באתרוגים

הרב יעקב אריאל
ישראל מחבבין את המצוות ומהדרים ומחפשים אתרוגים נקיים לחלוטין, בלא כל שריטה, על אף שמעיקר הדין, שריטות קלות ('בלעטלעך') הנוצרות בדרך גידולו הטבעי של האתרוג, אינן פוסלות. אלא שכדי להבטיח אתרוג מהודר יש צורך לטפח אותו ולשמור עליו בכל משך גידולו. האם מותר לעשות זאת בשנת השמיטה?

ספיחין בהעברת שתילים

הרב יואל פרידמן
האם העובדה שבפועל הם נשתלו בגוש הוא גורם היתר?

הקמת תשתית למערכות השקיה בשמיטה

הרב יהודה הלוי עמיחי
אני מובטל ומחפש עבודה. ההכשרה והניסיון שלי הם בתחום של מים וחקלאות. הוצע לי תפקיד בתכנון מערכות השקיה והקמתן. העבודה כוללת: התקנת ברזים, פריסת צינורות, חפירת תעלות לצינורות ולברזים, נעיצת טפטפות, הנחת ממטרות וכדומה, וכן חיבור המערכות למחשב. האם מותר לעבוד בעבודה כזאת בשנת השמיטה?

מדדים מקצועיים ומדעיים לקביעת גודל הפרי ב'אוצר בית דין'

אג' מרדכי שומרון
'אוצר בית דין' הוא מסלול מקובל עבור הציבור הדתי שומר השמיטה לצריכת פירות בשנת השמיטה ובשנה שלאחריה. בחקלאות המודרנית, משתמשים באמצעים מתוחכמים המאפשרים להגיע לרמות דיוק גבוהות בתהליכי הגידול. מלאכות אלו דורשות דיוק מקצועי- איך יש לנהוג בהן בשמיטה?

הארץ לעולם עומדת

הרב דורון ותקין
שמירת השביעית פועלת עלינו את ההכרה שהארץ היא של בורא עולם, יותר ממה שאנחנו קיימנו אותה, ברצונו נטלה מהגויים ונתנה לנו.

תרופות מצמחי בר בשביעית

הרב יעקב אפשטיין
אדם מלקט בחורשות או בפאתי יישובים צמחים, ומרכיב מהם תמציות לבליעה המשמשות לריפוי מחלות שונות או משחות למריחה וכדומה. הצמחים הם צמחי סרק חד שנתיים או עצי סרק (כגון אצטרובלים של ברוש). האם יש לחוש בהם לקדושת שביעית או שאין בהם קדושה כלל?

פתרונות טכנולוגיים – לא במקום היתר מכירה

שמעון כהן, ערוץ 7
האגרונום שומרון רואה בפתרונות הטכנולוגיים לדיני שמיטה קומה נוספת בקיום מצוות השנה השביעית ולא פקפוק בתוקף היתר המכירה.

'ושבתה הארץ שבת לה

הרב יואל פרידמן
הכותרת של כל פרשת בהר היא 'ושבתה הארץ שבת לה'. מהי טיבה של אותה שבת ובמה נתייחדו הפירות שגדלים בשנה זו?

תרומות ומעשרות מירקות שגדלו בהיתר מכירה

הרב אהוד אחיטוב
מספר אנשים שאלו מדוע צריך להפריש תרומות ומעשרות מפירות וירקות שגדלו עפ"י היתר מכירה, וכמו כן מדוע קוראים גם מעשר-שני וגם מעשר-עני, הרי באופן כללי יבול שגדל בשביעית פטור מתרומות ומעשרות?

אתרוגי קלבריה

משה בר-יוסף, פרופ' אליעזר גולדשמידט
דרוש רקע עובדתי להבנת הנושא ההלכתי, החלטנו להביא לידיעת הקוראים מעט מן הידוע לנו מניסיוננו על גידול האתרוגים בקלבריה

הרכבה בירקות: טכנולוגיה חדשה בישראל

ד"ר מנחם אדלשטיין
בחקלאות המודרנית נוצר צורך בהרכבת ירקות. בישראל 90% מהאבטיחים מורכבים, 6 מיליון שתילי עגבניות וירקות נוספים מורכבים מדי שנה. איך מתמודדים עם בעיית איסור הכלאיים?

היערכות לשנת השמיטה

הרב יואל פרידמן
ישנם שלושה נושאים שבהם כל אחד כפרט יכול להיות שותף בהתקדמות בקיום מצוות השמיטה החשובה. ההתקדמות תלויה בראש ובראשונה בהכרה ובתודעה שאנו מבקשים לקיים את המצווה- כשהדבר אפשרי.
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    הבא