מאמרים

יעוץ חקלאי לגוי בשמיטה

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א
לנוכרי יש קרקע אותה הוא מעבד כל שנה ומגדל בה גידולים פשוטים. לקראת השמיטה הוא מוכן למסור אותה לחברה של נוכרים אחרים המתמחים בגידולי ירקות מיוחדים הדורשים מיומנות גבוהה יותר. החברה הזאת נעזרת בעצות ובציוד של יהודים. האם הדבר מותר?

מכירת תוצרת אוצר בית דין לגויים

הרב יהודה זולדן
ישנם מקומות, ובמיוחד בערים, שבמעגל הלקוחות הקבועים נמצאים גם גויים. האם ניתן למכור פירות אוצר בית דין לגויים?

פירות הקיץ בגינה ביתית

הרב יהודה הלוי עמיחי
אנו עומדים בימי הקיץ ופירות העונה החלו מבשילים, בהרבה גינות ישנם מספר עצים (כגון: משמש, אפרסק, ענבים, תפוח) והלכות שמיטה מרובות הן, במאמר נעסוק בשאלות המרכזיות המתעוררות בעצי הפרי הפרטיים בתקופה זו

ייצוא של פירות נכרים בשביעית

הרב יהודה הלוי עמיחי
האם תושבי חו"ל המקפידים על קדושת שביעית בירקות נכרים, יכולים לבקש מבני א"י הנוהגים כדעת הב"י שאין קדושת שביעית בשל נכרים, לייצא עבורם ירקות ללא תולעים, מכיוון שידוע שירקות אלו הם נקיים במיוחד מחרקים ואילו האחרים יש בהם נגיעות גבוהה?

פירות אוצר בית דין במרכולים בהם קונים גם נכרים

הרב שמואל דוד
במרכולים רבים קונים לא רק יהודים, והתעוררה השאלה הכיצד נחלק שם פירות שביעית, הלוא איסור מפורסם הוא שאין מאכילים את הנכרי פירות אלה

זריעת גרעיני שביעית

הרב יעקב אפשטיין
גרעין שנשאר מפרי הקדוש בקדושת שביעית (כגון אפרסק או אתרוג) האם מותר לזרוע אותו אחר השביעית? כמו"כ מה דין זרעי ירק הקדוש בק"ש (כגון דלעת) אשר אינו אסור בספיחין?

יצוא אתרוגים בשנת השמיטה

הרב יעקב אפשטיין
הוצאת אתרוגים מארץ ישראל בשביעית ויציאה בהם ידי חובת מצות ארבעה מינים היא שאלה שעלתה על הפרק לפני כמאה ושלושים שנה (שמיטת תרמ"ב). לאחר שסוחרי אתרוגי קורפו ייקרו אותם מאד והיה חשש מעשי שרבים לא יוכלו לקיים מצות אתרוג בגלל מחירו

הידור באתרוג שגדל בשמיטה

הרב אברהם סוחובולסקי
במאמר זה נברר האם מלאכות הגיזום של הקוצים והעלים סביב פרי האתרוג במשך גידולו מותרת בשנה השביעית או לאו

מסיק שמן שלא כדין

הרב יהודה הלוי עמיחי
לאחרונה מסק אחד מהתושבים זיתים מעצי הזית ביישוב שהם הפקר ושלח אותם לבית בד שהפיק מהם כ 50 ליטר שמן. המוסק לא הצטרף לאוצר בית דין. במאמר נעסוק בשאלות העולות מהמקרה הנ"ל

הרכבות בירקות

הרב יהודה הלוי עמיחי
נשאלת השאלה האם אפשר להרכיב ירקות בארץ, בחו"ל או על ידי גוי. כמו כן נשאלת השאלה מהן ההרכבות האסורות ומהן המותרות?

חיוב הפקר בפירות אוצר בית דין

הרב יעקב אפשטיין
אדם שקנה פירות מאוצר בית דין, בימינו, כאשר פירות שביעית משווקים דרך אוצר בית דין ומחירם נקבע לפי הוצאות המגדל והוצאות ההובלה והאריזה, האם מחוייב בהגיע זמן הביעור להפקיר את הפירות, ואח"כ לזכות בהם?

חישוב עלותם של פירות אוצר בית דין

אג' מרדכי שומרון
בשנת השמיטה הנוכחית פועלים ברחבי הארץ כמה 'אוצרות בית דין', המספקים לצרכנים תוצרת הקדושה בקדושת שביעית. הבסיס ההלכתי לפעילותם הוא התוספתא בשביעית, בית הדין פועל בתור נציג הציבור לחלוקת התוצרת, בבחינת 'יד עניים'.

קצירת תחמיץ בשמיטה למאכל בהמה מזני חיטה

הרב דוד אייגנר
בישראל נזרעים שני קווי חיטה מרכזיים, קווי חיטה לאפייה וקווי חיטה לתחמיץ. לכל קו יש זנים המיועדים לו, האם מותר לקצור את החיטה הזו לצורך מאכל בהמה בשמיטה?

תוצרת חקלאית יהודית שיש בה קדושת שביעית

הרב יהודה זולדן
היחס המיוחד לגידולי הארץ בשנה זו מרענן את הקשר של מי שאיננו חקלאי לארץ ולתוצרתה. הוא גם מחזק את ידיהם של עובדי האדמה בשנה זו ובכלל. חקלאות יהודית בארץ ישראל היא איננה רק צורך קיומי, אלא גם ערך עצמי, ועל כן יש עדיפות לתוצרת יהודית מקומית על פני יבוא מחוץ לארץ או תוצרת נכרית.

דין שסק רבעי ששכחו לבערו בפסח של שנת השמיטה

הרב יואל פרידמן
מי שהיו לו פירות מעץ שסק בשנתו הרביעית בערב פסח השנה (שנת השמיטה) – האם היה צריך לקיים בהם את מצוות הביעור? מה דין הפירות לאחר הפסח, אם הוא לא ביער?

דין הרכבת אילן בידי גוי

הרב יהודה הלוי עמיחי
נחלקו תנאים, האם בן נח אסור בהרכבת אילנות? לדעת רבי אלעזר יש איסור לבני נח להרכיב: "את חקתי תשמורו - חוקות שחקקתי כבר לבני נח". ואילו לדעת רבנן אין איסור מהתורה לבני נח, אלא שהקב"ה חקק בעולמו שלא ירכיבו (טבע העולם).

ניסוי גידול עצי אגס על כנת אגס

מאיר פרנקל
הבעיה היא שיש בהרכבת אגס על חבוש איסור כלאיים. לכן, אני רוצה לציין התפתחות חדשה שבהחלט יכולה לפתור את בעיית גידול האגס, ולא להזדקק לצירוף אגס + חבוש

מנין שנות השמיטה לעתיד לבוא

הרב יהודה הלוי עמיחי
והביאך ה' אלהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה

מה נאכל בשנה השביעית?

הרב יצחק גרינבלט
שנת השמיטה בפתח, והנה פורצים ועולים שוב הדיונים הגדולים, היתר מכירה – אוצר בית דין? מה עושים? כיצד יעשה האזרח הפשוט שאין ידו משיגה בנבכי הסוגיות והפלפולים בנושאים אלו?

עקירת עשבים בגינה

הרב יהודה הלוי עמיחי
במשך שנת השמיטה מתרבים העשבים בגינה, האם מותר לעקור עשבים אלו, ובאיזה אופן?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    הבא