מאמרים

ביעור בפירות מאוצר בית דין

הרב יואל פרידמן
פירות של אוצר בית דין, האם יתחייבו בביעור בהגיע זמן ביעורם?

שמיטה לגננים

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א
סיכום שיעור הרה"ג יעקב אריאל שליט"א יום עיון לגננים

קדושת שביעית בבוטנים וגרעינים

הרב שאול ישראלי
שאלה אודות גרעינים ובוטנים בשנת השמיטה, כאשר לקיטת גרעינים היא קודם ראש השנה (אוקטובר), ואילו לקיטת הבוטנים היא אחר ראש השנה (אוגוסט), מה דינם לענין קדושת שביעית?

משמעויות תקנת פרוזבול

הרב אברהם סוחובולסקי
הרבה עסקו בהבנת משמעות הפרוזבול בהגדרות ההלכתיות כיצד ובאיזה אופן וע"פ איזה כללים הלכתיים פועל הפרוזבול, כך שלא ישמט את ההלוואות. במאמר זה ננסה להבין את משמעות הפרוזבול במובן הרעיוני

הגדרת החנטה בלימונים

הרב שאול ישראלי זצ"ל
האם ללימונים שיצאו לשמינית יש קדושת שביעית, או שאפשר לשווקם ללא קדושת שביעית?

שמיטה מתוצרת עברית או מייבוא-תגובה

הרב יואל פרידמן
תגובה למאמרו של הרב יוסף צבי רימון-שמיטה מתוצרת עברית או מייבוא

שמיטה מתוצרת עברית או מייבוא?

הרב יוסף צבי רמון
בשמיטות קודמות עיקר ההתלבטויות של תושבי ישראל, שומרי תורה ומצוות, היתה האם להעדיף תוצרת יהודית או תוצרת ערבית. כיום, בשמיטה הקרובה, עניין התוצרת הערבית בשמיטה יורד בצורה משמעותית אולם, עדיין נשאלת השאלה האם להעדיף תוצרת יהודית זו או להעדיף ייבוא.

אוצר הארץ תוצרת יהודית לשנת השמיטה – רקע הלכתי

הרב אהוד אחיטוב
קביעת סדרי עדיפות מבחינה הלכתית הינה דבר מורכב ביותר, במיוחד לאור העובדה שהשאיפה של מערך אוצר הארץ היא לדאוג לציבור הצרכנים והחקלאים היהודים כאחד

מצעים מנותקים שאינם מיטלטלים

הרב שאול ישראלי זצ"ל
מה דינם של עציצים גדולים וכבדים, הקבועים במקומם ואינם מיטלטלים בשנת השמיטה?

שמיטה של ציבור

מערכת אמונת עיתך
נשאלה בספרא השאלה המפורסמת: "מה עניין שמיטה אצל הר סיני? והלא כל המצות נאמרו מסיני?" וענו על כך "מה שמיטה נאמרו כללותיה ודקדוקיה מסיני, אף כולם נאמרו כללותיהם ודקדוקיהם מסיני"

אוצר בית דין

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א
כיצד ניתן לקיים את מצות השמיטה בימינו הלכה למעשה?

נטיעת עצי סרק ערב שביעית

הרב אהוד אחיטוב
שתילת עצי פרי חשופי שורש בערב שביעית מותרת עד ט"ו באב, שהם לכל המאוחר ארבעים וארבעה יום לפני ראש השנה של השביעית (עד ט"ז באב תשס"ז), השאלה היא מה הדין בנטיעת עצי סרק או פרחי נוי לפני השמיטה?

עשיית פעולות מחמת הפסד בשביעית

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א
הפסד בשביעית הינו נושא מקיף ורחב מאוד המצריך עיון. הבעייתיות בנושא זה היא שהמושג "הפסד" אינו קיים בשנת השמיטה, שהרי כל מצות השמיטה כרוכה בהפסד. לכן ההגדרות של הפסד במצות השמיטה הינן שונות מגדרי הפסד בשאר מצוות.

מאכל בהמה בשביעית

הרב יעקב אפשטיין
איך ראוי להכין מאכל בהמה בשנת השמיטה בדרך המותרת?

קרבה שנת השבע

הרב מוטי שומרון
הנחיות לטיפול בגינה הפרטית לקראת שנת השבע

הדרכה חקלאית בשמיטה

הרב מאיר נהוראי רב משואות יצחק
האם מותר להדריך הדרכות חקלאיות לחקלאים שאינם שומרים שמיטה כהלכתה וכן האם יש הבחנה בין חקלאי שהסתמך על היתר מכירה לבין חקלאי שלא הסתמך על היתר מכירה?

להנחלת ערכי השמיטה

מערכת אמונת עיתך
האם כיום, שחלק קטן של הציבור הוא חקלאי ורוב הציבור הם שכירים ובעלי מקצועות חופשיים, יכול אדם לומר שמצוות השמיטה במכלולה הרחב אינם נוגעים לו?

הרב קוק והיתר מכירה

הרב יהודה הלוי עמיחי
נושא השמיטה הטריד את מחשבת הרב קוק מאד, ובשנת תר"ס אנו מוצאים שכתב ברור הלכתי ארוך לשאלה האם אפשר לסמוך על היתר המכירה

הפרשת תרו"מ מפירות היתר מכירה

הרב יהודה הלוי עמיחי
השאלה הנשאלת בפנינו היא מה הדין ביבול ששייך לעכו"ם עד שעת מכירתו ללוקח, והמירוח נעשה על ידי ישראל קודם המכירה, האם יש בו חיוב תרו"מ?

גידול לצורך מאכל בהמה בשביעית

הרב מאיר נהוראי
במהלך המאמר נידונו הבעיות המרכזיות הקשורות לאיסור ספיחין וקדושת שביעית
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    הבא