מאמרים

שמיטת כספים למהדרין– ריאליה או אוטופיה?!

הרב אלישע וישליצקי
את ראש החץ ביצירת התהליך המחודש והמקודש של שמיטת כספיים למהדרין התשס'ח, בונה בטבעיותו ובאצילותו 'מכון התורה והארץ' של גוש קטיף, ביחד ובמשולב עם 'פעמונים' שכבר התמחו בעזרה לשכבות החלשות של האוכלוסיה.

שמיטת כספים, מהפכה חברתית לאומית יהודית

הרב יגאל קמינצקי
מעבר לעצם חשיבות קיום מצות "שמיטת כספים" הנוהגת כיום מדרבנן, אנו מאמינים שאם נעבוד ברצינות ובמסירות, נוכל מתוך קיומה של מצוה זו לפתוח פתח למהלך חברתי, כלכלי, כלל ארצי שיאפשר למשפחות רבות מאוד במדינה שנקלעו למצוקה כלכלית, שקעו בחובות כבדים והפכו להיות "עבדים" ללווים בבחינת "עבד לווה לאיש מלווה", לצאת…

הידור במצוות שמיטת כספים

הרב יואל פרידמן
אנו תקווה שבזכות הדקדוק בקיום מצוות שמיטת כספים נזכה להיות מוארים באורה של מצווה זו, והקב"ה יביא אותנו למציאות שנהיה מחויבים בקיומה השלם והאידיאלי של מצוות שביעית בכלל ומצוות שמיטת כספים בפרט

שמיטת קרקעות ושמיטת כספים: קדושת הארץ וקדושת עם ישראל

הרב יהודה הלוי עמיחי
חז"ל מקישים ומצמידים את שמיטת הכספים לשמיטת קרקעות, כך ששמיטת כספים משלימה את ציווי התורה על שמיטת קרקעות. ונשאלת השאלה, מה מקום מצאו חז"ל להשוות בין שתי השמיטות הללו?

וצדקה תציל ממוות

הרב שלמה אבינר
שמא יאמר אדם: למה אפסיד את כספי בליל ראש השנה, והרי זה כספי שלי!! - ובכן, זה לא ממש שלך. "לי הכסף ולי הזהב נאום ד' צבאות" (חגי ב ח).

שמיטת כספים בימינו כיצד?

הרה"ג יעקב אריאל
שמיטת כספים היא רעיון נפלא. אחת לשבע שנים יכול הלווה להשתחרר ממעמסת החובות הרובצת עליו ומדכאת אותו, ולפתוח דף חדש בחייו. אולם על רקע הכלכלה המודרנית הרעיון נראה אוטופי מדי ולכאורה לא ישים

פירוש המשניות להרמב"ם מהדורת הרב יוסף קאפח

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א
המאמר עוסק בפירוש המשניות להרמב"ם מהדורת הרב יוסף קאפח

מהנעשה והנשמע ב"אוצר הארץ"

מאמר מערכת אמונת עיתך
המטרה המרכזית של המפעל לדאוג לאספקת פירות וירקות המותרים בשביעית ללא הזדקקות בתוצרת נכרית. מתוך רצון לחזק את החקלאות היהודית נעשה סדר עדיפויות לאספקת תוצרת בהדרכת מכון התורה והארץ

הלכות שמיטת כספים ופרוזבול

שמיטת כספים נוהגת בזמן הזה מדרבנן. השמיטה מפקיעה את כל החובות שזמן פרעונם יחול לכל המאוחר עד ערב ראש השנה של השמינית. חוב שנוצר כתוצאה מפסיקת בית דין וכן חוב שנמסר לבית דין – אינם נשמטים. מכח דין זה תיקן הלל הנשיא פרוזבול.

התורה והארץ – חלק ו' – שביעית

הרב עזריאל אריאל
"התורה והארץ" – חלק ו', מאמרים ותשובות בהלכות שביעית

מצוות שמיטת כספים למהדרין 'זכר לשביעית'

הרב יואל פרידמן
עלה הרעיון לקיים את מצוות שמיטת כספים למהדרין, ולא להסתפק במה שנהגנו בשמיטות עברו בכתיבת הפרוזבול לבד. מה טעם יש בעשיית 'זכר' ומדוע לא נסתפק במה שקבעה ההלכה שהכותב פרוזבול אין חובותיו נשמטים?

במוצאי שביעית- הפילוג, החורבן, ובן דוד בא

הרב יהודה זולדן
האם יש משמעות מיוחדת לכך שבית המקדש הראשון ואו אף השני חרבו דוקא במוצאי שביעית?

מקץ שבע שנים

הרב גבריאל קדוש
בסופה של שנת השמיטה ישנן שתי מצוות המהוות השלמה לכל דיני מצוות שנת השבע: השמטת כספים ומצוות הקהל

נקודות לסיכום - שמיטה תשס"א

הרב חגי פנחס בר גיורא
"שש שנים תזרע את ארצך ואספת את תבואתה והשביעית תשמטנה ונטשתה..." (שמות כג,י)

טעמי שמיטה ויובל לרמב"ם

הרב יהונתן שמחה בלס
הרמב"ם מונה במורה נבוכים שלשה טעמים למצוות עליהן כתב בהלכות שמיטה ויובל

מתשס"א לתשס"ח

הרב יהודה הלוי עמיחי
בעברנו את שנת השמיטה תשס"א עלינו להתבונן אלו מסקנות אפשר כבר ללמוד ממה שעבר עלינו במשך השנה, ואלו פעולות צריך להתכונן לקראת שנת השמיטה הבעל"ט - שנת תשס"ח

קניית פרחים ועצים בשמינית

הרב אהוד אחיטוב
אחת השאלות המעסיקות את הציבור לאחר השביעית היא כיצד לקנות פרחים מרבדי דשא או עצים, האם מותר לקנות מכל המשתלות לאחר השביעית, או שיש איסור לקנות ממשתלות ששתלו או עבדו באיסור?

שמיטת כספים למהדרין

הרב יואל פרידמן
מצוות שמיטת כספים מצטיירת בעינינו כחזון אוטופי. החובות שהעניים נאלצו ללוות במשך השנים לשם קיומם וקיום משפחתם, נשמטים – מבוטלים. פרוייקט ושמו 'נדיבי ארץ' מבית מכון התורה והארץ ופעמונים, הופך למציאות חזון אוטופי זה.

איך להתמודד עם החוב? שמיטת הכספים חוזרת

איציק וולף, מתוך אתר NRG
כבר בשמיטה הקודמת הקים מכון 'התורה והארץ' את קרן 'נדיבי ארץ', לסיוע למשפחות חייבים באמצעות הסדרי חוב בסיומה של שנת השמיטה. ב'נדיבי ארץ' נשענים על הלוואות של אנשים פרטיים. הרעיון המרכזי של הקרן הוא החייאת מצוות שמיטת הכספים במתכונתה המקורית.

שמיטה תשס"א-ואנחנו

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א
ההסברה והלימוד הם המוקדים העיקריים שבהם תודעת השמיטה עשויה להתחזק הן אצל הצרכנים והן אצל החקלאים
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    הבא