מאמרים

קדושת שביעית בדבש

הרב יהודה הלוי עמיחי
אם יש קדושת שביעית בדבש? ובמה שונה דין הדבש מכל דבר הקדוש בקדושת שביעית שמעבדים אותו שעדיין קדושתו עליו?

הקפאת ענבים

הרב יהודה הלוי עמיחי
אחד השימושים החביבים על ילדים הוא הקפאת ענבים וליקוקם כגלידה, ונשאלת השאלה האם מותר לעשות כן בפירות שביעית

מסיק זיתים ועשיית שמן בגינה פרטית

הרב יהודה הלוי עמיחי
אדם שיש לו שני עצי זית בגינתו, והזיתים הופקרו כדין פירות שביעית, ורוצה כעת למסוק את עצי הזית על מנת לכתוש אותם לשם עשיית שמן, האם מותר לעשות כן וכיצד?

דיני שביעית בשנה השמינית

מאת רבני המכון
פסקי הלכות-דיני שביעית בשנה השמינית

קדושת שביעית בצמחי מרפא (האלוורה)

הרב יהודה הלוי עמיחי
נשאלת השאלה האם יש קדושת שביעית באלוורה, מאימתי והאם מותר להשתמש במיץ לרפואה?

הוצאת פירות שביעית לאילת

הרב יעקב אריאל
האם הנגב והערבה נתקדשו בקדושת הארץ? שנאמר 'ושתי את גבולך מים סוף עד ים פלשתים' (שמות כג, לא), זו הארץ המובטחת לאברהם אבינו ע"ה. מאידך גיסא, בפרשת מסעי הגבול הדרומי של ארץ ישראל הוא מקצה ים המלח (במדבר לד, ג), וארץ זו לא נכבשה, לא בידי עולי מצרים ולא בידי עולי בבל.

תערובות בשמן שביעית

הרב יהודה הלוי עמיחי
נשאלת השאלה מה דין שמן הקדושים בקדושת שביעית?

שמן שביעית לנרות חנוכה

הרב עזריאל אריאל

דין שימוש בשמן המופק ממטע זיתים הקדושים בקדושת שביעית, הלכה למעשה.

שקילת פירות של אוצר בית דין

הרב נתנאל אוירבך
הפירות והירקות המשווקים על ידי אוצר בית דין קדושים בקדושת שביעית, דבר שגורר בעקבותיו איסור מדידה ושקילה של תוצרת זו. במציאות השיווק של ימינו כמעט שאין אפשרות לשווק פירות ללא שקילה, ואכן רבים המשווקים תוצרת של אוצר בית דין, שנוהגים לשקול את הפירות. האם מותר לעשות כן, ומה יסוד ההיתר?

שמיטת כספים בבנקים

הרב יעקב אריאל
אמנם כבר עברה שנת השבע, אך שאלת השמיטה בבנקים עדיין אקטואלית.

שמיטת כספים בפיקדונות בבנקים

הרב שמואל פולצ'ק
יש מקום לדון במעמד הבנקים לעניין שמיטת כספים. האם בנק, שהוא תאגיד בערבון מוגבל, דינו כלווה רגיל, אשר המלווה לו צריך לשמט את ההלוואה? או שכיוון שהבנק אינו אדם, אין המלווה לו משמט?

פרשת כי תבוא - כלכלה ושמיטת כספים

הרב ד"ר רונן לוביץ
בכלכלה המודרנית קל מאוד לרוץ קדימה אל העושר תוך התפתחות כלכלית מואצת, ולהדחיק כמה גורמים מאזנים וממתנים שבסופו של דבר עלולים להיות אבן נגף קריטית. הרב ד" רונן לוביץ מציע במאמרו - סיום שנה בהשקעה כלכלית מניבה

Shmitat ksafim

Rabbi Yehuda Halevy Amichai
Chazal juxtapose shemitat kesafim, the cancellation of debts, and shetmitat karka’ot, the nullification of ownership over the Land of Israel, and apply halachik principles from one concept to the other. In this way Chazal present shemitat karka’ot as complementing the Torah precept of shemitat kesaf…

חובת פרוזבול לאשת איש

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א
האם אשה חייבת לכתוב פרוזבול משלה או שהיא יכולה לסמוך על הפרוזבול של בעלה?

שטר פרוזבול

מכון התורה והארץ
לטובת הציבור - שטר פרוזבול של קרן 'נדיבי ארץ' לקיום מצוות שמיטת כספים ופרוזבול למהדרין.

שמיטת כספים בכלכלה המודרנית

הרב שלמה אישון
יישום מצוות שמיטת כספים בכלכלה של ימינו, המתבססת על מתן אשראי, מעוררת קושי גדול. הפרוזבול הוא פיתרון חלקי בלבד עקב מוגבלותו לשמיטה מדרבנן והפספוס של ערכי המצווה. אם כך מהו הפיתרון הראוי?

נדיבי ארץ ואוצר הארץ: תשובת האומה וארצה

הרב גבריאל קדוש
עצם השאיפה לקיומן של מצוות התלויות בארץ, למרות תוקפן ההלכתי כמצוות דרבנן או כזכר למצוות התלויות בארץ הוא גורם לשיבת תוקפן האידיאלי של מצוות אלו והשבת מעמדן הראוי להם.

וזה דבר השמיטה

הרב צבי שורץ
שנת השמיטה היא שנה שבו העם כולו מגלה במשך שנה שלמה את מעלותיו וסגולותיו ובעיקר את היסוד העמוק של בין אדם לחברו בהפקרת השדות ובאיסור סחורה.

מחיקת חובות?

הרב יצחק גרינבלט
לימוד ובירור של הלכות ושל מעשים חשוב בכל זמן בשנה. חודש אלול השנה קשור לנו למשהו שונה מכל שנה, פרוזבול! מה לשמיטת כספים ושמיטת קרקעות? האם ואיך לעשות פרוזבול? נקודות רבות לבירור

שמיטת כספים וצדק חברתי במשנתו של מרן הרב קוק זצ"ל

הרב עזריאל אריאל
"שתיקה רועמת" מאפיינת את התייחסותו של מרן הרב קוק זצ"ל אל שאלת הצדק החברתי. כל זאת, למרות שהיה נושא זה אחד הנושאים המסעירים ביותר את הדור. מצוה אחת לא איפשרה יותר להתעלם: מצוות השמיטה.
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    הבא