מאמרים

האם יש להרכבת זרעים השלכות הלכתיות

אג' מוטי שומרון
בעלון 'הנוטע' שהתפרסם בחודש סיוון תשע"ג, פרסם משה בר יוסף כתבה מעניינת, ובה הוא הציג ניסוי חדשני שביצע יחד עם אנשי מחקר נוספים (פרופ' ביל דוודסון מפלורידה, ד"ר שמואל זילכה, אריה רוטבאום ויוסף יניב ממרכז וולקני), בהרכבת זרעים על עצי פרי.

הקדמה להצעת המחקר – כלאים באבטיח

אג' מוטי שומרון
בקיץ האחרון נשתלו בארץ שטחים נרחבים עם אבטיח אשר הורכב על כנת דלעת. אמנם מבחינה בוטנית שני המינים שייכים למשפחת הדלועיים, אך מבחינה הלכתית הם שני מינים האסורים זה בזה

דילול כימי באפרסק, נקטרינה, שזיף ומשמש

אג' מרדכי שומרון
היערכות לשמירת שמיטה דילול כימי באפרסק, נקטרינה, שזיף ומשמש

המשפטים החקלאיים בתנ"ך

ד"ר חן שיפריס
האדם הראשון לוּקח מן האדמה וקשר בסיסי זה חובק את יחסי אדם לאדמתו, לצומח ולחי

אוצר המלים החקלאיות בתנ"ך

ד"ר חן שיפריס
האדם הראשון לוּקח מן האדמה וקשר בסיסי זה חובק את יחסי אדם לאדמתו, לצומח ולחי

ישראל בנוף המקראי-חקלאי

ד"ר חן שיפריס
שלושת המשלים שהובאו כאן מתקופות שונות מעידים עד כמה נזקקו דוקא לדימויים חקלאיים בבואם לחנך במסלול תורני-מוסרי, ועד להתייחסותם לפוליטיקה שבין האומות.

פטל, אוסנה ואוכמניות– אילן או ירק - סקירה מקצועית

אג' מרדכי שומרון
סקירה מקצועית- פטל, אוסנה ואוכמניות– אילן או ירק?

חממת מחקר ב"מכון התורה והארץ" - לראשונה מאז הגירוש

מוטי שומרון
מאז הגירוש לפני עשר שנים ועד עתה לא הייתה ל"מכון התורה והארץ" חממת מחקר שתאפשר לערוך מחקרים ברמה הנדרשת. כעת בשעה טובה ומוצלחת, בנינו חממת מחקר בהתאם לדרישות ההלכתיות של שנת השמיטה.

ספירת השנים לשמיטה וליובל וספירת העומר

הרב יהודה זולדן
מצוות ספירת השנים מוטלת על בית דין, ובראש השנה שבכל שנה הם היו מכריזים על מניין השנה. מצווה זו מוטלת על כל ישראל, אך בית הדין הוא זה שמקיים אותה בשם כלל ישראל

קדושת שביעית וביעור

מרן הראשון לציון הרה"ג מרדכי אליהו זצוק"ל
פסקים של מרן הראשון לציון שליט"א שנמסרו ע"י הרב עידו אלבה על קדושת שביעית וביעור

אתרוגים של אוצר בית דין שהוצאו מאריזותיהם

הרב יעקב אריאל
?האם אתרוגי שביעית שהוצאו מאריזותיהם ונעשה בהם מסחר באיסור, ראויים לברכה

ארבעת המינים בשביעית – מידע יישומי

הרב נתנאל אוירבך
מידע יישומי לגבי ארבעת המינים בקדושת שביעית

שייכות פירות הלימון שעל העץ לשנים שונות

אג' מרדכי שומרון
ישנם מינים בודדים של עצי פרי בעלי תכונות מיוחדות, המאפשרות להם לפרוח ולהצמיח פירות כמה פעמים במשך השנה. על מינים אלו נמנים האתרוג והלימון. תופעה זו מעמידה בפנינו אתגר מיוחד בהלכות השמיטה

קטיף לימוני שביעית, סחיטתם והקפאתם

הרב יהודה זולדן
בשנת השמיטה יקטוף בעל העצים בכל פעם קצת מהלימונים, ולא את הכמות שהוא רגיל לקטוף בבת אחת בשנים אחרות

הגדרת החנטה בלימונים

הרב יואל פרידמן
חלקו הפוסקים אם דין לימון כדין אתרוג, או שמא דינו כשאר פירות האילן

התנהגות בשאריות אוכל שיש בהן קדושת שביעית

הרב יואל פרידמן
המאמר עוסק במענה על שאלות בעניין התנהגות בשאריות אוכל שיש בהן קדושת שביעית

עוד על קדושת שביעית בדבש

הרב יעקב אפשטיין
המאמר עוסק בהרחבה על קדושת שביעית בדבש

נתינת שאריות מזון לבהמות

הרב יואל פרידמן
נקודת המוצא שבדיוננו ששאריות מזון מפירות שיש בהן קדושת שביעית – אין לזרוק אותם ישירות לפח האשפה. נשאלת השאלה האם מותר להשתמש באותן שאריות מזון ולתת אותן לבהמות?

לאכלה ולא להפסד

הרב שמואל נחושתן
"מה קודש תופס את דמיו, אף שביעית תופסת את דמיה"- יש לשאול מהי המשמעות של ביטוי זה?

קדושת שביעית בעצי מאכל לנוי

הרב דורון ותקין
כיצד לנהוג עם זיתים של עצי נוי בשנה השביעית ?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    הבא