מאמרים

ביעור חמץ שביעית בערב פסח

הרב נתנאל אוירבך
אדם שיש לו בביתו מאכל חמץ שמעורבים בו פירות או יין הקדושים בקדושת שביעית, האם יוכל בערב פסח לשרוף תערובת זו כדי לא לעבור איסור חמץ?

גיזום הדסים בשנת השמיטה

הרב נתנאל אוירבך
בסיור שערכו רבני מכון התורה והארץ, הועלתה שאלה מעשית בדבר חלקת הדסים שנשתלה טרם שנת השמיטה למטרת מכירתם לקיום מצוות ארבעת המינים

ביעור פירות שביעית במינים שפירותיהם מצויים בשדה כל השנה

הרב יעקב אפשטיין
יש מיני אילנות שבזמן שכלו מן המטעים והפרדסים הפירות שקדושים בקדושת שביעית, יש עליהם פירות חדשים שאינם קדושים בקדושת שביעית. האם יש ביעור לפירות הקדושים בקדושת שביעית באילנות אלו, או שכיוון שהמין בכללותו לא כלה מן השדה, אין להם ביעור?

תביעת נזיקין באוצר בית-דין

הרב יגאל אריאל
אם אדם הזיק פירות שביעית שבאוצר בית דין, האם יוכל ביה"ד לתבוע אותו לשלם לו, או שאין להפסד זה בעלים ואין כאן ניזק, והמזיק יכול לומר לבית הדין "לאו בעל דברים דידי את"?

רשימת משתלות נוי שומרות שמיטה עפ"י היתר מכירה מעודכנת

מכון התורה והארץ
רשימת מעודכנת של משתלות שומרות שמיטה (עפ"י היתר מכירה) לטובת הציבור.

שתילים במוצאי שביעית

הרב יהודה הלוי עמיחי
אדם שקנו בעבורו שתילי עצי פרי ועצי סרק, ואינו יודע אם המשתלה שבה הוכנו נהגה כהלכה בשביעית. האם מותר לו לטעת אותם?

ספיחין בשמינית

הרב עזריאל אריאל
אחת השאלות הקשות והמסובכות ביותר בהלכות שמיטה, היא: מהו הדין של הירקות בתחילת השנה השמינית? בסוגיא זו ישנן סתירות רבות ועליהן שיטות רבות, ולא נוכל לעמוד על כולן. אך ננסה להציג את הדעות העיקריות

תרומות ומעשרות וביעור במוצאי שביעית

הרב נתנאל אוירבך
.הלכות תרומות ומעשרות וביעור במוצאי שביעית

גידול ירקות במצע מנותק בשמיטה בגוש קטיף

אגרונום מרדכי שומרון
מספר חודשים לפני שנת השמיטה תשנ"ד, הועלה הרעיון לגדל בגוש קטיף ירקות ע"ג מצעים מנותקים במשך שנת השמיטה. מטרת הגידול היתה לספק את התצרוכת של הציבור הדתי, אשר יעדיף ירקות אלו על פני ירקות שגדלו עפ"י היתר המכירה וגם על פני ירקות נוכרים

בעוון שמיטה גלו ישראל

הרב עזריאל אריאל
נסתרות הן דרכי הבורא מאיתנו. לא נוכל להסתפק בהסברים שטחיים ופשטניים לתופעות כה מרחיקות לכת. ובכל זאת יורשה לי לשער שגם בזה אין מקריות. לא מקרית היא סמיכות הפרשיות בשנת תשנ"ד: הסכם הנסיגה ושנת השמיטה

ביעור פירות שביעית במינים שפירותיהם מצויים בשדה כל השנה

הרב יעקב אפשטיין
יש מיני אילנות שבזמן שכלו מן המטעים והפרדסים הפירות שקדושים בקדושת שביעית, יש עליהם פירות חדשים שאינם קדושים בקדושת שביעית. האם יש ביעור לפירות הקדושים בקדושת שביעית באילנות אלו, או שכיוון שהמין בכללותו לא כלה מן השדה, אין להם ביעור?

גיזום הדסים בשנת השמיטה

הרב נתנאל אוירבך
בסיור שערכו רבני מכון התורה והארץ, הועלתה שאלה מעשית בדבר חלקת הדסים שנשתלה טרם שנת השמיטה למטרת מכירתם לקיום מצוות ארבעת המינים

סיכום ניסוי בגיזום אפרסק

מאיר פרנקל
מגדלים אפרסקים ונקטרינות בכל אזורי הארץ על שטח של כ-30.000 דונם. קיימים זנים רבים, הנבדלים ביניהם במועדי ההבשלה, איכות הפרי ודרישות הצינון. איזורי הנטיעה השונים (השפלה, ההר הגבוה וכו') נקבעים בהתאם לתכונות הזנים השונים

האומנם נוסיף למכור?

הרב עזריאל אריאל
שנת השמיטה מתקרבת. שישה חודשים חלפו מאז החלה השנה השישית, ועוד שבעה חודשים נותרו עד לתחילתה של שנת השבע. כבכל ערב שמיטה, מתחדש הפולמוס אודות היתר המכירה

השנה השישית כהכנה לשנת השמיטה

הרב אריה לוין
אנו עומדים בערב שנת השמיטה שנה שישית , וכשם שנאמר על יום השישי "והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו"[1]. יום השישי מכין לשבת. כן השנה השישית, ערב שביעית מכינה לשנת השביעית. "ומי שטרח בערב שבת יאכל בשבת"[2]. כן מי שיכין בשנה השישית יאכל בשנה השביעית

בואו נצא לקראת שנה של שבת

הרב גבריאל קדוש
כיצד אנו צריכים להכין את עצמנו לקראת שבת השנים? לקראת שנה שכולה שבת?

מה עניין שמיטה אצל ציפורן אמריקאית

אג' יחיאל שטיינמץ
אנשים רבים, המקפידים על קיום השמיטה קונים בסופו של דבר, בדרך זו או אחרת, את כל סוגי הירקות והפירות בשנת השמיטה, אך נמנעים מלרכוש פרחים בשנה זו. הדבר נובע מחוסר ידע לגבי מה אסור ומה מותר

מכונה לקילוף תפוחי אדמה

הרב יהודה הלוי עמיחי
האם מותר לקלוף פירות הקדושים בקדושת שביעית במכונה, שעל ידי פעולת המכונה הקליפות הראויות לאכילה (אדם או בהמה) מופנים למערכת הביוב. האם יש בכך הפסד פירות שביעית?

משקל החסידות בהנהגת השמיטה

הרב עזריאל אריאל
שאלת "מה נאכל בשנה השביעית" מלווה את עם ישראל – בהיותו יושב בארצו – מאז כניסתו לארץ ועד ימינו אלה

נתינת שמן תרומה טמאה לכוהן

הרב יואל פרידמן
המוסק זיתים ולאחר מכן עוצר את השמן בבית הבד, צריך להפריש תרומות ומעשרות מן השמן. שמן הזית מיוחד בכך שהוא כמעט המוצר היחיד שהכוהן יכול ליהנות מתרומתו גם בזמן הזה.
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    הבא