מאמרים

ביכורים – והיה כי תבוא אל הארץ

הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל
מאמר מתוך שיחות הרב צבי יהודה –לחומש דברים בנושא מצוות הביכורים ועל יישוב ארץ ישראל.

זכר לביכורים

הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל
מכתב של הרב קוק זצ"ל בנוגע ליחס לחגיגות זכר הביכורים שנערכו בא"י בשנת תרצ"ג. ומה צריכה להיות ההנהגה בחג השבועות.

עין איה מסכת ביכורים - חלק ב'

הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל
הראי"ה קוק זצ"ל בספרו 'עין איה' מפרש את מסכת ביכורים. המאמר נכתב בספר 'ביכורי הארץ' שיצא בעריכת מכון התורה והארץ.

עין איה מסכת ביכורים - חלק א'

הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל
הראי"ה קוק זצ"ל בספרו 'עין איה' מפרש את מסכת ביכורים. המאמר נכתב בספר 'ביכורי הארץ' שיצא בעריכת מכון התורה והארץ.

ביכורים בשבועות

הרב יהודה הלוי עמיחי

האם יש קשר בין חג השבועות המתיר את החדש למצוות הביכורים?

הקדשת ביכורים בזמן הזה

הרב יהודה זולדן
נאמר במשנה: "...והביכורים אינם אלא בשבעה מינים, ובפני הבית". מקור הדין הוא מהפסוק: "ראשית בכורי אדמתך תביא בית ה' א-לוהיך" (שמות). מאחר שכיום אין בית, יש לשאול מה הדין במי שלוקח בזמן הזה את ראשית פירותיו, ומייעד אותם כביכורים, האם חלה בהם קדושה? ואם כן, כיצד יש לנהוג בהם?

על סימון הביכורים כיום (תגובה)

הרב יהודה זולדן
יגדל בנו החשק לקיים באהבה וביקר את אותו החלק שאנו יכולים לקיים בתור זכר לדבר, זכר קודש, זיכרון לחיים שלמים שיבואו לנו בבא תשועה שלמה לעמנו על אדמתנו לתשועת עולמים

על מעשר העני

הרב עזריאל אריאל
לפרשת כי תבוא - שתי פנים הן לנתינת מעשר העני. לא דומה הוא לתרומה ולמעשר הלוי, אשר מקבליהם נוטלים אותם בזכות, "חלף עבודתם אשר הם עובדים באוהל מועד". מעשר העני, בחסד ניתן הוא לעני. מה קל הוא לנותן המעשר להיכשל בנתינה לעני בדרך מתנשאת ויהירה. מה קל הוא לבייש את העני בנתינה לא רגישה...

דין לקט בנשר הקומביין

הרב יעקב אריאל
יש דעה שאפשר להפריש תרו"מ מנשר הקומביין אך יש שאומרים שיש לפטור את ה"נשר" מתרו"מ מפני שהוא לקט. מהי ההכרעה?

בצדקה תיכונני-מתנות עניים כדגם למדיניות סוציאלית

הרב עזריאל אריאל
מידי שנה בשנה חוזר וניעור הוויכוח הציבורי אודות "קו העוני". כעם של גומלי חסדים, חוזרת החברה הישראלית ובוחנת את עצמה אם עשתה די למען שכבות המצוקה. מערכת גדולה ומסועפת של חקיקה סוציאלית באה להסדיר את זכויותיהן.

לקיטת מתנות עניים ע"י גבאי צדקה-תגובה

הרב דב ליאור והרה"ג יעקב אריאל
תגובות למאמר לקיטת מתנות עניים ע"י גבאי צדקה

את העני עמך לשנת מעשר עני

הרב גבריאל קדוש
"ואל זה אביט אל עני" ישעיהו סו', ב' אך האם מציאות זו של עניים בעולם הינה מחוייבת המציאות? האם בכדי לזכות אותנו ולהרבות חסד בעולם יש צורך בחיי עניות של אוכלוסיה מסוימת בכדי שקבוצת אנשים אחרת תרבה ע"ח את זכויותיה?

לקיטת מתנות עניים ע"י גבאי צדקה

הרב יעקב אפשטיין
האם רשאי גבאי צדקה לאסוף לקט שכחה ופאה, פרט ועוללות (בכרם), ולחלקם לעניים? והאם במקרה ועניים אינם באים וגבאי יכול לבוא חייבים בעלי השדה להניח את המתנות ע"מ שהגבאי יאספם לעניים?

נתינת מעשר עני וצדקה לעני שאינו מוכן לעבוד

הרב יהודה הלוי עמיחי
עני שאיננו נושא בעול עם החברה שמסייעת ועוזרת לו. הוא איננו מוכן לעבוד או שהוא בררן ואיננו מוכן לקבל כל עבודה שמוצעת לו. האם חייבים לתת לו מעשר עני או צדקה?

מצוות פאה במטעים

הרב שמואל דוד
האם חובת השארת פאה חלה גם במטעים וכיצד מקיימים מצווה זו בימנו?

מתנות עניים בזמן הזה

הרב יהודה הלוי עמיחי

האם יש חובה להניח מתנות עניים בימינו

לקט פאה טרם לקיטתו ע"י עניים

הרב יהודה שביב
לקט פאה טרם לקיטתו ע"י עניים – למי הוא שייך

מום באוזן הבכור

הרב יגאל הדאיה
האם הבכורות יצאו לחולין משום שנעשה מום באוזנם או שמא אין זה חשוב כמום?

ראשית הגז בימינו

מה עושים כשהמצווה מהתורה לתת לכהן את ראשית הגז, אך במציאות העכשווית הגז הוא חסר ערך?

על ברכה בשחיטה של בכור בעל מום

הרב יעקב אפשטיין
תשובת הרב יהודה הלוי עמיחי (אמונת עתיך 102, עמ' 20) לגבי ברכה בשחיטת בכור בעל מום צריכה לעניות דעתי כמה הבהרות.
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    הבא