מאמרים

הלכות חלה

הראשל"צ הרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל
הלכות חלה מאת הראשל"צ הרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל

כמות העיסה שיש להפריש להפרשת חלה

הרב יואל פרידמן
במאפייה יש ויכוח בין המשגיחים, האם יש להפריש 'כזית' חלה בכל הפרשה, או שיש להפריש פחות מ'כזית'?

ביכורים מארץ זבת חלב ודבש - חלק ג'

הרב יגאל אריאל
"ואלו מביאין וקורין, מן העצרת ועד החג, משבעת המינים, מפירות שבהרים, מתמרות שבעמקים, ומזיתי שמן מעבר הירדן. רבי יוסי הגלילי אומר, אין מביאין בכורים מעבר הירדן, שאינה ארץ זבת חלב ודבש". מהי ההגדרה של 'חלב ודבש' ומתוך מה יש להביא ביכורים?

ביכורים מארץ זבת חלב ודבש - חלק ב'

הרב יגאל אריאל
"ואלו מביאין וקורין, מן העצרת ועד החג, משבעת המינים, מפירות שבהרים, מתמרות שבעמקים, ומזיתי שמן מעבר הירדן. רבי יוסי הגלילי אומר, אין מביאין בכורים מעבר הירדן, שאינה ארץ זבת חלב ודבש". מהי ההגדרה של 'חלב ודבש' ומתוך מה יש להביא ביכורים?

ביכורים מארץ זבת חלב ודבש - חלק א'

הרב יגאל אריאל
"ואלו מביאין וקורין, מן העצרת ועד החג, משבעת המינים, מפירות שבהרים, מתמרות שבעמקים, ומזיתי שמן מעבר הירדן. רבי יוסי הגלילי אומר, אין מביאין בכורים מעבר הירדן, שאינה ארץ זבת חלב ודבש". מהי ההגדרה של 'חלב ודבש' ומתוך מה יש להביא ביכורים?

ביכורים כמצוה התלויה בארץ

הרב יהודה הלוי עמיחי
מהי הגדרת מצווה התלויה בארץ ומתוך כך האם מצוות ביכורים תלויה בארך ומהם הגדרים ההלכתיים שלה?

נשים במצות ביכורים

הרב צבי סלושץ
האם מצוות ביכורים היא 'מצוות עשה שהזמן גרמא' ומתוך כך מהו החיוב לנשים במצווה זו?

ייחודה הציבורי של העלאת הביכורים

הרב שלמה רוזנפלד
במשנה בביכורים ג, ג נמצא תיאור מפורט ומרשים אודות ההתכנסות המשותפת, השיירה העולה לירושלים וקבלת הפנים המיוחדת שעשו להם אנשי ירושלים. דיוננו יסוב בענין זה, ובחובת העמידה של אנשי ירושלים בפני מי שעושה מצווה.

ביכורי יחיד וביכורי ציבור - חלק ב'

הרב יעקב אפשטיין
"בכורים" במקרא- בתורה ובנביאים, מתפרש הן לגבי מצות ביכורים של היחידים, והן לגבי ביכורים של ציבור: העומר ושתי הלחם. האם מצוות הביכורים היא מצווה המוטלת על היחיד או על הציבור?

ביכורי יחיד וביכורי ציבור - חלק א'

הרב יעקב אפשטיין
"בכורים" במקרא- בתורה ובנביאים, מתפרש הן לגבי מצות ביכורים של היחידים, והן לגבי ביכורים של ציבור: העומר ושתי הלחם. האם מצוות הביכורים היא מצווה המוטלת על היחיד או על הציבור?

הבאת ביכורים – עמידת היחיד לפני ה'

הרב משה צבי נריה
"צפה משה רבנו עליו השלום ברוח-הקודש, שבית-המקדש עתיד להחרב, והביכורים עתידים להפסק, עמד והתקין לישראל שיהיו מתפללין שלוש פעמים בכל יום". מה בין מצוות הביכורים לתפילה היומיומית?

ביכורים בימי עזרא ונחמיה - חלק ב'

הרב יהודה זולדן
בכתב האמנה שנכתב בימי עליית נחמיה, מתחייבים שבי ציון: ולהביא את בכורי אדמתנו ובכורי כל פרי עץ שנה בשנה לבית ה' (נחמיה י, לו). במאמר זה נברר מספר שאלות הקשורות להבאת הביכורים בימי עזרא ונחמיה.

ביכורים בימי עזרא ונחמיה - חלק א'

הרב יהודה זולדן
בכתב האמנה שנכתב בימי עליית נחמיה, מתחייבים שבי ציון: ולהביא את בכורי אדמתנו ובכורי כל פרי עץ שנה בשנה לבית ה' (נחמיה י, לו). במאמר זה נברר מספר שאלות הקשורות להבאת הביכורים בימי עזרא ונחמיה.

חמץ, מצה וביכורים - חלק ג'

הרב יואל בן נון
הרב יואל בן נון מסביר על איסור הקרבת חמץ בבית המקדש ומסביר את ההיתר במצוות הביכורים.

חמץ, מצה וביכורים - חלק ב'

הרב יואל בן נון
הרב יואל בן נון מסביר על איסור הקרבת חמץ בבית המקדש ומסביר את ההיתר במצוות הביכורים.

חמץ, מצה וביכורים - חלק א'

הרב יואל בן נון
הרב יואל בן נון מסביר על איסור הקרבת חמץ בבית המקדש ומסביר את ההיתר במצוות הביכורים.

תיקון לביכורים הראשונים – קין והבל

הרב צבי שורץ
מצוות הביכורים היא כעין תיקון לחטא קין והבל אשר יביא את העם לשכון לבטח בארצו ולברך את עם ישראל ואת האדמה כימי אדם הראשון בגן עדן לפני החטא.

פרשת מקרא ביכורים בתרגום אונקלוס - חלק א'

הרב ד"ר רפאל בנימין פוזן
ביאור רציף לתרגום אונקלוס לתורה על פרשת מקרא ביכורים שנערך על ידי הרב פוזן

מצוות ביכורים- מיקומה במקרא ובתושבע"פ, עניינה ומהותה

הרב יהודה שביב
סקירת המקורות על מצוות ביכורים בתורה, במשה וברמב"ם והסבר על מהות מצווה זו.

פרשת מקרא ביכורים בתרגום אונקלוס - חלק ב'

הרב ד"ר רפאל בנימין פוזן
ביאור רציף לתרגום אונקלוס לתורה על פרשת מקרא ביכורים שנערך על ידי הרב פוזן
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    הבא