מאמרים

מקראות בכורים - חלק א'

הרב יהודה הלוי עמיחי
מקרא ביכורים- מהו הנוסח שיש לאמר ומי מחוייב באמירתו?

מקראות בכורים - חלק ב'

הרב יהודה הלוי עמיחי
מקרא ביכורים- מהו הנוסח שיש לאמר ומי מחוייב באמירתו?

פסיקה במצוות התלויות בארץ

הרב יהודה הלוי עמיחי
במצוות התלויות בארץ מרן הב"י הכריע כדעת הרמב"ם מלבד במקום שנהגו שלא כמותו או כשרוב הראשונים לא הסכימו לדעתו...

קנין פירות בביכורים - חלק ב'

הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא זצ"ל
"המוכר שדהו לפירות. רבי יוחנן אומר: מביא וקורא, קנין פירות כקנין הגוף דמי. וריש לקיש אומר: מביא ואינו קורא, קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי". מה דין מי שמכר את שדהו לעניין ביכורים?

קנין פירות בביכורים - חלק א'

הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא זצ"ל
"המוכר שדהו לפירות. רבי יוחנן אומר: מביא וקורא, קנין פירות כקנין הגוף דמי. וריש לקיש אומר: מביא ואינו קורא, קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי". מה דין מי שמכר את שדהו לעניין ביכורים?

הבאת ביכורים מעבר הירדן - חלק ב'

הרב שמחה שטטנר
במאמר זה נעסוק בחובת הבאת ביכורים מעבר הירדן בשני מישורים - ע"פ ההלכה וע"פ החסידות.

הבאת ביכורים מעבר הירדן - חלק א'

הרב שמחה שטטנר
במאמר זה נעסוק בחובת הבאת ביכורים מעבר הירדן בשני מישורים - ע"פ ההלכה וע"פ החסידות.

הבכורים כתרומה וכקדשי מקדש - חיבור הארץ והמקדש - חלק ב'

הרב בניהו ברונר
במאמר זה נברר מהם השלבים בקדושתם של הפירות, האם הם נחשבים כבכורים כבר מקריאת שמם כבכורים במטע הפירות או מכניסתם לירושלים, או רק מהרגע בו הונפו ליד המזבח וניתנו לכהן. לאחר מכן נברר את ייחודה של מצווה זו, שיש בה מרכיבים, המשלבים קדשי מקדש עם קדשי גבול.

הבכורים כתרומה וכקדשי מקדש - חיבור הארץ והמקדש - חלק א'

הרב בניהו ברונר
במאמר זה נברר מהם השלבים בקדושתם של הפירות, האם הם נחשבים כבכורים כבר מקריאת שמם כבכורים במטע הפירות או מכניסתם לירושלים, או רק מהרגע בו הונפו ליד המזבח וניתנו לכהן. לאחר מכן נברר את ייחודה של מצווה זו, שיש בה מרכיבים, המשלבים קדשי מקדש עם קדשי גבול.

קדושת הארץ – עומר, ביכורים ושתי הלחם

הרב יהושע ויצמן
ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות, ומה היא קדושתה שמביאין ממנה העומר וביכורים ושתי הלחם"". מדוע מצוות אלו דווקא מציינות את קדושת הארץ, ולא תרומות מעשרות ושביעית, שאף הן מצוות התלויות בארץ, והן מצוות מצויות יותר?

סימון ביכורים בזמן הזה

הרב ארלה הראל
"מצוות עשה להביא ביכורים למקדש, ואין הביכורים נוהגים אלא בפני הבית, שנאמר "ראשית ביכורי אדמתך תביא בית ה' אלקיך" (הרמב"ם הל' ביכורם)

הִגַּדְתִּי הַיּוֹם לה' אֱלֹהֶיךָ כִּי בָאתִי אֶל הָאָרֶץ

הרב גבריאל קדוש

מעיון בפרשנים נראה שהטעם העיקרי למצוות ביכורים הוא דווקא על הכניסה והנחלה את ארץ ישראל ולאו דווקא הודאה והכרת הטוב על היבול החקלאי

לשוב אל הארץ ואל מצוותיה

מאמר מערכת
מצוות התלויות בארץ, הם הביטוי היותר גדול לשיבת ישראל לארצו, אחרי אלפיים שנות גלות. המצוות אשר לא היינו מורגלים להם הופכות למציאות חיה בארצנו.

פסיקה במצוות התלויות בארץ

הרב יהודה הלוי עמיחי
כיצד נקבעת מסורת הפסיקה במצוות התלויות בארץ? לפני כן יש לדון במסורת הפסיקה בנושאי ההלכה האחרים, וכמו מי נהוג לפסוק בהם.

הפתרון לבעית השמיטה במטעים – תגובה

הרב זאב וייטמן
תגובתו של הרב זאב וייטמן על מאמרו של הרב יואל פרידמן על הפתרון לבעיית השמיטה

היתר חדש מיין ושמן במקדש

הרב יעקב אפשטיין
האם הבאת עומר בפסח ושתי הלחם בשבועות קובעים אף לגבי יין ושמן לנסכים ומנחות וגורמת לאסור הבאתם קודם שבועות, או שאין עומר ושתי הלחם מתירים אלא תבואה למנחות, ויין ושמן אין זמנם מוגבל?

דין הפרשת חלה מלחם שנאפה ב'אופה לחם ביתי'

הרב יעקב אפשטיין
מי שאפה כמה כיכרות לחם ב'אופה לחם ביתי' ושם אותן יחד, האם התחייב בחלה ?

שותפות של יהודי וגוי במאפייה

הרב יואל פרידמן
נמצאו 14 דפים בודדים מתוך הפנקס בכתב ידו של חכם שעלה לארץ ישראל לקראת סוף המאה השלוש עשרה. לאחר העיון בדפים הנ"ל, ובפרט בשני הדפים שעוסקים בדין ערלה בפירות הגוי, אני מבקש לטעון שיש סבירות גבוהה שהחכם הכותב הוא ר' אליהו מעכו

שאלת כוהן על חלה שהתערבה

הרב נתנאל אוירבך
מה הדין בכוהן המפריש חלה והתערבה בעיסה ואין בה כדי שיעור ביטול, האם יכול להישאל על החלה, או שמא מאחר והחלה מצויה בידו של הכוהן לא מועילה שאלה על כך?

דפים מפנקס הלכה של רבי אליהו מעכו

הרב יואל פרידמן
נמצאו 14 דפים בודדים מתוך הפנקס בכתב ידו של חכם שעלה לארץ ישראל לקראת סוף המאה השלוש עשרה. לאחר העיון בדפים הנ"ל, ובפרט בשני הדפים שעוסקים בדין ערלה בפירות הגוי, אני מבקש לטעון שיש סבירות גבוהה שהחכם הכותב הוא ר' אליהו מעכו
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    הבא