מאמרים

ביכורים מאילן היונק מקרקע של חברו

הרב יעקב אריאל
ע"פ הרמב"ם: "אם היה האילן סמוך למיצר חברו או נוטה לשדה חברו, אע"פ שחייב להרחיק, הרי זה מביא וקורא שעל מנת כן הנחיל יהושע את הארץ". מה הכוונה? מהן השאלות שעולות בעקבות כך?

הבאת בכורים ממשקים - חלק ב'

הרב עמאר שלמה
"אין מביאין בכורים משקין חוץ מזיתים וענבים בלבד שנאמר פרי האדמה ולא משקה, ואם הביא משקין אין מקבלין ממנו".

הבאת בכורים ממשקים - חלק א'

הרב עמאר שלמה
"אין מביאין בכורים משקין חוץ מזיתים וענבים בלבד שנאמר פרי האדמה ולא משקה, ואם הביא משקין אין מקבלין ממנו".

פתרון לבעיית הערלה במשתלות

אגרונום מרדכי שומרון
ישנם מטעים בהם אין פיקוח כראוי ופרי הערלה מוצא את דרכו לשווקים, כדי להתמודד עם הבעיה של הימצאות פירות ערלה בשוק - יש למצוא פתרונות להקטנת ההפסד הכספי הנגרם לבעלי מטעים עקב השמדת פרי הערלה.

ארמי אובד אבי - הגדת הפסח והביכורים - חלק ב'

הרב גבריאל קדוש
בבכורים שתי מצוות. הבאת ביכורים ומקרא ביכורים. הרמב"ם מונה בהקדמתו להלכות ביכורים שלוש מצוות, הנוגעות לביכורים. מה משמעותה של מצוות מקרא ביכורים, והאם קיים יחס בין מצוות הבאת הביכורים לבין מצוות קריאת הביכורים?

ארמי אובד אבי - הגדת הפסח והביכורים - חלק א'

הרב גבריאל קדוש
בבכורים שתי מצוות. הבאת ביכורים ומקרא ביכורים. הרמב"ם מונה בהקדמתו להלכות ביכורים שלוש מצוות, הנוגעות לביכורים. מה משמעותה של מצוות מקרא ביכורים, והאם קיים יחס בין מצוות הבאת הביכורים לבין מצוות קריאת הביכורים?

הפסיפלורה (שעונית סגולה) - סקירה

מאיר פרנקל
מה דין הפסיפלורה לעניין ערלה?

ערלה בערבה

הרה"ג יעקב אריאל שליט”א
תושב אחד הישובים בערבה רוצה לגדל תאנים. הזנים החדשים של התאנה מניבים יבול כבר בשנה הראשונה. האם יהיה מותר לו לשווק פרי זה?

הבאת ביכורים - הודאה על הארץ - חלק ב'

הרב ד"ר מאיר גרוזמן
מקובל להסביר את תעודתה ומטרתה של מצות ביכורים כביטוי להכרת הטוב, דהיינו: להביע תודה לה' על היבולים הטובים והמבורכים, שהוא מעניק לעמו, היושב בארצו הטובה ועל אדמתו המבורכת.

הבאת ביכורים - הודאה על הארץ - חלק א'

הרב ד"ר מאיר גרוזמן
מקובל להסביר את תעודתה ומטרתה של מצות ביכורים כביטוי להכרת הטוב, דהיינו: להביע תודה לה' על היבולים הטובים והמבורכים, שהוא מעניק לעמו, היושב בארצו הטובה ועל אדמתו המבורכת.

ביכורים הראויים לקריאה ושאינם ראויים לקריאה - חלק ד'

הרב אהוד אחיטוב
שתי מצוות בביכורים. הבאת הביכורים, וקריאה עליהם (ספר החינוך, מצוה צא, תרו). מה הזיקה בין שתי מצוות אלו? מהו העיקרון הקובע אימתי ניתן להביא ביכורים בלא קריאה, ואימתי ההבאה תלויה במקרא ביכורים?

ביכורים הראויים לקריאה ושאינם ראויים לקריאה - חלק ג'

הרב אהוד אחיטוב
שתי מצוות בביכורים. הבאת הביכורים, וקריאה עליהם (ספר החינוך, מצוה צא, תרו). מה הזיקה בין שתי מצוות אלו? מהו העיקרון הקובע אימתי ניתן להביא ביכורים בלא קריאה, ואימתי ההבאה תלויה במקרא ביכורים?

ביכורים הראויים לקריאה ושאינם ראויים לקריאה - חלק ב'

הרב אהוד אחיטוב
שתי מצוות בביכורים. הבאת הביכורים, וקריאה עליהם (ספר החינוך, מצוה צא, תרו). מה הזיקה בין שתי מצוות אלו? מהו העיקרון הקובע אימתי ניתן להביא ביכורים בלא קריאה, ואימתי ההבאה תלויה במקרא ביכורים?

עצי פרי וסרק לעניין ערלה

הרב פרופ' בן ציון רוזנפלד
המונחים פרי וסרק בהלכה משמשים לרוב להגדרת שני הסוגים הנפוצים של העצים. ברם, אין חלוקה זו מייצגת את כל הנושאים ההלכתיים העוסקים בעצי הפרי והסרק. לעיתים קיימים סוגים נוספים, ואותם יש להסביר

גידול רימוני ערלה

הרב יהודה הלוי עמיחי
האם אפשר לגדל מטע של סוג רימון שחור (זן של רימונים שאיננו עשוי למאכל). יש בודדים שאוכלים אותו, וכעת רוצים לגדלו על מנת לשלוח אותו כניצן ופרח לחו"ל לנוי, האם אין בכך איסור ערלה?

עשיית קומפוסט מפירות ערלה

הרב יעקב אפשטיין
האם מותר להשתמש בפירות ערלה לשם עשיית קומפוסט לגידולי חקלאות ולטיוב הקרקע?

הבאת ביכורים ומקרא ביכורים - חלק א'

הרב יעקב אפשטיין
ישנן שתי מצוות בביכורים: הבאת הביכורים, ומקרא ביכורים (בלשון הרמב"ם - וידוי). היחס בין שתי המצוות הוא, שהקריאה מצוה נוספת לראוי לכך. ההבאה מעכבת כמובן את הקריאה, אבל לא נראה שאי האפשרות לקרוא מאיזו סיבה שהיא, תעכב את ההבאה, או את היציאה בה ידי חובה.

הבאת ביכורים ומקרא ביכורים - חלק ב'

הרב יעקב אפשטיין
ישנן שתי מצוות בביכורים: הבאת הביכורים, ומקרא ביכורים (בלשון הרמב"ם - וידוי). היחס בין שתי המצוות הוא, שהקריאה מצוה נוספת לראוי לכך. ההבאה מעכבת כמובן את הקריאה, אבל לא נראה שאי האפשרות לקרוא מאיזו סיבה שהיא, תעכב את ההבאה, או את היציאה בה ידי חובה.

פירות הקיץ בשווקים והסתמכות על רשימות אחוזי ערלה

הרב יואל פרידמן
ישנם מוסדות כשרות שמפרסמים רשימות של מיני פירות (לפי זנים), ומציינים את אחוזי הערלה בכל אחד מהם (להלן: 'רשימות הערלה'). האם אפשר להסתמך על רשימות אלו?

שימוש בעלי גפן

הרב עזריאל אריאל
אנו משפחה שאבותיה עלו לארץ מעיראק, ואנו רגילים להשתמש בעלי גפן לבישול. בגינה שלנו צומחת גפן צעירה שעדיין לא עברו עליה שנות הערלה. שאלותינו הן: האם מותר להשתמש בעלי הגפן למאכל, מצד הבעיות של: תולעים, ערלה ומעשרות? ואם הם מותרים באכילה, מה מברכים עליהם?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    הבא