מאמרים

שיר והלל

הרב יהודה זולדן
מהגמרא עולה שעל הים אמרו את שירת הים "אז ישיר משה", וכן הלל. פרק ההלל האמור הוא מה שנמצא אחר כך בתהילים (קטו) "'לא לנו ה' לא לנו", ונאמר כיום במסגרת פרקי ההלל. מדוע גם הלל וגם שיר, ומה היחס בין ההלל לשיר?

מה הקשר בין תרומות ומעשרות ליום העצמאות?

יש צורך עכשיו לברר באיזה מידה השפיע הכבוש והעצמאות על חיובי המצוות התלויות בארץ?

ישראל במספרים - קצת אופטימיות ליום העצמאות

ד"ר אדם רויטר
המגמות הכלכליות ארוכות הטווח ב-2015 שנוטעות אופטימיות ביום העצמאות של ישראל

לעילוי נשמתם

לעילוי נשמתם של חיילי צבא ההגנה לישראל ולכל לוחמי עם ישראל במהלך הדורות שמסרו נפשם על קידוש השם במערכות ישראל

ספירת העומר פעמיים מספק

הרב יעקב אפשטיין
מי שמסופק איזה יום הוא לספירת העומר האם יכול לברך ולומר את שני הימים שמסופק בהם, כגון: היום חמישה ימים לעומר, היום ששה ימים לעומר?

הִגַּדְתִּי הַיּוֹם לה' אֱלֹקיךָ כִּי בָאתִי אֶל הָאָרֶץ

הרב גבי קדוש
מעיון בפרשנים נראה שהטעם העיקרי למצוות ביכורים הוא דווקא על הכניסה והנחלה את ארץ ישראל ולאו דווקא הודאה והכרת הטוב על היבול החקלאי

לטובת הציבור: תוצאות בדיקות המעבדה בחברות המשווקות תותי שדה

לטובת הציבור - תוצאות בדיקות מעבדה לחברות שונות המשווקות תותי שדה והמלצת הרב יהודה עמיחי להכשרת תותים. הבדיקות נערכו במעבדות מכון התורה והארץ תוך שימוש באמצעיים טכנולוגיים מתקדמים

חזרה התורה וניתנה להם בימי עזרא

הרב יהודה זולדן
עזרא נמצא ראוי לקבל את התורה שבכתב, אלא שיש סדרי קדימות. התורה שבכתב ניתנת קודם, ורק אח"כ התורה שבעל פה. עזרא מתחיל מהלך חדש במסירת התורה לאומה - תורה שבעל פה

מגילת רות

הרב יואל פרידמן
המכנה המשותף בין מגילת רות לבין חג השבועות הוא הקציר. גם לפי הטעם הראשון המובא באבודרהם, הן רות המואביה והן עם ישראל עוברים תהליך של התעלות רוחנית שסיומו בקציר - עם השלמת הבריאה.

מתן תורה במדבר

הרב יואל פרידמן
כאמור, מתן תורה הוא התגלותו של האלקים לאנושות. עוסקים אנו בתורה במישור האלקי - התורה כמושג עליון - ובתור שכזה אין לו לאלקים ולא כלום עם חסרונות האנושות, עם חומריות האנושות. ראוי א"כ שתינתן התורה במקום נבדל מן החומר, במדבר.

מצות ביכורים מצות יחיד ומצות ציבור

הרב יהודה הלוי עמיחי
וקשה מדוע בביכורים היו מחכים לכל העיירות שבמעמד, הרי כל אחד היה צריך להזדרז ולהביא את ביכוריו מיד?!

תהליך הבאת הביכורים

גדעון נאור
כל המביא דורון לתלמיד חכם - כאילו מקריב בכורים". אך מנהג זה מתבצע בצורה מצומצמת ושונה מאוד מהמצוה המקורית

יציאת מנהיג מארץ ישראל

הרב יהודה הלוי עמיחי
במגילת רות מסופר על אלימלך, מחלון וכליון, שיצאו מבית לחם לגור בשדה מואב בעקבות הרעב שהיה בארץ. שם נגזרה עליהם גזירת מוות ועוני. עלינו להתבונן מדוע הגיע להם עונש חמור זה.

תשלומי עצרת - שתי הלחם מהחדש ומהארץ

האדר"ת, הרה"ג אליהו דוד רבינוביץ' תאומים זצ"ל
"כל קרבנות הציבור והיחיד באין מן הארץ ומחוצה לארץ, מן החדש ומן הישן, חוץ מן העומר ושתי הלחם שאינן באין אלא מן החדש ומן הארץ. וכולן אינן באין אלא מן המובחר (מנחות פ"ח מ"א, פג ע"ב)

מצוות הביכורים

הרב יואל פרידמן
מצאנו הרבה הבדלים בין התרומה והמעשר לבין הביכורים, והבדלים אלה בודאי מלמדים על תוכנן של מצוות אלו.

סיפורו המדהים של הרב גורן בשחרור מערת המכפלה

אבי רט
כט' באייר הוא יום שחרור חברון. סיפורו המדהים של הרב גורן, בו הוא מתאר בגוף ראשון את שחרור מערת המכפלה. מתוך הספר "בעוז ותעצומות", אוטוביוגרפיה על הרב גורן מאת אבי רט

מה שמח בל"ג בעומר?

הרב יוני לביא
כמה דברים קרו בל"ג בעומר, אבל נדמה שהם בעיקר אסונות ונפילות שיכולים להיות סיבה ליום אבל ולא ליום של שמחה. מה מצאו חכמינו ביום הזה?

הזכרת שתי הלחם בשבועות

הרב יעקב אפשטיין
קרבן שתי הלחם עם הכבשים והמוסף של הקרבנות המצורפים אליו (שאינם כמוסף היום כפי' רש"י בפר' אמור מהספרא), מוסף זה ושתי הלחם אינו מאוזכר כלל בחג השבועות, לא בקריאת התורה ולא בתפילת מוסף – כאילו אינו קשור לשבועות כלל. ומדוע?

הביכורים - אחרית כראשית

הרב צבי שורץ
הביכורים נקראים ראשית "ראשית ביכורי אדמתך תביא אל בית ה' א‑להיך" ומן המצוות התלויות בארץ הם המצוה הראשונה. בתחילת הכניסה לארץ ישנה הזדמנות להתחיל לבנות עולם חדש ו"בראשיתי", שיש בו מן הניחוח של אחרית הימים.

ספירת העומר וקו התאריך

הרב יעקב אפשטיין
קו התאריך יוצר ביחס לספירת העומר בעיה חמורה (בלי קביעה עקרונית האם הוא מעלות מירושלים או בקו התאריך הבינ"ל). העוברו ממזרח למערב נוסף לו יום אחד. העוברו ממערב למזרח נחסר לו יום. ימשיך ספירה כרגיל, או שידלג על יום ויספור כמקומו החדש?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    הבא