מאמרים

"חזק חזק ונתחזק"

רבנים נוספים
לרגל סיום ספר ויקרא- מקור המנהג לעמוד בפסוק האחרון של החומש ולומר "חזק חזק ונתחזק" (מתוך "ענג שבת")

כיצד מפרישים חלה מטונות של בצק?

מכון התורה והארץ
רבני תכנית "תורה וארץ" של מכון התורה והארץ סיירו במפעל בונז'ור בקריית גת וראו מקרוב כיצד מתנהלת הפרשת חלה בתעשיית המאפים

ברכת המצוות

הרב אליהו דוד רבינוביץ' תאומים
המאמר עוסק בענייני ברכות

ברורים בברכת האילנות

הרב אברהם סוחובולסקי
ברוך שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות טובות להתנאות בהן בני אדם.

עיון בברכת הלבנה

ר' אלעזר לרנר
לא מוזכר שצריך לברך על הלבנה בחדושה משמע שהיה ברור לתלמוד שצריך לברך, אלא כל השאלה היתה עד מתי מברכים?

האם ברכת מציב גבול אלמנה נוהגת בזמן הזה לדעת מרן השו"ע

הרב מאיר בר-אלי
מלבד החשיבות העקרונית בברור דעת מרן השו"ע, יש לברור זה חשיבות מעשית. כי אף שכמה אחרונים כתבו שברכה זו נוהגת בזמן הזה, רבים מאחינו בני ספרד נוהגים לפסוק כדעת מרן השו"ע, ולדידם דעת השו"ע בענין זה מכרעת

"קוממיות לארצנו" או "בארצנו"

הרב יהודה הלוי עמיחי
"קוממיות לארצינו" או "קוממיות בארצינו"? הנוסח הנכון לברכת המזון בארץ ישראל

ברכה בחנוכת בית כנסת חדש בארץ ישראל

הרב יהודה זולדן

תניא, בנה בית חדש וקנה כלים חדשים אומר ברוך שהחיינו והגיענו לזמן הזה, שלו ושל אחרים - אומר הטוב והמטיב. האם יש לברך ברכה על חנוכת בית כנסת?

קדושת שביעית ושבעת המינים - תגובת הרב דב ליאור

הרב דוב ליאור
"ראשית ברצוני לשבח את הבירור הנאה והמקיף שערכת החל ממקורות הראשונים עד גדולי הפוסקים האחרונים כדרכה של תורה, בשקלא וטריא לפי כללי התלמוד. אולם לענ"ד קשה לקבל את מסקנתך שיש להקדים בברכות הנהנין פירות שביעית לפני שבעת המינים"

קדושת שביעית ושבעת המינים - תגובה

הרב יהודה לוי עמיחי
בתגובה למאמרו של הרב איתן קופיאצקי, כתבנו את הנראה לענ"ד. הדיון הוא בשתי שאלות: א. האם לקדושת פירות שביעית יש מעמד הלכתי, שבגינו יש להקדים פירות אלו לפירות שבעת המינים? ב. האם שייך לומר כאן שאין מעבירין על המצוות?

ברכת מציב גבול אלמנה

הרב יהודה הלוי עמיחי
מקור המנהג לעמוד בפסוק האחרון של החומש ולומר "חזק חזק ונתחזק" (מתוך "ענג שבת")

על מזבחך ועל היכלך עיון בברכת מעין שלוש

הרב יהודה הלוי עמיחי
בברכת מעין שלוש אנו מוסיפים על "מזבחך" וכן על "היכלך". תוספות אלו אינן מוזכרות בברכת המזון, בה אנו מתפללים רק "על הבית הגדול והקדוש". נשאלת השאלה מדוע הוסיפו את "מזבחך" ואת "היכלך" בברכת מעין שלוש, אף שהם אינם מצויים בברכת המזון?

דיני קדימה בברכות בפירות שביעית

הרב איתן קופיאצקי
האם יש להקדים בברכות את פירות שביעית לפירות משבעת המינים שאינם גידולי שביעית?

הלכות חול המועד למגדלי ירקות בחממה

הרב יגאל הדאיה
הלכות חולו של מועד, הם מן ההלכות הסבוכות שעליהן נכתב: "דינים דחול המועד נפישים (=רבים), ואין לעמוד על עיקרם אם לא בדקדוק גדול, כי חילוקיהם תלויים בשערה"

קטיף פרחים בחול המועד

הרב עזריאל אריאל
אני מתפרנס מגידול פרחים. הפרחים שאני מגדל מיועדים בעיקר לשיווק ביישובים שבסביבה הקרובה. האם מותר לקטוף אותם בחול המועד לשם כך?

נספח: בעניין קטיף פרחים בחוה"מ

הרב עזריאל אריאל והרה"ג יהושע י. נויבירט
חליפת מכתבים בין הרב עזריאל אריאל לבין הרה"ג יהושע י. נויבירט

שתילת דשא בחול המועד בשטחים ציבוריים

הרב יאיר דרייפוס
באופן כללי אסורה מלאכה בחול המועד, פרט לחמישה עניינים: דבר האבד, צורכי אוכל נפש, פועל שאין לו מה לאכול, צורכי רבים, ושאר צורכי המועד, אם הם מעשה הדיוט

השקיה בחול המועד

הרב עזריאל אריאל
האם מותר לתכנת את המחשב (או את קוצב המים) בחול המועד, כך שלאחר מכן, בשעה שהוא פותח את הברז, ישקה את הצמחים שההשקיה אינה דרושה להם אלא להרווחה, עם הצמחים שהשקייתם היא "דבר האבד"?

השקאה בחול המועד (תגובה)

הרב יעקב אפשטיין
תגובה על המאמר-השקאה בחול המועד

גדרי "מלאכה" בחול המועד (תשובה להשגה)

הרב עזריאל אריאל
תגובה על המאמר-השקאה בחול המועד
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    הבא