מאמרים

העיר הבזויה... מבלי יושב... האמנם?

הרב יצחק גרינבלט
במשך השנים מאז קום המדינה, עלתה שאלה בפני רבים, האם יש מקום לשנות בתפילה, כביכול "לעדכן" אותה לזמן בו אנו נמצאים? אחת הנקודות שעלתה בדיון היא ביחס לברכת "נחם" שאנו מוסיפים בתשעה באב, האם לא הגיע הזמן לשנות אותה, שהרי כיום יהודים יושבים שלווים בירושלים?

בית המדרש הנשי

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א
נפשן של נשותינו ובנותינו חשקה בתורה. זוהי עובדה קיימת. בדורנו, שבו האישה מתקדמת בכל תחומי החיים ופתוחה להשפעות מתחלפות. עליה לבנות את אישיותה הרוחנית בצורה עצמאית

בחירת הרב הראשי - להעמיד צלם בהיכל?

הרב אייל בן דוד
בימים אלו בהם אנו נמצאים בעיצומם של הבחירות לרבנות הראשית מתגלעת מחלוקת גדולה על אופייה של הרבנות הראשית והעומד בראשה. מותר לחלוק זה על זה ומותר אף לעשות זאת בחריפות, אבל התנאי הבסיסי הוא שמירה על כבוד האדם

לימוד תורת הסוד

הרב יצחק גרינבלט
ל"ג בעומר, הילולא של רשב"י כותב ספר הזוהר, זמן שבו אנו נושמים את תורת הסוד, שמחים בה ומודים עליה. זכה עם ישראל לאוצר עצום שעליו מבוסס כל עולם הסוד, אך האם כולם יכולים ללמוד אותו? האם הוגבלה למידתו על ידי פוסקי ההלכה וגדולי ישראל?

התפילה על החטופים- תפילה בעת צרה

הרב יצחק גרינבלט
דיון גדול אנו מוצאים בין הראשונים ובין הפוסקים ביחס למצוות התפילה, האם יש מצווה מהתורה להתפלל? האם יש שוני בין התפילה היום יומית לבין תפילה בעת צרה?

הכנת המנחות על ידי נשים

הרב עזריה אריאל
הכנת המנחות כוללת סדרה ארוכה של מעשים, בחלק מהמנחות או בכולן/ לאחר הכנות אלו מתחילה ההקרבה עצמה. נשים צדקניות שלומדות את סוגיית המנחות באופן עיוני ומעשי ומתרגלות את הכנתן, פנו למכון המקדש ושאלו: כשייבנה בית המקדש, האם נשים תוכלנה לעסוק בפעולות ההכנה?

ושמחת בכל הטוב

הרב יצחק גרינבלט
זמן חדש של גשמים מגיע אלינו. ממש קרוב כל כך לבקשת הגשמים, והנה שוב מוצאים אנו כותרות חדשות בעיתונים ובאתרים השונים, על הסופות הקרובות הצפויות, על הנזקים החדשים שפוקדים את המקומות שכבר החלה הסופה בהם, האם לא טועים אנו?

קשה סילוקן של צדיקים יותר מחורבן בית המקדש

הרב אייל בן דוד
נתבשרנו על פטירתו של הרב יהושע נויבירט. זכה הרב נויבירט לחבר חיבור מקיף בהלכות שבת, חיבור שנכנס לבתים רבים בעם ישראל. אדם שזכה שיתקבלו דבריו בעם ישראל בוודאי שיש לו זכות מיוחדת

רכיבה ללא אוכף

הרב יהודה הלוי עמיחי
בשו"ע נפסק שאין לרכוב על בהמה ללא אוכף, ונשאלה שאלה האם מספיקה חציצה בלבישת מכנסיים או צריך דווקא אוכף או שמיכה?

להתנער, להתרומם ולהרים

הרב אלישע וישליצקי
מתוך שנשענים באמת על אבינו שבשמים צור ישראל וגואלו מוצאים את העוז והענווה להרים באמת את דגל ציון וירושלים

כניסה לעזרה בכיסא גלגלים

הרב עזריה אריאל
האם מותר יהיה לנכה בכיסא גלגלים להיכנס לעזרה (בטהרה גמורה במהרה בימינו), למרות ההלכה ש'אין ישיבה בעזרה'?

כניסה לעזרה בכיסא גלגלים- תגובה

הרב הלל בן שלמה
לענ"ד, הרמב"ם אכן מבאר את הסוגיה בשבת באופן שונה מאשר ביארה רש"י, ושיטתו היא כפשטות דברי הגאון, שהכניסה בכיסא גלגלים לעזרה אסורה. אולם לא רק בדעת הרמב"ם יש לומר כן, אלא אף בדברי רש"י על סוגיה זו, איני רואה מקום לראיה להיתר הכניסה

כניסה לעזרה בכיסא גלגלים- תגובה

הרב יעקב אפשטיין
עוד על כניסת נכה בכיסא גלגלים לעזרה, בתגובה למאמרו של הרב עזריה אריאל

כניסה לעזרה בכיסא גלגלים- תגובה לתגובות

הרב עזריה אריאל
תגובתי להלן היא הן לתגובת הרב יעקב אפשטיין והן לתגובת הרב הלל בן שלמה והכל ב'קציר האומר'.

הגאון הרב שאול ישראלי זצ"ל

הרב יעקב אריאל
דברי הספד על הרב שאול ישראלי זצ"ל שנכתבו ע"י הרב יעקב אריאל

סילוקם של צדיקים

מרן הרה"ג שאול ישראלי זצ"ל
אף אנו עומדים במצב של "הפלא ופלא". אבידה שאין לה תמורה, מי ומי ינהיג הדור? מי ומי ינהל הספינה ביד אמונים?

הגאון הרב שאול ישראלי זצ"ל מופת לרב ארץ-ישראלי

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א
ברוסיה הקומוניסטית עוצבה מסירות נפשו לתורה. ארץ הצבי, תחת שרביטו של הרב קוק זצ"ל, גידלה שעשועיה. אוי נא לה אמרה ירושלים כי איבדה ארץ חמדתה - דבריו של הרה"ג יעקב אריאל שליט"א על פטירתו על הגאון הרב שאול ישראלי זצ"ל

זהב הארץ דרכו של מו"ר הגר"ש ישראלי זצ"ל

הרב יהודה הלוי עמיחי
"מו"ר היה ממורי ההלכה המובהקים של מכון התורה והארץ"- דבריו של הרב יהודה הלוי עמיחי על פטירתו של הגר"ש ישראלי זצ"ל

הגר"ש ישראלי זצ"ל והנהגתו ברבנות כפר הרא"ה

הרב מרדכי גרינבלט
דבריו של הרב מרדכי גרינבלט על פטירתו של הגר"ש ישראלי זצ"ל

קורא הדורות

הרב יעקב אריאל
הרב קוק - גדול הוגי הדעות בישראל בדורות האחרונים - עלה ארצה לפני מאה שנה. כאן הגיעו הגותו המעמיקה ולשונו העשירה לשיא פריחתן. הדברים עומדים ברובם ברומו של עולם וכוחם יפה לדורו ולדורות.
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    הבא