מאמרים

ט"ו באב

הרב שמואל דוד
הגמרא (ל' ע"ב) מבררת את טעם השמחה ומקור היום טוב-ביום ט"ו באב

מה אנו יכולים לעשות לפצועים?

הרב יצחק גרינבלט
כפעם בפעם אנו שומעים על תאונה, על מחלות של אנשים מפורסמים, ובטבעם של הדברים אנו מגיבים כך או אחרת, אך האם יש לנו מה לעשות? האם יש לנו תפקיד, או שמא רק לדעת וזהו?

שלוש רגלים - שתים שהם ארבע

הרב צבי שוורץ
בהתבוננות עמוקה במהות רגלים אלו מוצאים אנו הבדלים בולטים בין פסח וסוכות לבין שבועות ושמיני עצרת - כשפסח וסוכות הם רגלים ראשיים ושבועות ושמיני עצרת הם חגים משניים

תפילת נחם

הרב יהודה הלוי עמיחי
תפילת נחם הנאמרת בתשעה באב, יש הנוהגים לאומרה בכל התפילות ויש הנוהגים לאומרה רק בתפילת המנחה. נשאלת השאלה מדוע נחלקו בשאלת זמן אמירת תפילה זו, ומדוע שונה היא מכל התפילות שהן "מעין המאורע" הנאמרות במשך כל היום

ט"ו באב

הרב יעקב אפשטיין
מנהג קבוע הונח כסימן לדורות על קביעות הקשר שבין ישראל לקב"ה, ודווקא במקום המשכן והמקדש מקום ששכינתו של מקום מאירה, כדי לציין שעל אף כל העיכובים שבדרך - הבניין השלם ישוב וייבנה

לקראת השנה הבעל"ט - איך חיים מתוך שמחה?

דניאל מזרחי מתוך 'הידברות'
דניאל מזרחי, אדם ירא שמים בעל טור ב'הידברות', במאמר מרגש על איך חיים מתוף שמחה על אף (ואולי בזכות) הקשיים.

הצופים לירושלים

הרב יהודה זולדן
מספר הלכות תלויות בקו אווירי הנקרא צופים בסביבות ירושלים, חלקם בזמן במקדש וחלקם גם לאחר החורבן. נברר באילו נושאים חלות הלכות אילו, מהו קו צופים, ומה פשרם של ההלכות הללו

תפילה מרגשת לחודש אלול

תפילה עתיקת יומין ומרגשת לחודש אלול שמקורה בספרי התחינות בשפת היידיש ומיועדת לאימהות. נאמרת בכל אחד מימי חודש אלול וכן בראש השנה בעת הוצאת ספר תורה

קריאת מגילות בשלושה רגלים

הרב יעקב אפשטיין
בלוח א"י מיסודו של הרב י"מ טוקצ'ינסקי זצ"ל נאמר שאם קוראים במגילת שיר השירים מגליון כספר תורה יש לברך על מקרא מגילה ושהחיינו, הקורא צריך להתכוון להוציא את השומעים והשומעים צריכים להתכוון לצאת. מה מקורותיו להלכות אלו?

השמחה בחמשה-עשר באב

הרב אהוד אחיטוב
ייחודה של השמחה בהבאת הרוגי ביתר לקבורה בחמישה עשר באב

השמחה בחמשה-עשר באב

הרב אהוד אחיטוב
מדוע אין נפילת אפיים ביום חמישה עשר באב וטעמים נוספים לשמחת היום הזה

גאולת הארץ המקדש והצומות

הרב יהודה זולדן
קביעת הצומות הללו בתאריכים קבועים היא חידוש שבא בעקבות חורבן הבית הראשון. אמנם גם בעבר נגזרו ימי תענית על צרות הכלל, אך הם לא נקבעו לדורות

עשרה בטבת – "יום הקדיש הכללי" ויום השואה

הרב אהוד אחיטוב
ליום זה יש משמעות מיוחדת משום שיום זה מציין את תחילת החורבן הכללי של הארץ. משמעותו הרוחנית של צום העשירי בטבת הינו תחילתו של "הסתר הפנים" שהחל במצור על ירושלים, וניתן לומר שהוא הגיע לשיאו בלא כל ספק במאורעות השואה האיומה

האבכה בחודש החמישי

הרב גבריאל קדוש
כה אמר ה' צבאות צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית" יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים והאמת והשלום אהבו"

מגלות לגאולה

הרב יגאל הדאיה
עומדים אנו לפני ימי בין המצרים בהם אנו מציינים את נפילת ירושלים והמקדש בידי זרים "בית קדשינו ותפארתנו היה לשריפת אש וכל מחמדנו היה לחרבה". חז"ל מלמדים אותנו שמטרתו ותפקידו של בית המקדש - להיות יסוד ומקור השפעה, רוחנית וגשמית כאחד, לעולם כולו

האור מתוך החושך

הרב יהודה הלוי עמיחי
אנו בעיני אדם איננו רואים כיצד אור הגאולה מפציעה מתוך המהלכים השונים

אהבת חינם לארץ

הרב דורון ותקין
ישנה השפעה מחטא המרגלים לחורבן הבית ושאר הצרות שארעו בט' באב

קריעה על גדולי הדור

הרב יצחק גרינבלט
ישנם דברים שאי אפשר להמשיך מהם הלאה, הם חודרים לעומקים גדולים כל כך בעם ישראל. עוד מהדהדים המראות והקולות משלשום, מהיום המר והנמהר שבו עם ישראל בכו את השרפה, וליוו את הגר"ע יוסף לבית עולמו. בדרך, בנוסענו שמענו את הפסיקה שפורסמה ברבים, שיש לקרוע, האם זו ההלכה לכל הדעות?

טוב להודות לה'...

הרב יצחק גרינבלט
בימי החופשה רבים מבית ישראל יוצאים לטיולים שונים, זוכים להיפגש עם נופים מיוחדים, להפיג את חום גופם במים הצוננים של הים והברכה, ויש הנוטים דווקא למעיינות הפזורים במקומות השונים, האם אנו מודים לה' על הטוב הזה?

בן פורת יוסף?

הרב אייל בן דוד
בעוון שנאת חינם חרב בית המקדש. הדברים נגד הציבור הדתי לאומי מזכירים לנו שוב למה עוד לא זכינו לבניין בית המקדש...
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    הבא