מאמרים

ברכת הבנים – למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ
בחיבור לשורשים מימי האבות ויציאת מצרים הוא הבסיס לכל קיומנו כאומה

על כל הטובה אשר עשה ה' לדוד עבדו ולישראל עמו

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ
ומה תלמוד לומר: "מזמור שיר חנוכת הבית לדוד"? אלא לפי שנתן דוד נפשו עליו לבנותו, נקרא על שמו

לישב בסוכה ובארץ ישראל

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ
לישב הכונה לשהות ולהיות בסוכה. כיצד בא הדבר לידי ביטוי?

המאבק על הארץ וחג הסוכות

הרב יהושע ויצמן
בחג סוכות אנו יורדים בכל שנה מחדש, לשטח, ישנים באהלי סיירים ונזכרים שאת ארץ ישראל משיגים במאבק, בבירור נוקב על זכותנו וחובתנו לשבת בארץ ישראל.

האושפיזין-אברהם אבינו בגרר ולדורות

הרב יהודה הלוי עמיחי
מה ההדגשה, שארץ פלשתים היא בכלל ארץ הכנעני?

ארבעה מינים וגדילתם בארץ ישראל

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ
"...ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפת תמרים וענף עץ עבת וערבי נחל ושמחתם לפני ה' אלקיכם שבעת ימים"

מעלת אתרוגי ארץ ישראל

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ
האם יש ערך מוסף בנטילת אתרוגים הגדלים בארץ ישראל, על אף שאין הם מהמצוות התלויות בארץ?

נטילת ארבעה מינים בסוכה

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ
"יש נוהגים ליטול הלולב בסוכה לפני התפילה, ויש נוהגים ליטול בבית הכנסת אחרי תפילת שחרית לפני ההלל"

חג האסיף-מאמין וזורע

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ
איסוף התבואות הוא האישור לאמיתות האמונה, שכן אחרי שאסף האיכר את התבואה, כאילו ראה את אלוקים דרך גילוי פעולותיו בטבע

הראי"ה קוק ומאבקו למען אתרוגים שאינם מורכבים מארץ הקודש

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ
אתרוגי ארץ ישראל הוחזקו כאתרוגים בלתי מורכבים, אולם לפני כמאה וחמישים שנה קמו עוררים גם ביחס אליהם

סוכתו של אברהם אבינו

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ
"וירא וירץ לקראתם מפתח האהל וישתחו ארצה. ...ויתן לפניהם והוא עמד עליהם תחת העץ ויאכלו" נאמר, שהעץ תחתיו ישבו המלאכים הוא סוכה

יצחק אבינו- זורע וחופר בארות בגרר

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ
מעשה החזקה שעשה בגרר נתן ליצחק את נחלת ארץ ישראל שאברהם התהלך בה

יעקב ועשו – התם והשעיר, והישיבה בסוכות

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ
בנין הסוכות של יעקב לאחר פרידתו מעשיו, מרמז על חג הסוכות, ועל השמחה שהקב"ה שמח בבניו

ויעקב נסע סוכותה

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ
מה משמעות ישיבת יעקב אבינו בסוכות, ומה פשר מעברו מסוכות לשכם?

משה רבנו- מוציא את העם מרעמסס סוכותה

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ
מה פשר המעבר המהיר מרעמסס לסוכות, והישיבה בסוכות דוקא?

משה רבנו היה מכניס את העם לארץ בחג הסוכות

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ
כשם שיציאת מצרים החלה בפסח והיתה אמורה להסתיים בסוכות עם הכניסה לארץ, כך יהיה לעתיד לבא בחנוכת הבית השלישי, שיהיה מניסן ועד תשרי

ענני הכבוד בזכות אהרון הכהן

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ
ענני הכבוד הם אור מקיף מאחר ומעלת הכהן היא בבגדי הכהונה שהוא לובש שהם לכבוד ולתפארת, ועל כן הם כנגד אהרן הכהן

אהרון הכהן- הסוכה כמשכן

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ
הישיבה הקבועה בסוכה, ביום ובלילה, אכילת הסעודות בה, כמוה כימי המילואים, וכמוה כעבודת מקדש

אתרוגי מרוקו

הרב יגאל הדאיה
על אתרוגי מרוקו היתה מסורת שהם מוחזקים ככשרים ובלתי מורכבים, כפי שהעידו בכמה מספרי האחרונים, לפני כ-15 שנים התעוררה שאלה על כשרותם של אתרוגים אלו מאחר ונודע שהם חסרי גרעינים.

כשרות הלולב הקנרי

הרב יגאל הדאיה
האם כשציוותה התורה על "כפות תמרים" כוונתה היתה לשלול דקלים שאין להם תמרים או שפירותיהם אינם אכילים? האם הדקל הקנרי, ששונה בצורתו מדקל התמר נחשב לאותו מין אליו התכוונה התורה?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    הבא