מאמרים

חשש ריבית בפיגור בתשלום מסי עירייה

הרב שמואל דוד
האם יש איסור לשלם את קנס הפיגור בתשלום גם ללא היתר עסקה?

חפצים שנתלים על ידית דלת הבית או מגנט שמוצמד לדלת

הרב יעקב הילדסהיים
למי שייכים חפצים ודוגמיות פרסום שמניחים בשקית ותולים על דלת הבית, או במגנט שמוצמד לדלת?

התכנית הכלכלית 2013 - מבט הלכתי

הרב אורי סדן
בשנה האחרונה חל גידול משמעותי בגירעון של מדינת ישראל. דבר זה קרה עקב התגברות הזעזועים הכלכליים באירופה וההאטה בקצב הצמיחה העולמי, וכן בגלל ההתחייבויות שלקחה על עצמה הממשלה בעקבות גל המחאה החברתית, והמציאות הביטחונית, אשר לא חושבו נכון עקב הכנת תקציב דו-שנתי.

משמעותה של משיכת שיק על פי ההלכה

הרב שלמה אישון
האם ניתן לראות את המחזיק בשיק כמוחזק, אם תשלום בשיק כמוהו כתשלום בכסף לעניין דיני הקניינים, אם אדם שנתן שיק רשאי לחזור בו ולבטל את השיק ועוד.

המכירה החדשה

הרב יצחק גרינבלט
בכל דור ודור פוגשים אנו אמצעים חדשים, דרכים חדשות למסחר, ודרכים אלו שמאוד מתקבלות, עד שהן הופכות להיות דבר שביום יום, מעסיקות רבות את הפוסקים. האם אפשר לפי ההלכה לקנות באינטרנט?

גדרי הקניין במוצר ייחודי שאינו ברשות המוכר

הרב יעקב הילדסהיים
מהו אופן העברת הבעלות של מוצר אשר בשעת הקניין טרם היה ברשותו של המוכר. השאלה היא האם ברגע שהמוצר מגיע לרשותו של המוכר, מיד הוא עובר לבעלותו של הקונה, עם כל הנגזר מכך; או שמא כל עוד המוצר ברשותו של המוכר, הרי הוא בבעלותו, ורק בהגיעו לרשות הקונה הופך להיות שלו?

צדק צדק תרדוף (תגובה)

הרב יעקב אריאל
בגיליון אמונת עתיך 103, דן הרב רוני מרטן בנושא הצדק החברתי. לדעתו, אין בהלכה מקום לצדק חברתי כפוי על ידי החוק אלא רק לצדקה התנדבותית על ידי האזרחים. לענ"ד יש ויש חיוב הלכתי לצדק חברתי חוקי ממלכתי, נוסף על חיוב הצדקה האישי ההתנדבותי.

על 'התכנית הכלכלית 2013 – מבט הלכתי'

רוני מרטן
התייחסות למאמרו של הרב אורי סדן, 'התכנית הכלכלית 2013 - מבט הלכתי', אמונת עִתך 101, עמ' 115-101.

שימוש בחפץ שנקנה ואפשר לבטל העסקה

הרב אוריאל בנר
יום לפני חתונתו פלוני קנה טבעת כדי לקדש בה את אשתו. ביומיים שבהם לפי חוק הוא יכול להחזיר את הטבעת, האם הוא יכול לקדש בה? האם זכות ההחזרה פוגעת בבעלותו של הבעל ומונעת ממנו לקדש בטבעת זו?

השקעות כשרות – מהן?

הרב שלמה אישון
השקעה בחברות שאינן שומרות שבת או שעוסקות בהלוואות בריבית ובאיסורים אחרים עלולה להיות כרוכה בבעיות הלכתיות.[1] מלבד השאלות ההלכתיות, גם מן הבחינה הערכית והמוסרית ברור שלא ראוי שכספנו ישמש למטרות שיש בהן פגיעה בערכים המקודשים לנו, ויש לעשות כל מה שאפשר כדי שהכסף ישמש לעידוד חברות להתנהל באופן המותר על…

יחסי עבודה בזמן מבצע 'צוק איתן'

הרב אורי סדן
בקיץ האחרון הייתה מדינת ישראל במצב חירום לאומי, מצב זה השפיע גם על הכלכלה ועל יחסי העבודה. כיצד יש לנהוג כאשר עובד לא יכול להגיע לעבודתו? או כאשר מקום העבודה נסגר? ומי אמור 'לשלם את המחיר' הכלכלי של המצב?

חובות הציבור בביצוע עסקאות ממוניות

הרב יעקב הילדסהיים
בעסקאות רבות שנעשות בין שני צדדים, אחד הצדדים או שניהם אינם אנשים שמייצגים את עצמם בלבד, אלא קבוצת אנשים. יש לעיין מהו הדין אם הזמנת המוצר או הזמנת השירות נעשו על ידי נציג 'ציבור' ללא מעשה קניין, ואחר כך הנציג או הציבור רוצים לחזור בהם?

הוצאת עיתון או 'חינמון' מתיבת דואר של אחר

הרב יעקב הילדסהיים
האם מותר להוציא את העיתון, לקרוא בו ולהשיבו לתיבת הדואר? אם שני אנשים מנויים על העיתון, האם מותר לאחד מהם לקחת את העיתון של חבירו במידה ואליו לא הגיע העיתון עדיין? מה בנוגע ל'חינמונים' - האם מותר להוציא 'חינמונים' אלו מתיבות הדואר?

השביתה במשנת הרב שאול ישראלי זצ"ל

הרב אורי סדן
האפשרות לשביתת עובדים אינה מוזכרת בגמרא ובפוסקים הראשונים כלל. במשך השנים קיבלה תופעה זו הכרה חוקית ועוגנה גם בחוקי מדינת ישראל. מרגע הופעתה בעולם, נדרשו הפוסקים לקבוע את עמדתם בעניינה. לרב שאול ישראלי הייתה עמדה ייחודית בנושא זה

גביית ריבית בשטר 'היתר עיסקא' שלא נמסר ללווה

הרב שלמה אישון
אם נכתב שטר הלוואה בלא לציין שנעשה ב'היתר עיסקא', וגם נכתב שטר 'היתר עיסקא', האם די ששטר 'היתר העיסקא' יישאר בידו של המלווה, או שמא יש למסור עותק שלו גם ללווה, כדי שיהיה בר תוקף.

גזירות האוצר - תקפות?

הרב אורי סדן
מלך יכול לעשות מה שירצה אבל הגבלה אחת יש למלך, הוא חייב שהחוק יהיה שיוויוני. אם קיימת הפלייה בחוק, אין תוקף לאותו חוק. אם חוק התקציב אינו שיווני אין לו בסיס מוסרי ותוקף הלכתי.

חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה (תמ"א 38) – הרהורים וערעורים

מכון כתר
ביצוע עבודה ברכוש המשותף, טעון החלטה מראש של כל בעלי הדירות בחוק המקרקעין; ואולם רשאי המפקח, אף אם לא התקבלה על כך החלטה מראש של כל בעלי הדירות בבית המשותף, לאשר את ביצוע העבודה. האם מותר לכפות על מיעוט הדיירים את ביצוע התכנית?

האם יש חשש ריבית בבחירה בין 'דביט' ל'קרדיט' בכרטיסי חיוב

הרב שלמה אישון
כרטיס 'דביט' הוא למעשה תחליף לעסקת מזומן, הוא מחייב את חשבון העו"ש של הלקוח מיידית, ולכן למוצרים יהיה מחיר 'דביט' זול יותר. האם במצב כזה מותר יהיה על פי ההלכה לבחור במסלול ה'קרדיט'; או שמא, היות שהמחיר במסלול זה יקר יותר, יש בכך משום 'שכר המתנת מעות', והדבר ייחשב ריבית האסורה על פי ההלכה?

בין צדקה לסוציאליזם

הרב רוני מרטן
בזמן האחרון שבים ועולים מדי יום ביומו קולות הדורשים לצמצום פערים חברתיים. האם דרישה זו היא דרישת התורה? האם זהו אידיאל שגם התורה 'חתומה' עליו?

למי שייך הגז הטבעי שבים התיכון על פי ההלכה

הרב שלמה אישון
בפולמוס החריף המתנהל סביב מתווה הגז, חוזרת ונשמעת הטענה כי הגז שייך לציבור כולו. להלן נברר מהי עמדת ההלכה בעניין זה
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    הבא