מאמרים

הצעת חוק וועדת שמיטה – דף עמדה

הרב יהודה הלוי עמיחי
וועדת השמיטה הממלכתית תפקידה לחיזוק החקלאי החקלאות והיישוב היהודי בארץ ישראל. עלינו לחזק את ידי וועדת השמיטה הממלכתית שתצליח בתפקידה, ולא לערבב בה עוד נושאים שיכולים לגרע את עבודתה.

חוק השכירות והשאילה בישראל

מתוך ספר "חוק השכירות והשאילה לישראל", חוקי ישראל בעריכת עו"ד שלום אטלי, הוצאת "המכון לחקיקה הלכתית".

חוק השבת אבידה לישראל

מתוך ספר "חוק השבת אבידה לישראל", חוקי ישראל בעריכת עו"ד שלום אטלי, הוצאת "המכון לחקיקה הלכתית".

חוק המתנה לישראל

מתוך ספר "חוק המתנה לישראל", חוקי ישראל בעריכת עו"ד שלום אטלי, הוצאת "המכון לחקיקה הלכתית".

חוק הירושה בישראל

מתוך ספר "חוק הירושה בישראל", חוקי ישראל בעריכת עו"ד שלום אטלי, הוצאת "המכון לחקיקה הלכתית".

על יהדות וכלכלה בפרשת לך לך

הרב עמיצור אריאל
מה היא המשמעות של המטבע, או ה"מוניטין" המיוחד שהיה לו לאברהם?

שכירות דירה - תקינות ותיקונים

הרב אהרן פלדמן
במאמר זה אנו דנים בחובה לספק דירה תקינה לשוכר, וחובת התיקונים במקרה של תקלות.

מערכת המשפט במדינת ישראל - מבט הלכתי תורני

מכון משפט לעם
יחסי תורה ומדינה מורכבים הם. מערכת המשפט הנוהגת כיום במדינה, משפיעה ביותר על 'השורה התחתונה', על החיים המעשיים בחברה שאנו חיים בה. מהי עמדת התורה על מערכת המשפט במדינת ישראל?

בעל הצימר ביטל בלי להודיע • האם אתם זכאים לפיצוי לפי ההלכה?

מתוך אתר סרוגים
הגעתם לצימר וגיליתם שבעל הצימר שכח אתכם והשכיר את יחידת הנופש למשפחה אחרת? האם על פי ההלכה מגיע לכם פיצוי כספי? לא כל כך ברור. רבני מכון משפטי ארץ משיבים

מעמדה של חברה שרוב מניותיה בידי לא יהודים

הרב שלמה אישון
לדעת רוב הפוסקים נוהג איסור ריבית גם בחברות. לפיכך, כאשר בעלי המניות, הנחשבים כשותפים, הם יהודים, אסור להם ללוות ולהלוות בריבית. להלן נדון האם שונה המצב בחברה שהרוב הגדול של מניותיה מוחזק בידי לא יהודים, ורק מיעוט זניח מוחזק בידי יהודים. שאלה זו עשויה להיות נוגעת לחברת אֹסם, שלאחרונה פורסם כי חבר…

מצוות הארץ - חינוך לדרך ארץ

הרב צבי שוורץ

מצוות הארץ קושרות את היהודי בעבותות אהבה לאדמה ולריאליה הארצית מבלי להפחית כמלא נימה מן החזון והאידיאה השמימיים.

החלה ההרשמה לחידון הארץ ומצוותיה- הצטרפו עכשיו

מחפשים את האתגר הבא? בואו להשתתף בחידון ארץ-ישראלי העוסק במשניות זרעים עם תוספות והרחבות: היסטוריה וגאוגרפיה ארץ ישראלית, חכמי ישראל במשנה ועוד. הפרס הראשון: 10,000 ש"ח. ההרשמה מגיל 18 ומעלה

''בבואכם - בביאת כולכם''

הרה"ג משה צבי נריה זצ"ל
ארץ ישראל מצפה לקיבוץ בניה לתוכה בשמחה. אולם לא רק לחלק מבניה. אלא דוקא לכולם, ולכל הפחות לרובם, שמבחינת ההלכה נחשבים שם ככולם.

מצוות התלויות בארץ

הרב נעם חיים כהן
"מפני מה נתאווה משה רבנו להיכנס לארץ ישראל? וכי לאכול מפריה הוא צריך או לשבוע מטובה הוא צריך? אלא כך אמר משה: הרבה מצוות נצטוו ישראל ואין מתקיימות אלא בארץ ישראל, אכנס אני לארץ כדי שיתקיימו כולן על ידי.."

האיסור להתנתק מחלקי ארץ ישראל

הרב יהודה הלוי עמיחי
בדבר מסירת שטחי ארץ ישראל בתמורה להסכם שלום עם הגויים- האם מותר למסור שטחים במקום שיש פקוח נפש. 

 

צמצום הרחקת שדות תבואה בזריעת משרים

הרב אברהם סוחובולסקי
במאמר זה נעסוק בשיעור ההרחקה הנצרך להניח בין שדה ומשר הזרועים מיני תבואה שונים, והאם אפשר לצמצם שיעור ההרחקה בין שדות ע"י זריעת משרים

ההוד וההדר במצוות התלויות בארץ

הרב גבריאל קדוש

מששבנו לארץ נחלתנו לקיומן הממשי של המצוות התלויות בארץ, יש לנו לציין את ט"ו בשבט כחגה של הארץ ומצוותיה ולא רק דרך אכילת פירותיה של ארץ ישראל

מסיק זיתים סביב ההתיישבות ביו"ש

הרב אהוד אחיטוב
בשטחים הקרובים להתיישבות היהודית ביהודה ושומרון קיימים מטעי זיתים רבים אשר בעליהם הערבים מנועים מסיבות בטחוניות למסוק אותם. האם מותר למתיישבים היהודים למסוק עצים אלו?

ערכן של המצוות בארץ ישראל ובחו"ל

הרב יואל פרידמן

יש קשר בין האדם לבין המקום, ורק במקום שבו שורה השכינה אנחנו מחויבים בקיומן של המצוות. הקיום השלם והמלא של המצוות הוא רק בארץ ישראל.

לשוב אל הארץ ומצוותיה

הרב גבריאל קדוש

התשובה לארץ והאחיזה הלאומית בה מתחזקת והולכת, כך מתחזקת ומתעצמת מגמת קיום המצוות בארץ ותודעתם מתרחבת

הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    הבא