מאמרים

ט"ו בשבט - יום חיבת הארץ

הרב יעקב אריאל
על מצוות החיבה לארץ ישראל בט"ו בשבט - מתוך שער א' בספר "מפרי הארץ הטובה"

וברכת את ה' אלקיך על הארץ הטובה

הרב בן ציון קריגר
מדוע מברכים ברכת המזון גם בחו"ל ומודים שם על הארץ הטובה? מתוך שער א' של הספר "מפרי הארץ הטובה"

ט"ו בשבט - תורה, מקדש, עם וארץ

הרב דב כהן
מאמרו של הרב דב כהן אודות תורה, מקדש, עם וארץ והקשר לט"ו בשבט. מתוך שער א' של הספר" מפרי הארץ הטובה"

הלכות חג בחג

הרב יהודה הלוי עמיחי
ראש השנה איננו יום הדין של האילנות, שהרי המשנה (ראש השנה פ"א מ"ב) אומרת שבארבעה פרקים העולם נידון ובעצרת – השישי בסיוון נידונים על פירות האילן, א"כ מהו ראש השנה לאילן שנקבע לט"ו בשבט ומה עלינו לעשות ביום זה?

ט"ו בשבט – ראש השנה לאילנות?[1]

הרב יואל פרידמן
מדוע לאילנות יש צורך בשני ראשי שנים, בעוד שלדברים אחרים די בראש השנה אחד?

מנהג "סדר ליל ט"ו בשבט"

הרב אהוד אחיטוב
מנהג בקהילות ישראל לקיים סדר טו בשבט, ויש בכך מעלות מיוחדות. הרב אהוד אחיטוב מבאר את מקור המנהג.

ט"ו בשבט: ההלכה והטבע

הרב אברהם סוחובולסקי
ט"ו בשבט נקבע בתור ראש השנה לאילנות לעניין חישוב שנות ערלה ונטע רבעי, ולעניין קביעת השנים לחיוב מעשרות. זאת משום שעד לתאריך זה כבר עברו רוב ימות הגשמים של השנה, והריהו כ'קו פרשת המים'.

בין פרשת בשלח לט''ו בשבט

הרב אהוד אחיטוב
הקשר בין ירידת המן בפרשת בשלח למצוות התלויות בארץ, ומכאן גם הקשר לט"ו בשבט

לאכול מפריה דווקא

הרב גבריאל קדוש
האם מנהג אכילת הפירות בט"ו בשבט הוא דווקא מפירותיה של ארץ ישראל?

ט"ו בשבט וקדושת הארץ

הרב יהודה הלוי עמיחי
נדמיין את ט"ו בשבט לפני אלפיים שנה, בשנת ג' תש"ע (גם אז חל הוא בשבת), מה עשו באותו ליל שבת בארץ ישראל, כאשר בית המקדש היה קיים?

נטיעות בארץ ישראל המתחדשת

אג' מרדכי שומרון
לרגל ט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות (הלכה נפסקה כבית הלל) נסקור בקצרה חמישה מיני עצים מוכרים וחביבים.

חרקים בפירות יבשים

מעבדת מכון התורה והארץ
להלן מספר דוגמאות מן הבדיקות שערכנו בחודש שבט בפירות יבשים בשנה זו בהשוואה לבדיקות שנערכו אשתקד

בין ט''ו בשבט לט''ו באב

הרב צבי שורץ
לכאורה אין שום קשר בין ט"ו בשבט לט"ו באב, רק לעניין שאין אומרים בהם תחנון. בעיון זה ננסה לראות שיש קשר בין שני הימים הללו.

תיקון העולם בנטיעות

הרב עוזי קלכהיים זצ"ל
חשק נטיעת אילנות נובע מחפץ הטבת הדורות הבאים, המובלט בתקפו בעץ החרוב

מבט להלכה עם הרב אהוד אחיטוב ברשת מורשת, בנושא ט"ו בשבט, מוצאי שביעית ועוד, האזינו לשיעור

שיעור בנושא עניינו של ט"ו בשבט, משמעותו ההלכתית של היום, מוצאי שביעית וההשלכות ההלכתיות העולות מכך, עם הרב אהוד אחיטוב ברשת מורשת. להאזנה לחצו כאן

ט"ו בשבט חוגגים עם פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל

בט"ו בשבט אנו חוגגים את חגה של הארץ, מספרים בשבחה ומהללים את פירותיה, אך שולחנות חג רבים, עמוסי כל טוב - שאינו מארץ ישראל. במקום פירות יבשים מיובאים מרחבי תבל, ערכו את שולחנכם בפירות ארצנו וטעמו מטוב הארץ.

'ענפיכם תתנו ופריכם תשאו'

הרב יהודה זולדן
מאמרו של הרב יהודה זולדן מתוך שער ג' של הספר 'פרי הארץ הטובה' '

נטיעה בארץ ישראל סימן משיחי

הרב שלמה אבינר
מאמרו של הרב שלמה אבינר אודות 'נטיעה בארץ ישראל סימן משיחי' מתוך שער ג' של הספר 'מפרי הארץ הטובה'

נטיעה של חסד

מערכת אמונת עיתך
ט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות הגיע ועמו אנו מציינים בנוסף לענייני מצוות הארץ שבפירות גם את חשיבות נטיעת עצים בארץ ישראל

"כי תבואו אל הארץ…ונטעתם"

הרב גבריאל קדוש
העיסוק בנטיעות ובבניין הארץ הוא זה אשר מעמיק את קשרנו הרוחני לארץ שמתגלה בקיומם של המצוות התלויות בארץ באופן יותר נרחב
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    הבא